6. Sınıf Türkçe

3. Tema Değerlendirme Soruları Cevapları (6. Sınıf Türkçe Anka)

3. Tema Değerlendirme Soruları Cevapları (6. Sınıf Türkçe Anka) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 3. Tema Değerlendirme Sorularına ait cevapların yer aldığı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96-97-98 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

3. Tema Değerlendirme Soruları Cevapları (6. Sınıf Türkçe Anka)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 96-97-98. Sayfa Cevapları Anka Yayıncılık 3. Tema Değerlendirme Soruları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 96 Anka Yayıncılık (3. Tema Değerlendirme Soruları)

A. Aşağıdaki 1, 2, 3 ve 4. soruları metne göre cevaplayınız. 

1. Demokrasiyi kendi cümlelerinizle tanımlayınız.
Cevap: Demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesidir. 


2. Demokratik bir toplumda bireylerin her birine tanınan fırsat eşitlikleri nelerdir?
Cevap: Demokratik bir toplumda bireylerin her birine temel hak ve hürriyet eşitliği sağlanmaktadır.


3. Günümüz dünyasında demokrasinin çoğunluk tarafından benimsenmesinin nedenleri nelerdir?
Cevap: Günümüz dünyasında demokrasinin çoğunluk tarafından benimsenmesinin nedeni hür ve özgür yaşayabilmek isteğidir.


4. Demokratik toplumlarda halkın önemi nedir?
Cevap: Demokratik toplumlarda halk kendi kendini yönetir, kendini yönetecek kişiyi kendi seçer.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 97 Anka Yayıncılık (3. Tema Değerlendirme Soruları)

5. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metindeki sıfatları bulup aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap:

 • Durgun
 • Minik
 • Pırıl pırıl
 • Bir
 • Binlerce
 • Zor
 • Birçok
 • Bir tek
 • Yüz
 • Perdeli
 • Bu
 • Uçsuz bucaksız

6. Aşağıdaki doğru-yanlış tablosunu doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 97 Anka Yayıncılık (3. Tema Değerlendirme Soruları)


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur?
Cevap: A) Kitap bilginin kaynağıdır. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 Anka Yayıncılık (3. Tema Değerlendirme Soruları)

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem sıfat hem de isim tamlaması bir arada kullanılmıştır?
Cevap: C) İnsan hakları bir kişi için değil herkes için geçerlidir. 


3. Aşağıdaki cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulduğunda cümleler hangi sırayla dizilir, aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 Anka Yayıncılık (3. Tema Değerlendirme Soruları)


4. Abaküs, sayı boncuğu veya çörkü, MÖ basit toplama ve çarpma işlemleri için kullanılan bir alettir. Boncukların sayılması şeklinde çalışır. MÖ 2400’lü yıllarda Çin’de geliştirilen abaküs, denizaşırı ticaret yapan tüccarlar sayesinde Girit ve Miken bölgelerinden Avrupa ve Amerika’ya yayılmıştır. Abaküs, hareketli parçalara sahip olduğu bilinen ilk hesap makinesidir. Arap sayılarının ve sıfır kavramının abaküs yardımıyla geliştirilmesi, tarih öncelerine gitmekle beraber, hâlen dünyanın değişik bölgelerinde özellikle okul öncesi çağdaki çocukların matematiksel zekâsını geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Yukarıdaki parçada abaküs ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
Cevap: D) Ne tür icatlar için ilham kaynağı olduğuna

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir