5. Sınıf Türkçe

Bu Nehir Bizim Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

Bu Nehir Bizim Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 68-73-74-75-76-77-78 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Bu Nehir Bizim Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 68-73-74-75-76-77-78. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Bu Nehir Bizim

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68 Anıttepe Yayınları (Bu Nehir Bizim Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Aşağıda adları verilen vakıf ve dernekler hakkında bildiklerinizi kısaca söyleyiniz.
Cevap
:

TEMA: Toprağın öneminin farkına varılmasını sağlamak ve toprağa sahip çıkmak için kurulmuştur.

TÜÇEV: Çevreyi, insanı insan sağlığını, çevrenin temizliğini korumak ve iyileştirmek amacıyla kurulmuştur..

ÇEVKO: Ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlamak amacı ile kurulmuştur.


2. Etrafınızda çevreyi kirleten kişiler ya da kuruluşlar var mı? Varsa bunların çevreyi nasıl kirlettiklerini kısaca anlatınız.
Cevap
: Evet var. Yaşadığım şehirdeki fabrikalar havayı kirletmektedir. Yaydıkları Zehirli gazlar ile havayı kirletiyorlar.


3. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik neler yapılabilir?
Cevap
:

 • Fabrika bacalarına filtreler takılmalı.
 • Geri dönüşüm desteklenmeli.
 • Çevremizdeki çöpleri toplamalı yeni çöplerin atılmasına izin vermemeliyiz.

4. Sınıfa getirdiğiniz gazete haberlerini arkadaşlarınıza gösteriniz. Haber üzerine tartışınız.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61 Anıttepe Yayınları (Bir Temmuz Gecesi Metni)


1. Metinde geçen şahıslar kimlerdir, varlıklar nelerdir?
Cevap
: Güvenlik görevlisi, Furkan, Furkan’ın arkadaşları, Sinan, Ömer, imza toplamak için gittikleri kişiler.


2. Metindeki olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?
Cevap
: Metindeki olaylar fabrikada, fabrika sahibinin evinin önünde ve nehrin etrafında geçmektedir.


3. Olaylar nasıl başlamıştır?
Cevap
: Olaylar fabrika atıklarının çevreyi kirletmesi ve bu kirliliği durdurmak için Furkan ve arkadaşlarının imza toplaması ile başlamıştır.


4. Olaylar nasıl sonuçlanmıştır?
Cevap
: Olaylar Sinan’ın olayı haber yapması ve Ömer’in de Sinan’a güvenmesi ile sonuçlanmıştır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73 Anıttepe Yayınları (Bu Nehir Bizim Metni)

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamı aşağıda verilmiştir. Kelime ve kelime gruplarını anlamları ile eşleştiriniz.
Cevap
:

1. Görmezlikten gelmek, hoş görmek. (a)
2. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret. (e)
3. Duyarlı olmayan. (b)
4. İnceleme. (d)
5. Birdenbire şaşırmak, hoşa gitmeyecek bir şeyle karşılaşmak. (ç)
6. Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış; artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde. (c)


2. ETKİNLİK

Metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Furkan ve arkadaşları, düşüncelerini gerçekleştirmek için hangi girişimlerde bulunuyorlar?
Cevap
: Yaşadıkların yerdeki insanların kapılarını çalarak insanları bilinçlendiriyorlar ve imza topluyorlar.


2. Furkan ve arkadaşları, amaçlarına ulaşmak için nasıl bir planlama yapıyorlar? Bu planlama, herkes tarafından kabul edilebilir, güzel bir uygulama mıdır? Neden?
Cevap
: Yaşadıkları yerdeki herkesin kapısın gidip onları bilinçlendirerek imza toplama planı yapıyorlar. Bu planlama güzel bir uygulamadır. Çünkü Furkan ve arkadaşları bu olayı herkese bildirmese kimsenin haberi olmayabilirdi.


3. Furkan ve arkadaşlarının girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap
: Furkan ve arkadaşlarının girişimlerini olumlu buluyor ve destekliyorum. Çünkü yaşadıkları yeri, doğal çevreyi korumak bizlerin görevidir.


4. Sinan Bey, Furkan ve arkadaşlarının güvenini nasıl sağlıyor?
Cevap
: İmza topladıklarını ve bunun nedenleri haber yaparak güvenini sağlıyor.


5. Sinan Bey, fabrikanın sahibinin oğlu olmasına rağmen çocuklara neden yardımcı olmuştur?
Cevap
: Çünkü Sinan Bey’de çevrenin kirlenmesinden rahatsızdır ve bu durdurmak istediği için yardımcı olmuştur.


3. ETKİNLİK

Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Konu ile ilgili görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmanızda aşağıdaki uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya dikkat ediniz.
Cevap
: Çevre kirliliğini önlemek için en başta fabrika bacalarına filtre takarak havamızı temiz tutmalı, doğal dengeyi bozacak kimyasalları azaltmalı, doğal kaynaklar kullanmalı ve çevreyi temiz tutmalıyız. Fakat her şey sadece temiz tutmakta değildir. Çünkü çevrenin koruması çevreyi oluşturan bitkileri, ağaçları ve hayvanları korumakla başlar.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki kahramanların benzer ve farklı yönlerini yazarak kahramanları karşılaştırınız.
Cevap
:

 • Furkan: Doğayı seven ve çalışkan biri
 • Ömer: Şüpheci biri
 • Sinan Bey: Sözünde duran  ve samimi biri

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 Anıttepe Yayınları (Bu Nehir Bizim Metni)

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz.

a) Okuduğunuz metinde bir olay mı anlatılıyor yoksa bilgi mi veriliyor?
Cevap
: Okuduğum metinde bir olay anlatılıyor.


b) Okuduğunuz metinde anlatılanlar gerçekte olabilir mi?
Cevap
: Okuduğum metinde anlatılanlar gerçekte olabilir. Fabrikaların çevreyi kirletmesi geçekte de vardır.


c) Okuduğunuz metinde anlatılanlar, yazarın kendi kurguladığı bir olay mıdır?
Cevap
: Okuduğum metinde anlatılanlar yazarın kendi kurguladığı olaylar olabilir.


• Okuduğum metnin türü
Cevap
: Metnin türü ”hikaye”dir.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerden hangileri okuduğunuz metinle ilgilidir İşaretleyiniz.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 Anıttepe Yayınları (Bu Nehir Bizim Metni)


7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni değerlendiriniz. Metindeki beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yerleri sebebiyle açıklayınız.
Cevap
: Okuduğum metni tamamıyla beğendim. Beğenmediğim bir yeri olmadı. Çünkü metinde çevre kirliliğini önlenmesi, bunun için mücadele edildiğini anlatan bir olay örgüsü vardır. Örnek bir metin olduğunu düşünüyorum.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75 Anıttepe Yayınları (Bu Nehir Bizim Metni)

8. ETKİNLİK

Aşağıda verilenleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız

a) İnternetten alınan yukarıdaki bilgiye güvenebilir miyiz? Niçin?
Cevap
: Evet güvenebiliriz. Çünkü TEMA vakfı yıllardan beridir toprakları korumak için kurulmuş ve çalışmıştır.


b) Siz internette araştırma yaparken hangi sitelerden yararlanıyorsunuz?
Cevap
: Ben internette araştırma yaparken EBA, Tema vb. güvenilir sitelerden yararlanıyorum.


c) Yararlandığınız internet sitelerinin güvenirliğini nasıl anlarsınız?
Cevap
: Uzantılarına bakarım, devlete ait uzantılara sahip olup olmadıklarını öğrenerek anlarım.


9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

a) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin doğruluğu ya da yanlışlığı araştırılabilir?
Cevap
: 1., 2. ve 3. cümlelerin doğruluğu veya yanlışlığı araştırılabilir.


b) Bu cümlelerden hangileri kişisel görüş içerir?
Cevap
: 4. ve 5. cümleler kişisel görüş içerir.


c) “Bu Nehir Bizim” metninden kişisel görüş içermeyen iki cümle bulup yazınız.
Cevap
:

 • Elindeki kâğıda baktı, toplam beş imza alabilmişti.
 • Kapıları tek tek çaldı. Açanlara durumu anlatıp onlardan imza istedi.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76 Anıttepe Yayınları (Bu Nehir Bizim Metni)

10. ETKİNLİK

a) Altı çizili kelimelerin anlamlı en küçük parçaları nelerdir? Yazınız.
Cevap
:

Haklı→ Hak
Güvenlikle→ Güven
Gazeteci→ Gazete


b) Bu anlamlı parçalarla kelimenin tamamı arasında anlamca bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.
Cevap
: Evet anlamca bir ilişki vardır. Bu kavramlardan türemişlerdir.


11. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleyi okuyarak soruları cevaplayınız.

a) Bu cümlede neden üç nokta kullanılmıştır? Yazınız.
Cevap
: Cümlenin devam ettiğini belirtmek için kullanılmıştır.


b) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki üç noktaları, kullanım özelliği ile eşleştiriniz.
Cevap
:

 • 1- b
 • 2-c
 • 3- ç
 • 4- a

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 77 Anıttepe Yayınları (Bu Nehir Bizim Metni)

12. ETKİNLİK

b) Siz de arkadaşlarınızla doğayı korumaya yönelik bir kulüp kurduğunuzu düşününüz ve bu kulüple yaptığınız çalışmaları anlatan bir hikâye yazınız.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 77 Anıttepe Yayınları (Bu Nehir Bizim Metni)


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78 Anıttepe Yayınları (Bu Nehir Bizim Metni)

c) Kurduğunuz kulübe üye olmak için gerekli form aşağıda verilmiştir. Sınıf arkadaşlarınızdan birini, kurduğunuz kulübe üye yapınız. Arkadaşınızdan bu formu doldurmasını isteyiniz. Kulübe bir isim veriniz.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78 Anıttepe Yayınları (Bu Nehir Bizim Metni)


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Gezip gördüğünüz bir yeri tanıtan bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızı grafik, tablo, görseller ile destekleyiniz.
Cevap
: Anıtkabir’i gezmiştim. Koskocaman bir yapıydı. Girişte Aslanlı yolu, tören meydanı bulunuyor. İçerisinde Atatürk’ün kişisel eşyaları, kitaplığı ve bal mumundan heykeli bulunuyordu.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Furkan ve arkadaşlarının çevrelerini korumak adına yaptıkları girişimlerini olumlu buluyor ve sonuna kadar destekliyorum. Çünkü yaşadığımız bölgeyi ve doğal çevreyi korumak bizim görevimizdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir