3. Sınıf Türkçe

Gemiler Nasıl Yüzer Metni Cevapları (3. Sınıf Türkçe Gizem)

Gemiler Nasıl Yüzer Metni Cevapları (3. Sınıf Türkçe Gizem) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 3. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Gemiler Nasıl Yüzer Metnine ait çalışmaların bulunduğu 3. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 199-202-203-204 cevapları konusunu paylaştık. Gemiler Nasıl Yüzer konusu içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Gemiler Nasıl Yüzer Metni Cevapları (3. Sınıf Türkçe Gizem)

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 199-202-203-204. Sayfa Cevapları Gizem Yayıncılık Gemiler Nasıl Yüzer

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 199 Gizem Yayıncılık (Gemiler Nasıl Yüzer Metni)

1. ETKİNLİK: ÖĞRENMEDEN ÖNCE

Resimlerdeki deniz taşıtlarının adlarını yazalım.
Cevap:
3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 199 Gizem Yayıncılık (Gemiler Nasıl Yüzer Metni)


2. ETKİNLİK: OKUYALIM

“Gemiler Nasıl Yüzer?” metnini önce sessiz, sonra sesli olarak okuyalım. Okuma sonrasında aşağıdaki yönergeleri uygulayalım.
Cevap
:

• Metnin başlığını yazalım.
⇒ Gemiler Nasıl Yüzer?

• Metnin ilk cümlesini yazalım.
⇒ Bir zamanlar ben de çocuktum.

• Metnin ilk cümlesini hecelerine ayıralım.
⇒ Bir za-man-lar ben-de ço-cuk-tum.

• Metnin son cümlesini yazalım.
⇒ Gemilerle ile ilgili öğrendiğim bilgiler, onları çok sevmemin başlangıcıydı belki de.

• Metnin son cümlesini hecelerine ayıralım.
⇒ Ge-mi-ler-le ile il-gi-li öğ-ren-di-ğim bil-gi-ler, on-la-rı çok sev-me-min baş-lan-gı-cıy-dı bel-ki de.

• Metnin yazarının adını ve soyadını yazalım.
⇒ Soner GÜLSÖKEN


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 202 Gizem Yayıncılık (Gemiler Nasıl Yüzer Metni)

3. ETKİNLİK: KELİME ÇALIŞALIM

a. Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını aynı numaraları vererek eşleştirelim.
Cevap
:
3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 202 Gizem Yayıncılık (Gemiler Nasıl Yüzer Metni)


b. Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayalım.
Cevap
:

Ablam yarın atölyeye gittiğinde güzel bir resmimi çizeceğini söyledi.
Amcamın Fransa’dan getirdiği seramik vazoyu sehpanın üzerine koyduk.
Bu köprünün yapımında, sağlam olması için çok fazla çelik kullanılmış.


4. ETKİNLİK: ANLAYALIM

a. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.
Cevap
:

(Y) Kayık biçimindeki nesneler suyun dibine batmaz.
(D) Taş parçası suya atıldığında suyun yüzeyinde durur.
(D) Cismin suda batmaması ağırlığına bağlıdır.
(D) Bir cismin yüzmesi şekline bağlıdır.
(Y) Cisim ne kadar küçükse kaldırma kuvveti o kadar çoktur.
(D) Top biçimindeki çamur suyun yerini yeterince değiştiremediği için batmıştır.


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 203 Gizem Yayıncılık (Gemiler Nasıl Yüzer Metni)

b. Okuduğumuz metinle ilgili bir soru hazırlayarak bir arkadaşımıza soralım. Soruyu ve arkadaşımızın verdiği cevabı yazalım.
Cevap
:

SORU: Cismin büyüklüğü kaldırma kuvvetini etkiler mi?


5. ETKİNLİK: SÖZ VARLIĞIM

Aşağıdaki kutucuklara gelmesi gereken noktalama işaretlerini yazalım.
Cevap
:
3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 203 Gizem Yayıncılık (Gemiler Nasıl Yüzer Metni)


3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 204 Gizem Yayıncılık (Gemiler Nasıl Yüzer Metni)

6. ETKİNLİK: KONUŞALIM

Bir kaptan olduğumuzu hayal edelim. Gemimizle nerelere gitmek ve neler yapmak istediğimizi arkadaşlarımıza anlatalım.
Cevap
: Kaptan olsaydım tayfamla birlikte dünyayı gezmek eğlenmek isterdim.


7. ETKİNLİK: YAZALIM

Hem denizde hem karada gidebilen bir taşıt tasarlayarak resmini çizelim. Tasarladığımız taşıtın özelliklerini noktalı yerlere azalım.
Cevap
: Tasarladığım araç karada gitse de deniz üzerine geçtiğinde altından botları açılacak ve deniz üzerinde de seyahat edebilecek bir araçtır.
3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 204 Gizem Yayıncılık (Gemiler Nasıl Yüzer Metni)


8. ETKİNLİK: ÖĞRENDİKTEN SONRA

Aşağıdaki soruların cevaplarını söyleyelim.

• Taşıtlar hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor?
Cevap
: Taşıtlar yolculuklarımızı daha hızlı ve kolay yapmamızı sağlamaktadır.


• Bir yere seyahat edecek olsanız hangi taşıtı tercih edersiniz? Niçin?
Cevap
: :Bir yere seyahat edecek olsam uçağı tercih ederim. Çünkü daha hızlı ulaşmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. 6. etkinlikle bulunan konuşalım kısmını çok sevdim. Bu bölümü annemle birlikte yaptım. Ben hayal gücümü çalıştırdım ona uzun uzun anlattım annemde sessizce beni dinledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir