6. Sınıf Türkçe

İnsan Hakları Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe Anka)

İnsan Hakları Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe Anka) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde İnsan Hakları metnine ait cevapların yer aldığı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 91-92-93-94 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

İnsan Hakları Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe Anka)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 91-92-93-94. Sayfa Cevapları Anka Yayıncılık İnsan Hakları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 Anka Yayıncılık (İnsan Hakları)

Düşünelim – Tartışalım

1. İncelediğiniz “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile ilgili önemli gördüğünüz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

  • Yaşama Hakkı
  • İşkence ve Kötü Muamele Yasağı
  • Düşünce ve İfade Özgürlüğü 
  • Din ve Vicdan Özgürlüğü
  • Özel Hayatın Gizliliği Hakkı 
  • Adil Yargılanma Hakkı
  • Mülkiyet Hakkı 
  • Seçme ve Seçilme Hakkı

2. İnsanların bireysel ve toplumsal haklarını bilerek yaşamaları niçin önemlidir?
Cevap: İnsanların bireysel ve toplumsal haklarını bilerek yaşamaları daha bilinçli, daha özgüvenli ve daha güvende hissetmelerini sağlar.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 Anka Yayıncılık (İnsan Hakları)

Yukarıdaki görseller neleri çağrıştırıyor? Görsellerden hareketle dinleyeceğiniz şiirin konusunu tahmin ediniz.
Cevap: Yukarıdaki görsel insanların dil, din, ırk ayırmaksızın eşit olduğunu çağrıştırmaktadır. Dinleyeceğimiz şiirin konusu eşitlik olabilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92 Anka Yayıncılık (İnsan Hakları)

1. Etkinlik

Aşağıdaki kelimeleri kendi ifadelerinizle tanımlayınız. Daha sonra tanımlarınızın doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Bu kelimeleri cümle içinde kullanınız.
Cevap:

Bildiri→ Bildirmek, haber vermek amacıyla yazılan yazı.
Cümlem: Mailime düşen bildirileri tek tek inceledim.

Kölelik→ Birinin emri altında olmak.
Cümlem: Kölelik insanların özgürlüğünü kısıtlar.

Evrensel→ Tüm insanlarca kabul edilen.
Cümlem: Evrensel kurallar insanların huzur ve güven içinde yaşaması içindir.

Ceza→ Yapılan hataların karşısında ödenen bedel.
Cümlem: Yaptığı hatayla ağır cezalar aldı.

Hak→ Hukuk, adalet.
Cümlem: Her canlı yaşama hakkına sahiptir.


2. Etkinlik

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şair “Tüm insanlar hür doğarlar.” dizesiyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.
Cevap: Şair bu dizesiyle tüm insanların din, dil, ırk ayırmadan özgür doğduğunu anlatmak istemiştir.


2. Tüm insanların eşit olarak sahip oldukları haklar nelerdir?
Cevap: Tüm insanlar; yaşama hakkı, eğitim hakkı düşünce özgürlüğü hakkı, özel hayatın gizliliği hakkı, seçme ve seçilme hakkına sahipler.


3. İnsanlar neden köleliği çirkin bulup özgür olmayı savunurlar?
Cevap: Kölelik insana yapılan en büyük işkence olduğundan dolayı insanlar köleliği çirkin bulup, özgür olmayı savunurlar.


4. “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi”nin yayımlanması insanlığa neler katmıştır?
Cevap: “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi”nin yayımlanması insanların güven içinde huzurla yaşamalarını sağlamıştır. 


5. Dinlediğiniz metnin ana duygusu nedir?
Cevap: Metnin ana duygusu özgürlük ve adaletli bir hayatın önemidir.


3. Etkinlik

Defterinize, yukarıdaki özdeyişte verilmek istenen mesajı, günlük hayatınızdan örnekler vererek anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.
Cevap:

Adalet, her bireyin ihtiyaçlarının karşılanması demektir. Bunu gerçekleştirmek için her insan farklı ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Eşitlik ise, herkesin aynı şeyi alması anlamına gelir ve her zaman adil olmayabilir.

Her insanın farklı hedefleri, yetenekleri ve ihtiyaçları vardır. Örneğin, bir grup insanın karnını doyurmak için az miktarda yiyecek miktarına ihtiyacı vardır, ancak bazılarına bu kadar yiyecek yeterli olmaz. Bu durumda, adil olan her bireyin ihtiyacı olan miktarda yiyeceği alabilmesidir. Eşitlik ise her bireye aynı miktarda yiyecek vermek demektir. Ancak, bazıları için bu yetersiz olabilir, bu da adil olmadığını gösterir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93 Anka Yayıncılık (İnsan Hakları)

4. Etkinlik

Ayşe, Derya ve Gizem çok yakın üç arkadaştır. Annesi bir gün Gizem’e dokuz erik verir ve bunları arkadaşlarıyla paylaşmasını söyler. Gizem kendisine beş erik ayırır. Ayşe ve Derya’ya ise ikişer erik verir. 

1. Gizem’in yaptığı doğru mudur? Açıklayınız.
Cevap: Gizem’in yaptığı doğru değildir. Çünkü eşit bir paylaşım yapmamıştır.


2. Derya ve Ayşe kendini nasıl hissetmiş olabilir?
Cevap: Derya ve Ayşe kendini haksızlığa uğramış hissetmiş olabilir.


3. Gizem ne yapsaydı doğru davranmış olurdu?
Cevap: Gizem herkese 3 erik dağıtsaydı doğru davranmış olurdu.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 94 Anka Yayıncılık (İnsan Hakları)

5. Etkinlik

Görseli inceleyiniz. Görselin vermek istediği iletiyi öğretmeninizden söz alarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Daha sonra görselin vermek istediği iletiden hareketle konu, ana düşünce ve yardımcı düşünceleri belirleyiniz. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmasına dikkat ederek bilgilendirici bir metin yazınız. Metni yazmayı tamamlayınca metninize uygun bir başlık veriniz.
Cevap:

Konu: Adalet ve eşitlik.

Ana düşünce: Adaletin herkese eşit davranılması demek olduğu.

Yardımcı düşünceler: Adaletin ve eşitliğin birbirinden farklı kavramlar olduğu ancak ikisinin de insanların huzurunu sağladığı.

Başlık: ADALETİN SAĞLADIĞI EŞİTLİK

Giriş: Adalet, insanların düzenini ve işleyişini sağlamak için vazgeçilmez bir unsurdur. Ancak, adaletin etkili şekilde uygulanması ve güvenilirliği, tarafsızlık ilkesine dayanır. Tarafsızlık, adalet sisteminin en önemli unsurudur ve tüm insanlara eşit davranılmasını sağlar.

Gelişme: Tarafsızlık, adaletin en önemli özelliğidir. Bir hâkim, kişisel görüşünü bir yana bırakarak, kanunların ve delillerin eşit, tarafsız bir şekilde yorumlayarak hüküm vermelidir. Tarafsızlığın sağlanması, adil bir yargılama sürecinin en önemli unsurudur. Bu, herkesin adaletin içinde güvende hissetmesini sağlar ve hukuka olan güveni artırır.

Sonuç: Adaletin tarafsızlığı, insanlar arasındaki düzeni ve güveni sağlar. Tarafsızlık ilkesi, yargı sisteminin temelinde yer alır ve herkesin eşit davranılmasını sağlar. Adaletin tarafsızlığı, insanların bir arada yaşayabilmesi ve hukukun üstünlüğü için vazgeçilmezdir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir