6. Sınıf Türkçe

Bayram Yeri Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe Anka)

Bayram Yeri Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe Anka) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde Bayram Yeri metnine ait cevapların yer aldığı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100-105-106-107-108-109 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Bayram Yeri Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe Anka)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 100-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları Anka Yayıncılık Bayram Yeri

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100 Anka Yayıncılık (Bayram Yeri)

Düşünelim – Tartışalım

2. Bayram kutlamalarında neler yapıyorsunuz? Anlatınız.
Cevap: Dini bayramlarda sabah erken kalkıp bayram namazına gidilir, temiz yeni kıyafetler giyilir, ziyaretlere gidilir, yemekler yapılır, kurbanlar kesilir ve gelenlere tatlılar ikram edilir. Milli bayramlarda gösterilen düzenlenir, gösterilere uygun kıyafetler giyilir, günün anlam ve önemini anlatan şiirler ve yazılar okunur.


3. Eski bayramlar ile şimdiki bayramların kutlanışı arasında fark var mı? Açıklayınız.
Cevap: Eski bayramlar kalabalık ve coşkuyla bir arada kutlanırken şimdiki bayramlarda ziyaretler çok az yapılıyor ve insanlar tatillere çıkarak geçiriyorlar. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 105 Anka Yayıncılık (Bayram Yeri)

1. Etkinlik

Aşağıda bazı harfleri eksik verilen kelimeleri, metinden bularak anlamlarını öğreniniz ve aşağıda verilen boşluklara yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 105 Anka Yayıncılık (Bayram Yeri)


2. Etkinlik

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Yazar, ninesinin çocuk gibi olmasına ninesinin hangi davranışlarını kanıt gösteriyor?
Cevap: Yazar, ninesinin çocuk gibi olmasına ninesinin torunuyla atışmasını, yüzünü asmasını, köşeye çekilmesini kanıt gösteriyor.


Yazarın ninesinin, bayram yerinde aradığı yiyecek ve içecekler nelerdir?
Cevap: Yazarın ninesi, bayram yerinde helva, kırık leblebi, yayla sakızı, demirhindi, kızılcık şerbeti, kıyma kebap arıyormuş.


Yazarın ninesinin aradığı bayram yerinin bugünkü hâli nasıldır?
Cevap: Yazarın ninesinin aradığı bayram yerinin bugünkü hali az insan, küçücük alanı olan, yeni yiyecek ve içeceklerin olduğu bir yerdir.


Yazar, ninesini kırmadan onun isteklerini yerine getirmeye çabalıyor. Bu davranışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Aile büyükleri ile ilişkilerinizde siz nasıl davranıyorsunuz?
Cevap: Yazarın bu davranışını olumlu karşılıyorum. Ninesinin istediğini yaparak onu mutlu etmeye çalışmıştır. Aile büyükleri ile ilişkilerimde saygılı ve isteklerini yerine getirmeye çalışıyorum.


Günümüzdeki bayram yeri, nineyi hayal kırıklığına uğratmıştır. Nine aradığı hiçbir şeyi bayram yerinde bulamamıştır. Ninenin aradığı şeylerden hangilerini biliyorsunuz?
Cevap: Ninenin aradığı şeylerden kıyma kebabını, helvayı, kızılcık şerbetini ve Karagöz oyununu biliyorum.


Günümüzde bayram yeri hâlâ kuruluyor olsaydı nasıl olurdu? İçinde neler bulunurdu?
Cevap: Günümüzde bayram yeri hala kuruluyor olsaydı gösteriler, yöremize ait günümüz yemekleri ve içecekleri sergilenirdi.


3. Etkinlik

Öykünün sonunda nine neden “Vah vah çocuklar! Siz de bir şey mi gördünüz?” diye söylüyor? Metindeki nineye göre sizin göremedikleriniz nelerdir? Şimdiki bayramların olumlu ve olumsuz yanları nelerdir?
Cevap: Ninenin vah vah demesinin nedeni geçmişteki bayram şenliklerini şimdiki çocukların görememesidir. Metindeki nineye göre bizim göremediklerimiz geçmişteki oyunlar, şenlikler ve yemeklerdir. Şimdiki bayramların olumlu yanları gidemediğimiz uzak yerlerdeki sevdiklerimizle görüntülü konuşarak bayramlaşabilmek, olumsuz yanları ise eski kalabalık ve coşkunun olmamasıdır. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106 Anka Yayıncılık (Bayram Yeri)

4. Etkinlik

Aşağıdaki farklı düşünceye yönlendiren ifadeleri, cümlelerin anlamlarına göre uygun olan boşluklara yerleştiriniz. Bu kelimelerin cümlenin anlamına olan etkisini açıklayınız.
Cevap: Bu bağlaçlar zıtlık barındıran cümleleri birbirine bağlar.

  • Apartmanların arkasına geçtik ..fakat… bayram yerini bulamadık.
  • Keten helva yoktu …ama.. tost, sosis vardı.
  • Ninem …ilk olarak… çeşmeyi sordu.
  • ..Özellikler…. şimdiki çocuklar için ninem üzüldü.
  • Ninemin sakızcıyı sorduğu adam yüzümüze baktı …ancak… ninemin söylediklerini anlamadı.

5. Etkinlik

Aşağıdaki bölümleri, “Bayram Yeri” adlı metne göre doldurunuz.
Cevap:

Konu: Geçmişteki ve şimdiki bayramlar.

Ana düşünce: Bayramların eskisi gibi kutlanmaması.

Kişiler: Yazar ve nine.

Yer: Bayram yeri

Zaman: Bayram günü

Anlatıcı: 1. Şahıs anlatıcı

Olay: Yazar ninesini bayram günü bayram yerine götürür. Nine, bayram yerinde eski yiyecekleri, içecekleri, kutlamaları ve oyunları göremez. Nine gördükleri karşısında üzülür ve şimdiki çocukların hiçbir şey görmediğini söyler.

Okuduğum metnin türü …..hikaye…. ‘dir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107 Anka Yayıncılık (Bayram Yeri)

6. Etkinlik

Vefalı olmak ne demektir? Bayramlarda büyüklerinizi ziyaret etmek niçin önemlidir? Kendinizi, özellikle yaşlanmış olan büyüklerinizin yerine koyarak düşüncelerinizi paylaşınız.
Cevap: Vefalı olmak, bize yapılan iyilikleri unutmadan karşılığını verebilmek demektir. Bayramlarda büyüklerimizi ziyaret etmek onların gönlünü hoş tutmak, bize verdikleri değerin ve emeğin karşılığını verebilmek için önemlidir.


7. Etkinlik

Aşağıdaki çocukların tutmuş oldukları levhalarda sıfatlar vardır. Bu sıfatları şekerlerin üzerindeki isimlerle tamlama oluşturacak şekilde bir araya getiriniz. 

Oluşturduğunuz sıfat tamlamalarını eksik bırakılmış metindeki uygun yerlere yerleştiriniz. Şifreyi, harf ve rakam eşleşmesine bakarak yazınız.
Cevap:

Bayramlarda etrafımızda ..neşeli… çocuklar ve daima …gülen… yüzler vardır. Büyüklerimizle büyük bir masa etrafında yediğimiz ….lezzetli… yemekler, ….cevizli… baklavalar, ..ballı… şekerler bayramın olmazsa olmazlarıdır. Bayramlarda yaptığımız ziyaretler sevincimizi ikiye katlar. Öncelikle büyüklerimizi ziyaret etmeli ve onların gönüllerini hoş etmeliyiz. Çünkü büyüklerimizin üzerimizde hakları çoktur. Unutmamalıyız ki bizler de büyüyecek ve bir gün onların yaşında olacağız. Bu ziyaretler …aydınlık… günlerimizin, gelişmiş ve çağdaş toplumun en …önemli….. erdemlerindendir. ..Pamuk… ninelerimiz, ….duyarlı… torunlarını bekliyorlardır belki de…

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107 Anka Yayıncılık (Bayram Yeri)


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108 Anka Yayıncılık (Bayram Yeri)

8. Etkinlik

Kendimizi karşımızdakinin yerine koyarak onun duygularını, düşüncelerini, değer yargılarını daha iyi hissedebiliriz. Bu düşünceden hareketle aşağıdaki cümleleri kendi ifadelerinizle tamamlayınız.
Cevap:

1. Ben “Bayram Yeri” metnindeki torun olsaydım …….ninemin istediklerini yapmaya çalışarak mutlu olmasını sağlardım……..

2. Ben “Bayram Yeri” metnindeki nine olsaydım ……….eski bayramlardan bahsederek günümüzde de yapılmasını rica ederdim……….


9. Etkinlik

Aşağıda verilen cümle türlerine uygun birer örnek cümle yazınız.
Cevap:

Karşılaştırma cümlesi: Eski bayramlar günümüzdeki bayramlardan daha şenlikliydi.

Örnekleme cümlesi: Daha sağlıklı beslenmen gerekiyor. Mesela balık, pırasa, bamya yiyebilirsin.

Koşul cümlesi: Evden geç çıkacaksa beni de alsın.

Benzetme cümlesi: Elbisesiyle prensesler gibi olmuştu.

Duygu belirten cümle: Çikolatayı her şeyden çok seviyorum.

Sebep-sonuç cümlesi: Dersleriyle ilgilenmediği için sınıfta kaldı.

Amaç-sonuç cümlesi: Mutlu olması için ona bisiklet aldım.

Abartma cümlesi: Seni dünyalar kadar çok seviyorum.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 Anka Yayıncılık (Bayram Yeri)

Aşağıda serim bölümü verilen metni sıra arkadaşınızla birlikte tamamlayınız. Metne, uygun bir başlık yazınız. Metni oluştururken cümleler arasında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (ama, fakat, lakin, bununla birlikte, buna rağmen vb.) kullanınız. Bu ifadelerin anlama yaptığı katkıyı konuşunuz.
Cevap:

PLANSIZ BİR GÜN

Bu sabah her zamankinden erken uyandım. Bunda gök gürültüsünün ve şiddetli yağmurun camıma sertçe vururken çıkardığı sesin de etkisi var. Oysa daha geçen hafta, arkadaşlarımla bugün buluşmak için sözleşmiştik. Yağmur hafiflerse belki planımızı gerçekleştirebiliriz. Ama gün boyunca böyle yağarsa buluşmamız zor. Saat biraz geçsin de arkadaşlarımı arayayım. Yağmur dinmezse onları bize davet ederim, dinerse de …………planımıza uyarız. Saatin geçmesini beklerken elimi yüzümü yıkamış, kahvaltımı yapmıştım. Havanın düzelmeyeceği belliydi. Daha fazla zaman kaybetmeden bütün arkadaşlarımı tek tek aradım ve bize davet ettim. Herkes bu fikirle mutlu olmuş ve kabul etmişti. Hemen arkadaşlarım gelmeden çay demleyip sıcacık portakallı bir kek yapmıştım. Arkadaşlarım gelince beraber mısır patlatmış etrafı camla kaplı balkonumuzda yağmuru izleyerek keyifli vakit geçirdik.……………..


Sonraki Metne Hazırlık

Ülkemizin farklı yöreleri ile ilgili resimler bulup getiriniz. Türklerin Anadolu’ya nereden ve nasıl geldiklerini araştırınız.
Cevap: Türkler Anadolu’ya 4. yüzyılın sonlarına doğru gelmeye başlamışlardır. İlk göç Batın Hunları (Avrupa Hunları) tarafından gerçekleşmiştir. Hunlar ilk olarak Balkanlardan Trakya’ya doğru yürümüş, diğer taraftan Kafkas dağlarının aşarak
Anadolu’ya gelmiş ve yerleşmişlerdir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 Anka Yayıncılık (Bayram Yeri)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir