7. Sınıf Türkçe

Mesele Kuyumcuyu Bulmakta Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB)

Mesele Kuyumcuyu Bulmakta Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Mesele Kuyumcuyu Bulmakta Metni etkinliklerinin bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Mesele Kuyumcuyu Bulmakta Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 160-161-162-163-164-165. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Mesele Kuyumcuyu Bulmakta Metni

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 160 MEB Yayınları (Mesele Kuyumcuyu Bulmakta Metni)

Hazırlık Çalışmaları

Sahip olunan bir bilgi, hayatı nasıl kolaylaştırır? Düşüncelerinizi anlatınız.
Cevap: Sahip olunan bilgiler büyük küçük fark etmeden kullanıldığında hayatımızı kolaylaştırırlar. Bilgiler aynı ”sakla samanı gelir zamanı” gibi Küçük büyük fark etmeksizin biriktirilmeli ve gerektiği yerde kullanılmalıdır.


“Her insanın hayatında varlığını ve değerini bilen, hisseden, fark eden kuyumcular mutlaka vardır. Mesele kuyumcuyu bulmaktadır.” sözünü açıklayınız.
Cevap: Bu sözlerle her insanın kıymetini ve değerini bilen birinin olduğunu ancak o kişiyi bulmamız gerektiği anlatılmaktadır. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 161 MEB Yayınları (Mesele Kuyumcuyu Bulmakta Metni)

1.Etkinlik

Metni dinlerken size yöneltilen sorular doğrultusunda metinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkındaki tahminlerinizi ilgili bölümlere yazınız.
Cevap:

1. soruya yönelik tahminim: Kuyumcu heyecan ve hayretle değerli taşı inceler ve nereden bulduğunu sorarak kendisine satmasını söyler. Ancak çocuk satmayacağını sadece değerinin ne kadar olduğunu öğrenmek istediğini dile getirir.

2. soruya yönelik tahminim: Bilge Hoca öğrenciye ” bir malın kıymetinin ancak onun değerini bilen anlar. Sana öğretmek istediğim husus budur” der.


2.Etkinlik

Aşağıya dinlediğiniz metinde geçen cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki koyu harflerle yazılmış kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz.
Cevap:

a) Bakkal, parlak bir boncuğa benzettiği nesneyi eline alır; evirir çevirir.
Nesne: Belli bir ağırlığa sahip cansız varlık. 
Evirip çevirmek: İncelemek, bakmak.

b) İkinci olarak bir manifaturacıya gider.
Manifaturacı: Manifatura eşya satan kişi.

c) Benim semerlere iyi süs olur. Bundan “kaş” dediğimiz süslerden bir on lira veririm.
Semer: Hayvanların sırtına konularak üstüne oturulabilen şey. 
Kaş: Eyerin ön ve arkasındaki çıkıntılı kısım.

ç) Kuyumcu, öğrencinin elindekini görünce yerinden fırlar.
Yerinden fırlamak: Oturduğu yerden hışımla kalkmak.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 162 MEB Yayınları (Mesele Kuyumcuyu Bulmakta Metni)

3.Etkinlik

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metnin kahramanları kimlerdir?
Cevap: Metindeki kahramanlar; Bilge hoca, öğrenci bakkal, manifaturacı, kuyumcu.


2. Öğrencinin “Çok şaşkınım efendim, ne diyeceğimi bilmiyorum, kafam karmakarışık.” demesinin nedeni/nedenleri nelerdir?
Cevap: Öğrencinin kafasının karışmasının nedeni tüccarların her birinin elindeki taşa farklı değer biçmesidir. 


3. Kendinizi yazarın yerine koyarak metnin hangi bölümünü değiştirmek istediğinizi nedenleriyle anlatınız.
Cevap: Metnin, öğrencinin kuyumcuyla konuştuğu bölümü değiştirmek isterdim. Kuyumcunun ısrarla taşı isteme sebebini açıklamasını isterdim.


4. Bilge Hoca’nın yerinde olsaydınız öğrencinizin seviyesini öğrenmek için nasıl bir yol izlerdiniz. Anlatınız.
Cevap: Bilge Hoca’nın yerinde olsaydın öğrencimin seviyesini ölçmek için taşı ona hediye ederek ne yapacağını görmek isterdim.


5. Dinlediğiniz metnin kahramanlarından hangisinin yerinde olmak isterdiniz? Neden?
Cevap: Dinlediğim metindeki kahramanlardan bilge hoca olmak isterdim. Çünkü bilgili ve zeki bir insan olmak isterdim. 


6. “Bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bilen anlar ve onun değerini bilenin yanında kıymetlidir.” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.
Cevap: Bu sözle bir şeyin kıymetinin ancak onu bilenin anlayacağı ve onu bilenin yanında kıymetli olacağı anlatılmıştır. 


4.Etkinlik

Dinlediğiniz hikâyeyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Hikâyenin konusu nedir?
Cevap: Bilge bir hocanın öğrencisine  değer taş vererek değerin nasıl anlaşılacağını öğretmek istemesidir.


Hikâyedeki olay nerede geçmektedir?
Cevap: Hikâyedeki olay Bilge hocanın yaşadığı yerde geçmiştir.


Hikâyedeki şahıslar kimlerdir?
Cevap: Hikâyedeki şahıslar; Bilge hoca, öğrenci bakkal, manifaturacı, kuyumcu.


Hikâyedeki olay ne zaman geçmektedir?
Cevap: Hikâyedeki olayın ne zaman geçtiği bilinmemektedir. 


Hikâyenin ana fikri nedir?
Cevap: Bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bilenin anlayacağı ve çevremizde böyle kişiler biriktirmemiz gerektiği. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 163 MEB Yayınları (Mesele Kuyumcuyu Bulmakta Metni)

5.Etkinlik

Dinlediğiniz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.
Cevap: Metinde Bilge bir hoca varmış. Bir gün öğrencisinin eline değerli bir taş vermiş ve tüccarlara giderek taşa ne kadar vereceklerini öğrenmesini en sonda bir kuyumcuya gitmesini istemiş. Öğrencisi değerli taşı alarak tüm tüccarları gezer ve en son kuyumcuya gider. Kuyumcudan, tüccarların aksine bir tepki ile karşılaşınca çok şaşırır. Zar zor kuyumcudan taşı alarak oradan ayrılır ve hocanın yanına gelir. Olan biteni bilge hocaya anlatır ve bilge hocadan “Bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bileni anlar ve onun değeri bilenin yanında kıymetlidir.” cevabını alır.


6.Etkinlik

a) Verilen görsele “bilgi” ve “bilginin gücü” ile ilgili bulduğunuz sözlerden seçtiklerinizle bir duvar gazetesi oluşturunuz.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 163 MEB Yayınları (Mesele Kuyumcuyu Bulmakta Metni)


b) Oluşturduğunuz duvar gazetesindeki “bilgi” ve “bilginin gücü” ile ilgili seçtiğiniz sözden hareketle duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: Bilgi, insanın daha cesur ve korkusuz konuşmasını, fikir verebilmesi ve topluluk içerisinde söz hakkı alabilmeyi sağlamaktadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 164 MEB Yayınları (Mesele Kuyumcuyu Bulmakta Metni)

7.Etkinlik

Dinlediğiniz metne farklı başlıklar belirleyerek aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
Cevap: 

Benim başlığım: Değer
Sebebi: Metinde değerden bahsedilmektedir. 

Benim başlığım: Bilge Hoca Ve Öğrencisi
Sebebi: Hikayenin başrolünde bilge hoca ve öğrencisi vardır. 


8.Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan çekimli fiillerin hangi kiple çekimlendiğini ve hangi kipin anlamını verecek biçimde kullanıldığını örnekteki gibi yazınız.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 164 MEB Yayınları (Mesele Kuyumcuyu Bulmakta Metni)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 165 MEB Yayınları (Mesele Kuyumcuyu Bulmakta Metni)

9.Etkinlik

Aşağıdaki kelimelerden hareketle bir hikâye yazınız. Hikâyenize uygun bir başlık belirleyiniz.
Cevap: Küçük bir kasabada yaşlı kimsesiz bir kuyumcu varmış. Bu kuyumcu çok hastaymış ve az bir ömrünün kaldığını biliyormuş. Malını mülkünü bırakacak kimsesi de olmadığından kasabada yaşayan zeki ve merhametli bir genç arıyormuş. Bu genci bulabilmek için dükkanının kapısına eleman alınacak yazısı asmış. Kağıdı astıktan 15 dakika sonra 18 yaşlarında daha öğrenci olan bir çocuk gelmiş. Kuyumcu çocuğa yapması gerekenin sadece oturması ve akşama kadar kendisiyle sohbet etmesi olduğunu söylemiş. Çocuk tüm gün kuyumcuyla sohbet etmiş. Hava kararıp dükkanı kapatacak zaman geldiğinde kuyumcu altın bir yüzüğü alarak çocuğa uzatmış. Çocuk şaşkınlıkla bakınca. ”Yanımda oturduğun her gün için sana bir mücevher vereceğim” der. Çocuk duydukları karşısında havalara uçar ve yüzüğü alarak gider. Ertesi gün kuyumcu çocuğa eleman eksiğinin tamamlandığını ve gelmesine gerek kalmadığı haberini yollayarak yeni eleman aranıyor yazısı asar. Bir kaç kere aynı durumla karşılaşan kuyumcunun ümidi kesilecekken bir çocuk daha gelir. Günün sonunda ona altın bir bileklik hediye eder. Ancak çocuk hakkı olanı alacağını bu değerli bilekliği alamayacağını söyler. Bu sözler karşısında kuyumcu aradığı kişiyi bulma sevinciyle çocuğa sarılır. Bundan sonra kalan ömrünün beraber geçirir ve tüm servetini çocuğa bırakır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Metni okurken kuyumcunun tepkisi beni de şaşırttı. Sanırım ben de o çocuğun yerinde olsam biraz endişelenirdim. Ama sonunda bilge hocanın mesajını anladım, değeri sadece kuyumcu değil, içimizdeki bilge kişiler de bilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir