5. Sınıf Türkçe

6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 52-54-55-56-57-58 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

6 Mart 1915 Gecesi Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 52-54-55-56-57-58. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık 6 Mart 1915 Gecesi

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 52 Anıttepe Yayınları (6 Mart 1915 Gecesi Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

3. Nusrat Mayın Gemisi hakkında neler öğrendiniz? Öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap
: Nusrat Mayın gemisi Çanakkale Savaşı’nın simgesidir. Asıl ismi Nusrat olsa da zamanla Nusret olarak kullanılmıştır. Çanakkale boğazının geçilmesini engellemiştir.


4. “Çanakkale Geçilmez!” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap
: Bu sözden Çanakkale’nin geçilmez olduğunu, korunduğunu anlıyorum.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54 Anıttepe Yayınları (6 Mart 1915 Gecesi Metni)

1. ETKİNLİK

Aşağıda anlamları verilen kelimeleri bulup bulmacaya yerleştiriniz. Bulmacada gizlenen şifreyi bulunuz.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54 Anıttepe Yayınları (6 Mart 1915 Gecesi Metni)


2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucuklardaki deyimlerden uygun olanları getirerek cümleleri tamamlayınız.
Cevap
:

• Kendinizi göstermemek için çaba harcamalısınız.

Ne pahasına olursa olsun bu görevin hakkıyla ve eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyordu.

• Uzaktan devriye gezen düşman gemilerinin güçlü projektörleri arada denizi yalarken endişe veriyordu.

• Türk kıyılarında bir projektör yandı ve düşman gemisinin projektörünü ablukaya almıştı.


b) Anlamını öğrendiğiniz bu deyimleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Endişe vermek: Davranışları endişe verici.
Ablukaya almak: Bakışlarıyla beni ablukaya aldı.
Çaba harcamak: Güzel olması için çok çaba harcadı.
Ne pahasın olursa olsun: Ne pahasına olursa olsun yolundan dönmeyeceğini söyledi.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55 Anıttepe Yayınları (6 Mart 1915 Gecesi Metni)

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1) Cevat Bey’in Nazım Bey’e verdiği görev nedir?
Cevap
: Nusrat mayın gemisiyle 26 mayını kıyıya paralel dizme görevi vermiştir.


2) Nazım Bey, görevi ile ilgili ne düşünüyor? Görevini yerine getirme kararlılığı içinde midir? Açıklayınız.
Cevap
: Nazım Bey, ne pahasına olursa olsun görevinin yerine getirilmesi gerektiğini düşünmektedir ve görevini yerine getirme kararlılığı içerisindedir.


3) Nazım Bey, geminin komutanlığı için kimi seçmiştir?
Cevap
: Nazım Bey, geminin komutanlığı için Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey’i seçmiştir.


4) Yüzbaşı Hakkı Bey, sağlık sorunu yaşamasına rağmen bu görevi neden kabul etmiştir?
Cevap
: Çok önemli ve kutsal bir görev olduğu için sağlık sorununa rağmen bu görevi kabul etmiştir.


4. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinde bazı kelimeler sizce neden koyu yazılmış olabilir?
Cevap
: Metinde koyu yazılan kelimeler anlatılmak istenen duygunun yoğun olduğunu belirtmek için yazılmıştır.


b) Koyu yazılı yerlerin metne nasıl bir katkısı vardır? Açıklayınız.
Cevap
: Koyu yazılmış yerler duygu ve düşünceleri daha iyi ve yoğun hissettirmiştir.


5. ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâye haritasında boş bırakılan yerleri okuduğunuz metinden hareketle doldurunuz.
Cevap
:

Olay: Çanakkale Savaşı sırasında yaşananlar ve kıyıya dizilen mayınlar anlatmaktadır.

Olayın Geçtiği Yer: Çanakkale Boğazı, Akyarlar Mevkisi

Olayın Geçtiği Zaman: Çanakkale Savaşı – 6 Mart 1915

Kahramanlar: Cevat Bey, Hafız Nazım Bey, Tophaneli Yüzbaşı Hakkı, Alman Yarbay Ghell

Anlatıcı: 3. Tekil Şahıs


6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimeleri bularak örnekteki gibi altlarını çiziniz.
Cevap
:

• Mayın hatlarını geçti ve hedef olarak seçilen karanlık limana vardı.
• Vatanın selameti bu mayınların denize dökülmesine bağlıydı.
• Düşmanın yüzen kaleleri teker teker yan yatmaya başladı.


b) İşaretlediğiniz bu kelimeleri yukarıda verilen anlamından farklı anlama gelecek şekilde cümle içinde kullanınız.
Cevap
:

Var: Evde karpuz, elma ve erik var.
Bağ: Üzüm bağları çok büyümüş.
Yan: Bütün bahçe yanmış.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 56 Anıttepe Yayınları (6 Mart 1915 Gecesi Metni)

7. ETKİNLİK

Metni okurken aldığınız notlardan yararlanarak metni defterinize özet- leyiniz.
Cevap
: Çanakkale Savaşında boğazdan düşman gemilerinin geçmemesi için boğaza mayın döşenmesi planının yapılması ve bu iş için Nazım Bey’in görevlendirilmesi. Nazım Bey’in görevi tam bir şekilde yerine getirmesi.


8. ETKİNLİK

“6 Mart 1915 Gecesi” adlı metinle aşağıdaki Çanakkale şiirini biçim ve tür yönünden karşılaştırınız.
Cevap
: ”Çanakkale” şiir biçiminde, ”6 Mart 1915 Gecesi” düz yazı şeklinde yazılmıştır.


9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız

a) Hangi cümlede bir varlık başka bir varlığa benzetilmiştir? Bu cümlede ne, neye benzetilmiştir?
Cevap
: 1. cümlede bir varlık başka bir varlığa benzetilmiştir. Mayınlar tespih tanelerine benzetilmiştir.


b) Hangi cümlede bir işin olması başka bir işin olmasına bağlıdır?
Cevap
: 3. cümlede bir işin olması başka bir işin olmasına bağlıdır.


c) Hangi cümlede bir durum, olduğundan daha abartılı olarak verilmiştir?
Cevap
: 2. cümlede bir durum olduğundan daha abartılı olarak verilmiştir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 Anıttepe Yayınları (6 Mart 1915 Gecesi Metni)

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleyi iki noktanın kullanımına dikkat ederek okuyunuz. İki noktanın cümlelerde niçin kullanıldığını boş bırakılan yerlere yazınız.
Cevap
:

Cevat Bey, mayın grup komutanı Hafız Nazım Bey’i çağırdı ve şunları söyledi: “Oğlum, sana çok önemli bir görev veriyorum.”
→ Konuşma cümlelerinden önce sonra konulur.

“Dünkü buluşmada gördüğüm arkadaşlarım: Metin, Buse, Ali, Ayşe.”
→Aynı tür kelimeler sıralanmadan önce konulur.

Barış: Yarın aynı yerde mi buluşuyoruz?
→Konuşma cümlelerinden sonra kullanılır.

Bu bilgileri i https://www.kultur.gov.tr adresinden aldık.
→ Genel ağ aramalarında kullanılır.

Çiftçi Mehmet yetiştirdiği ürünleri sayar: arpa, yulaf, mısır…
→ Sıralanan aynı türden kelimeler açıklanırken kullanılır.


11. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.
Cevap
:

  • Acıları dindirecek tek bir ilaç var (:) zaman.
  • Geziye katılanlar şunlardır (:) Kemal, Mert, Aynur, Tülin.
  • Ayça (:) 
    —Halk oyunu bir milletin zenginliğidir.
    Onur (:)
    — Halka ait tüm gelenek, görenekler milletin zenginliğidir.

12. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerin sizde uyandırdığı duyguları arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap
: Aşağıdaki görseller Türk milletinin yaş fark etmeksizin devletini canı pahasına koruduğunu, devleti için savaştığını ve bundan gurur duyduğunu hissettiriyor.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58 Anıttepe Yayınları (6 Mart 1915 Gecesi Metni)

13. ETKİNLİK

a) Çanakkale Savaşı ile ilgili bir film hazırlasaydınız adı ne olurdu?
Cevap
: ”Çanakkale’m” olurdu.


b) Filminizin içeriğini defterinize kısaca yazınız.
Cevap
: Filmimde Çanakkale’de verilmiş mücadeleyi, kayıpları ve metindeki mayın döşeme bölümünü konu alırdım.


c) Filminiz için bir afiş tasarlayınız. Afişiniz için Çanakkale Savaşı ile ilgili görseller kullanınız.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58 Anıttepe Yayınları (6 Mart 1915 Gecesi Metni)


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

15 Temmuz gecesi ile ilgili gazete, dergi ve internet sitelerinden araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfa getiriniz.
Cevap
: 15 Temmuz gecesi Fetö tarafından darbe girişimi gerçekleştirilmiştir. Bu girişimi kabul etmeyen halk sokaklara meydanlara dökülerek karşı geldi ve bu kara günü de atlattık.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Çanakkale Savaşı’nın en önemli simgelerinden biri Nusrat Mayın gemisidir. Düşman gemilerini bozguna uğratmıştır. Savaştan sonra uzun bir süre daha kullanılmış daha sonrada sular altında kalmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir