5. Sınıf Türkçe

İyiliğin Değerini Bilen Kim? Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

İyiliğin Değerini Bilen Kim? Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe) 2022-2023 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 192-195-196-197-198, cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

İyiliğin Değerini Bilen Kim Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 192-195-196-197-198. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık İyiliğin Değerini Bilen Kim?

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 192 Anıttepe Yayınları (İyiliğin Değerini Bilen Kim?)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Masalların sonunda iyilerin kazanması sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Açıklayınız.
Cevap
: Masalların sonunda iyilerin kazanması beni huzurlu ve mutlu hissettiriyor. Çünkü iyilik iyiliği doğurur ve iyilik yapanın iyilik bulacağına inanıyorum.


2. “İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.” atasözünü açıklayınız.
Cevap
: Karşılık beklemeden ve kimseye göstermeden iyilik yapmamız gerektiğini, iyilik yaptığımız kişi kıymetini anlamasa bile Allah katında kıymetli olduğu anlatılmaktadır. 


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 195 Anıttepe Yayınları (İyiliğin Değerini Bilen Kim?)

1. ETKİNLİK

a) “İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metindeki kahramanlardan hangisini canlandırmak isterdiniz? Neden?
Cevap
: Tilkiyi canlandırmak isterdim. Çünkü akıllı, zeki ve iyiliksever bir kahramandır.


b) Metni okurken olaydaki duygu ve düşünceleri canlandırmak için nelere dikkat etmeliyiz?
Cevap
: Ses tonlamalarına dikkat ederek canlandırmamız gerekir.


2. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin, deyimlerin anlamlarını önce tahmin ediniz. Daha sonra sözlükten bu kelimelerin ve deyimlerin anlamlarını bulunuz, bunları birer cümlede kullanınız.
Cevap
:

Tuzak

Tahminim: Bir şeyi yakalamak için yapılan iş.
Sözlük anlamı: Bir canlıyı tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan düzen.
Cümlem: Aslanı yakalamak için bir tuzak kurmuştu.


Gözden kaybolmak

Tahminim: Gözün göremeyeceği uzaklığa gitmek.
Sözlük anlamı: Ortadan kaybolmak, görünme olmak.
Cümlem: Bir süre sonra gözden kayboldu.


Avcı

Tahminim: Hayvanları avlayan kişi.
Sözlük anlamı: Av işiyle uğraşan kişi.
Cümlem: Avcı bir geyik yakalamıştı.


Öneri

Tahminim: Fikir vermek.
Sözlük anlamı: Görüşünü, düşüncesini belirtmek.
Cümlem: Bu konuda bir çok şey önerebilirim.


Göz kulak olmak

Tahminim: Sahip çıkmak.
Sözlük anlamı: Bir şeyi veya kişiyi korumak, kollamak.
Cümlem: Annesi gelene kadar göz kulak olmamı istedi.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 196 Anıttepe Yayınları (İyiliğin Değerini Bilen Kim?)

 

b) Metinde kullanılan “gözden kaybolmak” ve “göz kulak olmak” deyimleri metnin anlatımına nasıl bir katkı sağlamıştır? Açıklayınız.
Cevap
: Metindeki anlatımı güçlendirmişlerdir.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metne göre aşağıda verilen cümleleri doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz.
Cevap:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 196 Anıttepe Yayınları (İyiliğin Değerini Bilen Kim)


4. ETKİNLİK

“İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
Cevap
:

Metnin konusu: İyilik yapmanın ve iyilikle yaklaşmanın önemi.
Metnin ana fikri: İyilik yapanın elbet karşılığını alacağı anlatılmaktadır.


5. ETKİNLİK

a) Metnin başlığı ile içeriği arasında uyum var mıdır? Açıklayınız.
Cevap
: Metnin başlığı ile içeriği arasında uyum vardır. Başlıkta iyiliğin değerini bilen kim? diye sormuştur ve kurtta köylüye aynı şeyi sormuştur.


b) Okuduğunuz metne farklı bir başlık öneriniz. Niçin bu başlığı önerdiğinizi açıklayınız.
Cevap
: ”İyilik Her Zaman Kazanır.” Metinde de iyiliğin her zaman kazanacağı ve kazandıracağı anlatılmak istendiğinden bu başlığı seçtim.


6. ETKİNLİK

Metinde ele alınan sorun nedir? Siz de bu soruna farklı çözümler üretiniz.
Cevap
: Metinde ele alınan sorun iyiliğin değerinin bilinmemesidir. Bu sorunu çözmek için kötülük yapanlar cezalandırılarak olabildiğince azaltabiliriz.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 197 Anıttepe Yayınları (İyiliğin Değerini Bilen Kim?)

7. ETKİNLİK

a) Yazarın konuyu ele alış şeklini beğendiniz mi? Neden?
Cevap
: Evet beğendim. Çünkü iyilik yapmanın güzel bir duygu olduğunu ve hiç bir zaman kaybettirmeyeceğini öğretici bir şekilde göstermektedir.


b) Metindeki olaylardan, varlık kadrosundan yola çıkarak metnin içeriğini yorumlayınız.
Cevap
: Metinde her zaman iyilik yapmamız gerektiği, bazen iyiliklerimiz karşısında kötülük görebileceğimizi ama buna rağmen iyilikten vazgeçmememiz ve iyilik yaparak kazanacağımız anlatılmaktadır.


c) Okuduğunuz metinde kurdun davranışını adil buluyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap
: Kurdun davranışını adil bulmuyorum. Çünkü iyilik her ne kadar karşılık beklenerek yapılan bir şey olmasa da karşılığında kötülükte yapmamamız gerekir.


ç) Tilkinin bulduğu çözümü yaratıcı buluyor musunuz? Neden?
Cevap
: Tilkinin bulduğu çözümü yaratıcı buluyorum. Çünkü zekası ile akıllıca bir oyun oynamıştır.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

Okuduğunuz metindeki kahramanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz özellikte midir? Açıklayınız.
Cevap
: Metindeki kahramanlar birer hayvan olduklarından dolayı günlük hayatta karşılaşsak da bu hayvanlar metindeki gibi konuşamazlar.


Okuduğunuz metinde anlatılanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz bir olay mıdır?
Cevap
: Hayır günlük hayatta karşılaşabileceğimiz bir olay değildir. Çünkü insanlar ve hayvanlar birbirleri ile konuşamazlar.


Okuduğunuz metindeki olaylar gerçek mi yoksa kurgu mudur? Açıklayınız.
Cevap
: Metindeki olaylar kurgudur. Çünkü hayvanlar konuşturulmuştur.


9. ETKİNLİK

“İyiliğin toplum hayatındaki önemi” hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken Türk ve dünya masallarından örnekler vermeyi, kelimeleri anlamlarına uygun kullanmayı unutmayınız.
Cevap
: İyilik toplumda adaleti, birliği ve düzeni destekler. İyilik yaparak toplumda güven duygusu oluşur. Bu yüzden toplum bağı için iyilik en önemli değerdir.


10. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz.

a) “Şehir, karın, ağız, resim” kelimelerini hecelerine ayırınız. Bu kelimelerin son hecelerindeki ünlüleri yuvarlak içine alınız.
Cevap
:

Şehir→ Şe-hir
Karın→ Ka-rın
Ağız→ A-ğız
Resim→ Re-sim


b) Bu kelimelere gelen ekler hangi seslerle başlamıştır? Yazınız.
Cevap
: Ekler, ” e, ı, i” sesleriyle başlamıştır.


c) Bu kelimelere ek getirilince kelimelerde meydana gelen değişikliği açıklayınız.
Cevap
: Son hecelerindeki sesliler düşmüştür.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 198 Anıttepe Yayınları (İyiliğin Değerini Bilen Kim?)

11. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri işaretleyiniz.
Cevap
:

Aklımdan geçen sorulara cevap bulabilecek miyim acaba?
Oğlunu yanına çağırıp ona saygının önemiyle ilgili bir masal anlattı.
Karnının ağrısı artık dayanılmaz bir hâl aldı.
Göğsündeki sızı ne zaman dinecekti?
• Sarımsı saçları annesinin saçlarını hatırlatıyordu.


b) Ünlü düşmesine örnek olabilecek kelimelerin içinde geçtiği cümleler yazınız.
Cevap
:

Emrederek konuşuyordu.
Ağzını yayarak konuşuyordu.


12. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bir paragrafın giriş cümlesi olabilecek cümlenin başına “G”, sonuç cümlesi olabilecek cümlenin başına “S” yazınız.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 198 Anıttepe Yayınları (İyiliğin Değerini Bilen Kim)


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Bir kartona aile büyüklerinizi tanıtan bir soy ağacı hazırlayınız.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 198 Anıttepe Yayınları (İyiliğin Değerini Bilen Kim)1


2. Büyüklere saygıyı anlatan atasözü ve özlü sözleri araştırıp yazınız. Bilgi kaynaklarını etkili kullanmak için kitap, dergi ve internet sitelerinden yararlanınız.
Cevap
:

Atasözü→ Ulular köprü olsa, basıp geçme.
Özlü söz→ Babana hürmet et ki, çocukların da sana hürmet etsin.” (Hz.Ali r.a.)

+1
8
+1
3
+1
3
+1
2
+1
1
+1
1
+1
1

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Masallarda her zaman iyilerin kazanması iyi bir insan olduğumuz her zaman hayatın bize güzellikler getireceğini ve bizi çok mutlu edeceğini düşünüyorum. Bende mutluluk duygusunu aşılıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir