5. Sınıf Türkçe

Yaşlı Güreşçi Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

İyiliğin Değerini Bilen Kim? Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 192-195-196-197-198, cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

İyiliğin Değerini Bilen Kim Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 192-194-195-196-197-198. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Yaşlı Güreşçi Metni

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 192 Anıttepe Yayınları (Yaşlı Güreşçi Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Saygı göstermenin aile ve topluma sağladığı katkılarla ilgili araştırma sonucunda elde ettiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Sınıfa getirdiğiniz görsel dokümanlarla sınıf panonuzu düzenleyiniz.
Cevap
: Saygı aileyi ve toplumu bir arada tutan en temel basamaktır. Saygı insanların empati kurmasını, birbirlerinin hakkını gözetmeyi ve kargaşaların önüne geçmeyi sağlar.


2. “Saygı duyuyorum çünkü…” ile başlayan üç cümle kurunuz. Cümlelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap

 • Saygı duyuyorum çünkü saygı görmek istiyorum.
 • Saygı duyuyorum çünkü imanın gereğidir.
 • Saygı duyuyorum çünkü insanlar saygı görmeye değerdir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 194 Anıttepe Yayınları (Yaşlı Güreşçi Metni)

1. ETKİNLİK

Metni okurken altını çizdiğiniz kelimeleri aşağıdaki tabloya yazınız ve bu kelimelerin anlamlarını sözlüklerinizden bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap
:

Kelimem: Övgü
Anlamı: Bir şeyi veya kişiye karşı iyi sözler söylemek.
Cümlem: Babam anneme övgüler yağdırdı.

Kelimem: Delikanlı
Anlamı: Genç çocuk.
Cümlem: Abim genç bir delikanlıymış.

Kelimem: Usta
Anlamı: Bir zanaatı en iyi şekilde öğrenmiş ve yapan kişi.
Cümlem: Sanayi ustam çok merhametli bir adamdı.


2. ETKİNLİK

Anlamları verilen deyimleri metinden bulunuz. Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.
Cevap
:

Anlamı: Yarışmak
Deyim: Aşağı kalmak
Cümlem: Hiçbir şeyden aşağı kalmıyor.

Anlamı: Üstünlük sağlamak, yenmek
Deyim: Boş bir çuval gibi yere bırakmak
Cümlem:
Kediyi boş bir çuval gibi yere bıraktı.

Anlamı: Korkmadığını, çekinmediğini açıkça bildirmek, kavga veya yarışmaya çağırmak.
Deyim: Meydan okumak.
Cümlem:
Bakışlarıyla meydan okuduğunu gösterdi.


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1) Yaşlı güreşçi kaç tane oyun bilmektedir?
Cevap
: Yaşlı güreşçi 360 oyun bilmektedir.


2) Yaşlı güreşçi bu oyunların hepsini öğrencilerine neden öğretmemiştir?
Cevap: Yaşlı güreşçi bu oyunların hepsini, kendisine meydan okumasınlar diye öğretmemiştir.


3) Yaşlı güreşçinin oyunlarını öğrettiği öğrencisi nasıl bir tavır sergilemeye başlamıştır? Bu tavrını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap: Yaşlı güreşçinin oyunlarını öğrettiği öğrencisi herkese meydan okumuş. Bu tavrını saygısızca buluyorum. Çünkü kendisine bir şeyler öğreten kişiye saygılı davranması gerekirdi.


4) Padişah, genç güreşçinin tavrından neden rahatsız olmuş olabilir?
Cevap: Padişah, genç güreşçinin saygısız davranmasından dolayı rahatsız olmuştur.


5) Yaşlı güreşçi öğrencisini nasıl yenmiştir?
Cevap: Yaşlı güreşçi öğrencisini bilmediği bir oyun ile yenmiştir.


4. ETKİNLİK

Metinle ilgili üç soru hazırlayarak bu soruları defterinize yazınız. Hazırladığınız soruları arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap

Soru: Yaşlı güreşçi öğrencilerine kaç oyun öğretmiştir?
Cevap: Yaşlı güreşçi öğrencilerine 359 oyun öğretmiştir.

Soru: Genç güreşçi yenilgi yaşayınca ne yapmıştır?
Cevap: Genç güreşçi yenilgi yaşayınca yaşlı öğretmeninin elini öpmüştür.

Soru: Genç güreşçi hocasının elini öpünce nasıl tepki almıştır?
Cevap: Yaşlı öğretmende genç çocuğun alnından öpmüş ve sarılmıştır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 195 Anıttepe Yayınları (Yaşlı Güreşçi Metni)

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kutucuklardan hangisinde “Yaşlı Güreşçi” metninin ana fikri doğru verilmiştir? İşaretleyiniz.
Cevap
:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 195 Anıttepe Yayınları (Yaşlı Güreşçi Metni)


b) Metnin konusunu yazınız.
Cevap
: Bir öğretmenin öğrencilerine bildiği oyunları öğretmesi.


6. ETKİNLİK

b) Altı çizili cümlelerin metne nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız.
Cevap
: Altı çizili cümleler metnin anlatımını destekleyerek zenginleştirmiştir.


c) Siz de bu metnin kahramanlarıyla ilgili benzetme ve abartma cümleleri kurunuz.
Cevap

 • Genç delikanlı kedi gibi nankör çıktı.
 • Genç çocuk aslan gibi kükredi.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun yönlendirici ifadelerinden (aksi takdirde, ama, fakat, oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak, tersine, o hâlde, başka bir deyişle vb.) uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.
Cevap
:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 195 Anıttepe Yayınları (Yaşlı Güreşçi Metni)1


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 196 Anıttepe Yayınları (İyiliğin Değerini Bilen Kim?)

8. ETKİNLİK

a) “Şehir, karın, ağız, resim” kelimelerini hecelerine ayırınız. Bu kelimelerin son hecelerindeki ünlüleri yuvarlak içine alınız.
Cevap
:

Şehir→ Şe – hir
Karın→ Ka – rın
Ağız→ A – ğız
Resim→ Re – sim


b) Bu kelimelere gelen ekler hangi seslerle başlamıştır? Aşağıya yazınız.
Cevap
: Bu kelimelere gelen ekler ”e, ı, i, m” sesleri ile başlamıştır.


c) Bu kelimelere ek getirilince kelimelerde meydana gelen değişikliği açıklayınız.
Cevap
: Bu kelimelere ek getirilince ünlü düşmesi meydana gelir.


9. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri işaretleyiniz.
Cevap

 • Aklımdan geçen sorulara cevap bulabilecek miyim acaba? 
 • Oğlunu yanına çağırıp ona saygının önemiyle ilgili bir masal anlattı.
 • Karnının ağrısı artık dayanılmaz bir hâl aldı.
 • Göğsündeki sızı ne zaman dinecekti?
 • Sarımsı saçları annesinin saçlarını hatırlatıyordu.

b) Ünlü düşmesine örnek olabilecek kelimelerin içinde geçtiği cümleleri aşağıya yazınız.
Cevap

 • Yere düşerek anlını kanattı.
 • Babam da fikrini belirtti.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 197-198 Anıttepe Yayınları (İyiliğin Değerini Bilen Kim?)

10. ETKİNLİK

“Saygı” kelimesinin sizde çağrıştırdıklarını aşağıdaki ağaca yazınız. Yazdığınız kavramlardan da yararlanarak “Saygının toplumsal yaşamdaki önemi” ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap
:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 197-198 Anıttepe Yayınları (İyiliğin Değerini Bilen Kim)


11. ETKİNLİK

Aşağıdaki kutulardan birer öge seçerek kısa bir hikâye oluşturunuz. İsterseniz tipler torbasından birden fazla kişi seçerek ya da yeni kişiler ekleyerek şahıs kadronuzu zenginleştirebilirsiniz. Hikâye taslağınızı öncelikle defterinize yazınız. Gerekli düzeltmelerle taslağınızı geliştirerek aşağıya yazınız. Hikâyenize başlık koymayı unutmayınız.
Cevap
:

Konu: Büyüklere saygı
Yer: Ev
Zaman: Bir bayram günü
Tipler: Postacı, anne, baba

POSTACI AMCA

Sabah bayram heyecanı ile uyanmış heyecanla şeker vermeyi ve toplamayı bekliyordum. Babam ve dedem sabah namazına gitmişti. Kapının önüne çıkarak beklemeye başladım. On dakika geçmişti ki yokuşun başında dedem ve babamı gördüm. Koşarak onlara doğru giderken biriyle çarpıştım ve yere savruldum. Şaşkınlığımı atınca hemen kalktım ve postacı amcaya çarptığımı gördüm. Haftada bir evimize posta getirir mahallenin çıkışında yalnız yaşayan bir amcaydı bu. Bayramı yalnız geçirecek olmasının üzüntüsünü yaşarken ”iyi misin yavrum” diye sordu. Hemen öne atılarak elini öptüm ve bayramını kutladım. O kadar mutlu olmuştu ki sevinçle kucaklamıştı beni.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

2. Büyüklere saygıyı anlatan atasözü ve özlü sözleri araştırıp yazınız. Bilgi kaynaklarını etkili kullanmak için kitap, dergi ve internet sitelerinden yararlanınız.
Cevap
:

 • Ulular köprü olsa, basıp geçme.
 • Eğer sevgi bir çiçekse, saygı onun koruyan saksıdır. Çiçek solmaya başlamışsa dikkat edin saksı mutlaka çatlamıştır. – Erich Fromm

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Masallarda her zaman iyilerin kazanması iyi bir insan olduğumuz her zaman hayatın bize güzellikler getireceğini ve bizi çok mutlu edeceğini düşünüyorum. Bende mutluluk duygusunu aşılıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir