7. Sınıf Türkçe

7. Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

7. Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 230-231-232-233 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Tema Değerlendirme Çalışmaları Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 230-231-232-233. Sayfa Cevapları ÖZGÜN Yayınları 7. Tema Değerlendirme Çalışmaları

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 230 ÖZGÜN Yayınları (7. Tema Değerlendirme Çalışmaları)

B. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Dört tavuk ne yapmış?
Cevap
: Bir kartal yuvasına gidip gizlice bir yumurta almışlar.


2. Kümesteki tavuklar ne düşünmüş?
Cevap
: Gördükleri büyük yumurtanın büyük bir tavuğa ait olduğunu düşünmüşler.


3. Yumurtayı sahiplenen anne tavuk, yavrusuna neler anlatmış?
Cevap
: Nasıl beslenmesi gerektiğini ve tehlikelerden nasıl kurtulacağını anlatmıştır.


4. Kartalı gören yavrusuna, anne tavuk hangi öğütleri vermiş?
Cevap
: Onu özenmemesi gerektiğini, tavuk olduğunu ve tavuk gibi davranması gerektiğini öğütlemiştir.


5. Metnin ana fikri nedir?
Cevap
: Başkalarını ve başkalarının düşüncelerini önemsemeden kendi hayatımız için kendi kararlarımızı vermemiz gerektiğidir.


6. Metinde hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır?
Cevap
: Metinde betimleyici ve öyküleyici anlatım biçimi kullanılmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 231 ÖZGÜN Yayınları (7. Tema Değerlendirme Çalışmaları)

C. Aşağıdaki cümleleri, anlam özellikleriyle eşleştiriniz.
Cevap
:
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 231 ÖZGÜN Yayınları (7. Tema Değerlendirme Çalışmaları)


Ç. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap
:

(D) 1. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen sözcükler büyük harfle başlar.

(D) 2. Kitap, dergi vb.nde başlıklardaki sözcüklerin tüm harfleri veya yalnızca ilk harfleri büyük yazılır.

(Y) 3. Soru eki “mi” gelenekselleşmiş olarak bitişik yazılır.

(Y) 4. “Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak” yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk sözcüğünde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa bitişik yazılır.

(D) 5. Bağlaç olan “da, de” ayrı yazılır ve kendisinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar.

(D) 6. Şiirde, bütün dizeler büyük harfle başlar.

(Y) 7. İkilemeler bitişik yazılırken pekiştirmeler ayrı yazılır.

(D) 8. Kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlere “özdeyiş (vecize)” denir.


D. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gereksiz kullanılmıştır?
Cevap
: C) İlkokuldan beri karşılıklı mektuplaştığım iki arkadaşım var.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 232 ÖZGÜN Yayınları (7. Tema Değerlendirme Çalışmaları)

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamdan kaynaklı bir anlatım bozukluğu yoktur?
Cevap
: B) Boyacı, ücretini alamadığı için işi bıraktı.


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mantık hatasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
Cevap
: A) Bütün duyduklarımı ve duymadıklarımı sana anlatacağım.


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı vardır?
Cevap
: D) Tek bir ağaçtan başka hiçbir şey yoktu koca meydanda…


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil yoktur?
Cevap
: B) Bir işe başlamadan o işin artılarını ve eksilerini düşünmek gerekir.


E. Defterinize “Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız. Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap
: Akıllı bir insan kendi düşünceleriyle kendini geliştirirken başkalarının da düşüncelerinden bilgilerinden yararlanandır. Çünkü kendi bilgi ve donanımlarının fazlası başkalarında da bulunabilir ve bunlardan yararlanmamak fırsatı tepmek olacaktır. Bu yüzden düşüncelerimizde kararlı olmalı çevredeki düşünceleri ve önerileri de alarak üstüne katmalı ve değerlendirmeliyiz.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

1. Thomas Alva Edison (Tomıs Alva Edison) ile ilgili araştırma yapınız. Araştırmadan edindiğiniz bilgileri sınıf panosunda sergilemek üzere yazınız.
Cevap
: Thomas Alva Edison 11 Şubat 1847 yılında doğmuştur. 20. yüzyılı icatları ile etkilemiş bir bilim insanıdır. Amerikalıdır ve iş adamıdır. Kitle iletişimi, ses kaydı, filmcilik ve elektrik enerjisi üretimi gibi alanlarda buluşlar yapmış ve cihazlar üretmiştir. 18 Ekim 1931 yılında vefat etmiştir.


2. Aydınlatma araçlarının geçmişten günümüze gelişimini araştırınız.
Cevap
:
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 232 ÖZGÜN Yayınları (7. Tema Değerlendirme Çalışmaları)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Tema değerlendirme çalışmalarını her konu bitiminde çözmeye özen gösteriyorum. Bu sayede konularım daha iyi pekişiyor ve onları ihtimalim çok azalmış oluyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir