7. Sınıf Türkçe

Anadolu’da Kilim Demek Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB)

Anadolu’da Kilim Demek Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Anadolu’da Kilim Demek Metni etkinliklerinin bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186-189-190-191 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Anadolu'da Kilim Demek Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 186-189-190-191. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Anadolu’da Kilim Demek Metni

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 186 MEB Yayınları (Anadolu’da Kilim Demek Metni)

Hazırlık Çalışmaları

• Sizce renklerin dili var mıdır? Anlatınız.
Cevap: Bence renklerin dili vardır. Çünkü her renk farklı duyguyu, hissi yansıtmaktadır.  


• Halı ve kilim gibi el sanatlarında kültürümüze ait hangi özellikleri görmekteyiz?
Cevap: Halı ve kilim gibi el sanatlarında kültürümüze ait çocuk, akrep, bereket, el ve parmak gibi özellikleri görmekteyiz. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 189 MEB Yayınları (Anadolu’da Kilim Demek Metni)

1.Etkinlik

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler harfleri eksik olarak verilmiştir. Kelimeleri anlamlarından ve metni okurken altını çizdiğiniz anahtar kelimelerden hareketle bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

t ı lsı m: Doğaüstü işler yapabileceğine inanılan güç.
Cümlem:  Karşıdaki teyze tılsımlı işler yapıyormuş.

y a ğlı k: Sırma işlemeli, büyük mendil, çevre.
Cümlem: Arkadaşıma yağlık hediye ettim.

g e rge f: Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve.
Cümlem: Annem boş vakitlerinde gergef yapar.

t ırm ı k: Kabartılmış toprağın taşını, çöpünü ayıklamak için kullanılan seyrek dişli, tarak biçiminde araç.
Cümlem: Tüm bahçeyi tırmıkla temizledi. 

to t em: İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr vb. herhangi bir doğal nesne, ongun.
Cümlem: İnekler onlar için birer totem.

ya ygı: Yere veya döşeme üzerine serilen örtü.
Cümlem: Annem renk renk yaygılar yaptı.

y ör ü k: Hayvancılıkla geçinen, genellikle Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı, Türkmen.
Cümlem: Kökenimiz yörüklerden gelmektedir.


2.Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Anadolu insanı yazıdan önce duygu ve düşüncelerini hangi yollarla anlatmıştır?
Cevap: Anadolu insanı yazıdan önce duygu ve düşüncelerini halılara çizdikleri şekillerle anlatmıştır. 


2. Anadolu’da kilimin hangi anlamlara geldiğini anlatınız.
Cevap: Anadolu’da kilim hayata renk vermek, tabiata hakim olmak gibi anlamlara gelmektedir.  


3. Kilimin Anadolu’da bir renk sofrası olarak nitelendirilmesinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Kilimin Anadolu’da bir renk sofrası olarak nitelendirilmesinin nedeni yaşanmışlıkları renklerle işlemeleridir. 


4. Sizce, kilimlerde kullanılan renk ve desenlerin anlamları neler olabilir?
Cevap: Bence, kilimlerde kullanılan renk ve desenler onu işleyen kişinin duygu, düşünce ve yaşanmışlıklarını yansıtmaktadır.  


5. Yörük beyi, çadırının önüne atılan kilimden nasıl bir anlam çıkarmıştır? Anlatınız.
Cevap: Yörük beyi, çadırın önüne atılan kilimden atan kızın gönlünün başkasında olduğu anlamını çıkarmıştır.


6. Anadolu insanı, kilimlerde kullanılan renkleri nasıl elde etmektedir?
Cevap: Anadolu insanı, kilimlerde kullanılan renkleri bitkilerin tohum, yaprak ve köklerinden elde etmektedir.


7. Bir kilim dokuyacak olsaydınız hangi renk ve desenleri kullanmak isterdiniz? Nedenleriyle birlikte anlatınız.
Cevap: Bir kilim dokuyacak olsaydım siyah, beyaz renklerini ve daire şeklini kullanırdım. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 190 MEB Yayınları (Anadolu’da Kilim Demek Metni)

3.Etkinlik

Aşağıda, okuduğunuz metinde geçen bazı cümleler verilmiştir. Cümlelerde yer alan deyimleri bularak altlarını çiziniz. Deyimlerin metne katkısını belirleyerek yazınız.
Cevap: Metinde kullanılan deyimler metnin anlatımını destekleyerek kolaylaştırmış. 

•  Yıllar yılı okumamış, okutulmamış Anadolu insanı yazıdan yoksun olunca düşüncelerini kendine özgü şekillerle, renklerle dile getirmeye çalışmış; bu şekilleri, renkleri halısına, kilimine, yağlığına, çorabına işlemiştir.

• Kısacası Anadolu’nun tüm insanları, manevi dünyası, en küçük ayrıntıları ve göz alıcı renkleriyle kilimlerde yüze güler.

• Bir gün bir yörük beyi, çadırının önüne atılmış bir kilimi görünce yüreği sızlar.

• Adam önce şaşırır, bey bunları nereden biliyor diye. Sonra dili çözülür:
— Doğrudur beyim.

• Kızımsa fakir bir delikanlıya gönül vermiş.


4.Etkinlik

“Anadolu’da Kilim Demek” metnini sözlü olarak özetleyiniz.
Cevap: Anadolu’da kilim insanların aşklarını, duygularını, düşüncelerini ve yaşanmışlıklarını barındırmaktadır. Çünkü Anadolu insanlarının çoğunluğu okumamıştır bu yüzden de düşüncelerini, hislerini renkler ve şekillerle anlatmaktadır. Bu renk ve desenler bir mektup görevi görmektedir.


5.Etkinlik

Anadolu’da Kilim Demek” metnindeki öznel ve nesnel yargıları tespit ederek ikişer tanesini yazınız.
Cevap:

Öznel Yargılar:

  • Önceleri köy ve kasabaların yanı başında “boyalık” denen bir yerde bu bitkiler yetiştirilir, boyaların tümü buradan elde edilirdi.
  • Anadolu’da kilim demek özlemi, inancı, sevgiyi ilmik ilmik, renk renk dokumak demektir.

Nesnel Yargılar:

  • Anadolu kilimlerinde renkler ve desenler gelişigüzel seçilmez.
  • Anadolu kilimlerinde renkler, oldum olası, çeşitli bitkilerin köklerinden, yapraklarından ya da tohumlarından çıkarılır.

6. Etkinlik

Halı ve kilimin Anadolu kültüründeki yeri ve önemiyle ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: Halı ve kilimler Anadolu kültüründe insanların aşklarını, hüzünlerini, dertlerini, geleneklerini, sevinçlerini kısaca duygu, düşünce ve yaşadıklarını yansıtmaktadır. Gelişen teknoloji ile halılar insan eli yerine makinelerle dokunmaktadır. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 191 MEB Yayınları (Anadolu’da Kilim Demek Metni)

7.Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerin olumsuz biçimlerini örnekteki gibi yazınız.
Cevap:

Bu yüzden kilimler Anadolu’da bir renk sofrasıdır.
→ Bu yüzden kilimler Anadolu’da bir renk sofrası değildir.

Anadolu kilimlerinde çizgiler sert, renkler hırçınmış.
→ Anadolu kilimlerinde çizgiler sert, hırçın değilmiş.

Kilim; Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine yaygındı.
→ Kilim; Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine yaygın değildi.

Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türküdür.
→ Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türkü değildir.

Bu, komşu obada yaşayan fakir bir kızcağızmış.
→ Bu, komşu obada yaşayan fakir bir kızcağız değilmiş.

Kilim, Anadolu’nun yalnız yaygısı değil; türkülerinde, mânilerinde söz atkısıdır.
→ Kilim, Anadolu’nun yalnız yaygısı değil; türkülerinde, manilerinde söz atkısı değildir.

Anadolu’nun kilim sevgisi, gerçekten hayranlık vericidir.
→ Anadolu’nun kilim sevgisi, gerçekten hayranlık verici değildir.


8.Etkinlik

“Anadolu’da Kilim Demek” metninin sizde uyandırdığı duygulardan yola çıkarak bir şiir yazınız. Şiirinizin içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 191 MEB Yayınları (Anadolu'da Kilim Demek Metni)


Gelecek Derse Hazırlık

Ünlü Türk düşünürleri ve bilginlerinden birini seçerek bu kişilerin insanlığa yaptığı katkılar hakkında araştırma yapınız.
Cevap: İbn-i Sina, 980 yılında Efşene köyünde dünyaya gelmiştir. Tıp, felsefe ve daha bir çok alanı konu alan 200 kitap yazmış. Tıp adamı, astronom, yazar ve filozoftur. Şeker hastalığı, kızıl hastalığı, karaciğer hastalıkları ve hepatit hastalığını bulmuştur. 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Evet, bu metindeki cevap anahtarları gerçekten işime yaradı. Renklerin dili konusundaki düşüncemi ifade etmemde çok yardımcı oldular. Renklerin her birinin farklı bir duygu ifade ettiğini düşünüyorum artık.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir