7. Sınıf Türkçe

Anadolu’da Kilim Demek Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

Anadolu’da Kilim Demek Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Anadolu’da Kilim Demek konusunun bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 42-45-46-47-48 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Anadolu'da Kilim Demek Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 42-45-46-47-48. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık Anadolu’da Kilim Demek

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 42 Dörtel Yayıncılık (Anadolu’da Kilim Demek Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Kültürel miras” sözünden anladıklarınızı söyleyiniz.
Cevap: Bir toplumun nesilden nesile devam eden hazinesidir.

2. Renkler sizde ne tür duygular çağrıştırıyor? Açıklayınız.
Cevap: Renkler bende heyecan, mutluluk, canlılık gibi güzel duygular çağrıştırıyor.

3. Kilimin, Anadolu kültüründeki yeri ve önemi üzerinde beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Çünkü Türk kültürünün önemli görsellerinden biridir. Kültürel kimliği yansıtmaktadır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45 Dörtel Yayıncılık (Anadolu’da Kilim Demek Metni)

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerle anlamlarını eşleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45 Dörtel Yayıncılık (Anadolu'da Kilim Demek Metni)


2. ETKİNLİK

Geleneksel sanatlarımızdan dokumacılık alanıyla ilgili kelimeler aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin birbiriyle ortak veya farklı yönlerini belirleyerek anlamlarını öğreniniz. Bu kelimeleri sözlük defterinize yazınız.
Cevap:

Kilim: Yere serilen ince yapıda ipten yapılmış kumaş.

Halı: Yünden ya da ipekten sık bir biçimde dokunmuş,nakışlı kalın yaygı

Çadır: Kaba kıl dokuma, keçe, deriden yapılan direkli taşınabilir sığınak.

Çuval: Büyük torba.

Çorap: Soğuktan korunmak için ayağa giyilen giysi.

Heybe: Genellikle kıldan, pamuk ipliğinden ya da yünden dokunmuş toba.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 46 Dörtel Yayıncılık (Anadolu’da Kilim Demek Metni)

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu belirleyip yazınız.
Cevap: Kilimin Anadolu kültüründeki önemidir.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayınız.
Cevap:

1.) Kilimde neleri aramışlardır?
→ Sevdiklerinin gözlerinin rengini aramışlardır.

2.) Yörük Beyi kızın başından geçen olayları nasıl anlamıştır?
→Yaptığı kilime bakarak bir derdi olduğunu anlamıştır.

3.) Renkleri nasıl elde ediyorlarmış?
→Çeşitli bitkilerin köklerinden, yapraklarından ya da tohumlarından elde etmişlerdir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47-48 Dörtel Yayıncılık (Anadolu’da Kilim Demek Metni)

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğini yorumlayarak aşağıdaki ifadelerin hangileri öznel; hangileri nesnel yargılıdır? Yanlarına yazınız.
Cevap:

Anadolu kilimlerinde çizgiler sert, renkler hırçındır.→ Öznel
Kuş, horoz resimleri eski Türk totemlerinin izlerini taşır.→ Nesnel
Eskiden dokumacılık Anadolu’da yaygın bir sanattı. →Nesnel
Kilimlerin dilinden anlayanlar, onu kitap gibi okur.→ Öznel


6. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Anadolu’da Kilim Demek” adlı metindeki baba ile kız arasında yaşanan olay nedir? Bu olaya kim, nasıl çözüm üretiyor? Yazınız.
Cevap: Babası kızını zengin biriyle evlendirmek istiyor. Ama kız gönlünü fakir bir gence kaptırmış. Bir gün Yörük Beyi bu kızın yaptığı kilimi çadırının önünde görüyor ve kızın babasını çağırıyor. Kızının derdini yaptığı kilimden derdini anladığı söylüyor. Ona at ve deve vererek kızını gönlü kimdeyse onla evlendirmesi gerektiğini söyler ve sorunu çözer.


7. ETKİNLİK

Yukarıdaki bilgi ve örneklerden yararlanarak aşağıdaki cümlelerin fiillerinde görülen anlam kaymalarını bulup yazınız.
Cevap: 

Gelinlik kızlar, kilimlerini bir bayram şenliği, bir düğün alayı gibi renklerle her zaman donatıyor. (..-yor…)
→ Şimdiki zaman eki olmalıdır ancak cümlede geniş zaman eki kullanılmıştır.

Anadolu kilimlerinde renkler ve desenler hiçbir zaman seçilmedi. (…-miş..)
→ Duyulan geçmiş zaman eki kullanılması gerekirken cümlede -di’li geçmiş zaman eki kullanılmıştır.

Renkler ve desenler, bir gelenek zincirinde yüzyıllara ulaşıyor. (..-yor…)
→ Gelecek zamanı belirten ”ulaşacak” kelimesi kullanılmalıdır.

Kız, çeyizindeki kilimiyle övünmüş, delikanlı yüzyıllarca sevgilisinin hayalini kilimlerde görmüş. (…-miş..)
→ -di’li geçmiş zaman eki kullanılmalıydı.

Kızımı, malı mülkü olan, zengin birisi istiyor. (….-miş…)
→ Şimdiki zaman eki yerine geçmiş zaman eki kullanılmalıydı.

Kızımsa fakir bir delikanlıya gönül veriyor. (…-yor…)
→ Şimdiki zaman eki yerine geçmiş zaman eki kullanılmalıydı.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki renkler sizde hangi çağrışımları ve duyguları uyandırıyor? Duygu ve düşüncelerinizi açıklayan birer paragraf yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47-48 Dörtel Yayıncılık (Anadolu'da Kilim Demek Metni)


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

“Nevruz” kelimesiyle ilgili bir araştırma yapınız.
Cevap: Baharın ilk günü olarak bilinir. Doğanın uyanışının kutlandığı bir bayramdır.


Gazete ve dergilerden, internet ve televizyondan nevruzla ilgili yayımlanan şiir ve yazılar derleyiniz.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 47-48 Dörtel Yayıncılık (Anadolu'da Kilim Demek Metni)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Hocamız metni okurken ben arkadaşlarla sohbete daldığım için burdan bakıp yapmak durumunda kaldım. Ama cevaplar iyi olduğu için sıkıntı duymuyorum. Ha ben yazmışım ha bakmışım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir