5. Sınıf Türkçe

Boğaç Han Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

Boğaç Han Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 118-123-124-125-126 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Boğaç Han Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 118-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Boğaç Han

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 118 Anıttepe Yayınları (Boğaç Han Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

2. Türk kültüründe isim verme geleneği ve Dede Korkut Hikâyeleri hakkında neler öğrendiniz? Anlatınız.
Cevap
:

Türk kültüründe isim verme eskilerde törenler ile yapılırdı. Çocuklara yaşadıkları yerdeki tanınmış bir şahıstan veya dini liderinden isim konması istenirdi. Bu şekilde il isim konmaktaydı.

Dede korkut eski zamanda yaşamış bilge yol gösteren değerli bir şahıstır. Hikayelerinde Oğuzlar ve boylar arasında geçen savaşlar, iç mücadeleleri, aşk ve kahramanlık gibi konular işlemiştir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123 Anıttepe Yayınları (Boğaç Han Metni)

1. ETKİNLİK

Okuma sırasında aşağıdaki soruların cevaplarını tahmin ediniz.

Sizce boğayı neden meydana getirmiş olabilirler?
Cevap
: Boğanın gücünü sergilemek istemiş olabilirler.


Dirse Han’ın oğlu boğadan kurtulmak için ne yapmış olabilir?
Cevap
: Boğanın dikkatini dağıtarak kurtulmaya çalışmış olabilir.


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını metinden yola çıkarak tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak tahmininizi kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap
:

Kudret
Tahminim: Güç.
Sözlük anlamı: Güç, güçlü.
Cümlem: Dayım çok kudretli bir insan.

Hamle
Tahminim: Bir şey yapmak için atılmak.
Sözlük anlamı: Atılmak, saldırış.
Cümlem: Elinden almak için hamle yaptı.

Kabile
Tahminim: Topluluk.
Sözlük anlamı: Bir reisin idaresi altında olan topluluk.
Cümlem: Kabile reisleri toplanmış.


3. ETKİNLİK

“Boğaç Han” adlı metni olay, yer, şahıs kadrosu ve zaman bakımından inceleyiniz.
Cevap
:

Yer: Meydan
Zaman: Yaz mevsimi
Şahıs ve barlık kadrosu: Dede Korkut, Boğaç Han, Bayındır Han’ın boğası, üç kabile çocuğu ve Direse Han .

Olay: Meydana getirilen güçlü boğaya karşılık veren çocuk ve gösterdiği kahramanlıktan dolayı isim alması.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124 Anıttepe Yayınları (Boğaç Han Metni)

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1) Dirse Han’ın oğlu ve arkadaşları meydanda hangi oyunu oynuyorlardı?
Cevap
: Aşık oyunu oynuyorlardı.


2) Dirse Han’ın oğlu, boğayı yenmek için ne yapmıştır?
Cevap
: Boğaya dayadığı ellerini çekerek boğanın yere düşmesini sağlamıştır.


3) Dirse Han’ın oğluna kim isim vermiştir? Verdiği isim nedir?
Cevap
: Dede korkut isim vermiştir. Verdiği isim Boğaç’tır.


4) Dede Korkut, Dirse Han’dan oğluna neler vermesini istemiştir?
Cevap
: Taht, at, koyun, deve, otağ, cübbeli elbise ve beylik vermesini istemiştir.


5) Okuduğunuz metinde Türklerin hangi gelenekleri yer almaktadır?
Cevap
: Metinde Türklerin isim verme, oyun oynama, hayvan güreştirme ve beylik verme gelenekleri yer almaktadır.


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki olayı siz anlatsaydınız nasıl kurgulardınız?
Cevap
:

Benim Kahramanlarım: Boğaç, boğa, insanlar

Olayın Geçtiği Yer: Bayındır Han’ın otağı

Olay: Boğa Bayındır Han’ın otağına girerek etraftakilere saldırır ve bunu gören Boğaç boğayı alt ederek durdurur.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125 Anıttepe Yayınları (Boğaç Han Metni)

6. ETKİNLİK

a) Bu paragrafta Kırgız Türklerinin hangi geleneğinden bahsedilmiştir?
Cevap
: Bu paragrafta Kırgız Türklerinin isim verme geleneğinden bahsedilmiştir.


b) Boğaç Han’a isim verilme yöntemiyle Manas’a isim verilme yöntemi aynı mıdır?
Cevap
: İsim verilme yöntemleri aynı değildir. Birinde kahramanlık sonrası verilirken diğerinde ziyafet sonra verilmektedir.


c) Kültürel farkındalık oluşturma amacıyla farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmak neden önemlidir?
Cevap
: Farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmak bizi kültür olarak ve bireysel olarak geliştirir zenginleştirir.


7. ETKİNLİK

Kısa çizginin kullanım alanları ve bunlara örnek cümleler verilmiştir. Kısa çizginin kullanım alanlarıyla örnek cümleleri eşleştiriniz.
Cevap
:

1→b
2→a
3→e
4→d
5→ç
6→c


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 126 Anıttepe Yayınları (Boğaç Han Metni)

8. ETKİNLİK

Türklerde isim verme geleneklerini dikkate alarak kendinize bir isim veriniz. Bu ismin size verilmesine neden olan olayı kurgulayarak bir hikâye yazınız.
Cevap
: Okan Han

8. yaşımı yeni doldurduğum günün akşamı otağımıza saldırı yapılmıştı. Bulabildiğim en yüksek yere çıkarak topladığım tüm okları düşmanlara fırlatmış tek bir tane bile ıskalamamıştım. O gecenin sabahında yaptıklarımı gören otağımın reisi adımı Okan Han koymuştu.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Aşağıdaki tarihî şahsiyetlerden birini seçiniz. Seçtiğiniz kişiyi tanıtan bir konuşma hazırlayınız.
Cevap
: Nasrettin Hoca 1208 yılında Hortu Köyü’nde doğmuş bilge bir hocadır. Temel eğitimini köyünde almış ardından Sivrihisar’a giderek orada medrese eğitimi almıştır. Babası vefat edince doğduğu köye geri dönmüştür. Döndüğü köyünde imamlık yapmaya başlamış. Bir süre burada yaşadıktan sonra Akşehir’e göç etmiş. 1284 yılında da vefat etmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Türk kültüründe eski zamanlarda isim verme törenleriyle yapılırdı. Çocuklara yaşadıkları bölgede olan tanınmış bir kişiden veya bir dini liderden isim konması istenirdi. Bu şekilde çocuğun ismi konulmuş olurdu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir