7. Sınıf Türkçe

Kefil Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

Kefil Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Kefil konusunun yer aldığı 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137-140-141-142-143-144 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Kefil Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 137-140-141-142-143-144. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık Kefil


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137 Dörtel Yayıncılık (Kefil)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Haksız davranışlar karşısında nasıl bir tavır sergiliyorsunuz? Sınıfta anlatınız.
Cevap: Haksız davranışlar karşısında hemen savunmaya geçer, haklıyı savunurum.

2. Bir arkadaşınızın sorumluluğuna kefil oldunuz mu? Niçin?
Cevap: Evet, ödevini getirmeyi unutan bir arkadaşımın ödevini yaptığına kefil oldum. Çünkü onun yalan söylemeyen güvenilir biri olduğunu biliyorum.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 Dörtel Yayıncılık (Kefil)

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin edip yazınız.
Cevap:

felaket: Kişinin başına gelen kötü olaylar.

tereddüt etmek: Kararsız kalmak.

ceza: Yaptığı suçun bedeli.

teşebbüs: Meyil etmek.

müsaade etmek: İzin vermek.

mühlet: Süre vermek.

kefil olmak: Güvence vermek.


2. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen deyimler ve deyimlerin anlamları verilmiştir. Bu deyimlerle anlamlarını eşleştiriniz. 
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 Dörtel Yayıncılık (Kefil)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 Dörtel Yayıncılık (Kefil)

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusu nedir? Yazınız.
Cevap: Kefil olmak.

Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç (ana fikir) nedir? Yazınız. Metindeki yardımcı fikirleri belirleyiniz.
Cevap:

Ana Fikir: Kefil olmanın sorumlulukları.

Yardımcı Fikirler: Ne olursa olsun sözümüzü yerine getirmek. Dürüstlüğün kazanacağı ve zor zamanda arkadaşlarına destek olmak.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin türünü ayırt edici aşağıdaki sorulara uygun işaretlemeyi yapınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 Dörtel Yayıncılık (Kefil)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 142 Dörtel Yayıncılık (Kefil)

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayıp sınıfta arkadaşlarınıza sorunuz.

Soru: Yetişmeme ihtimali Meros’a ne yaptırmıştır?
Cevap: Yetişmeme ihtimali Meros’a kanat vermiş ve korkuyla kendisini kamçılamıştır.

Soru: Kral Meros’a kaç gün müsade etmiştir?
Cevap: Kral Meros’a gelmesi için 3 gün müsade etmiştir.

Soru: Meros kardeşiyle nişanlısını hangi gün evlendirmiştir?
Cevap: Meros kardeşiyle nişanlısını 3. günün şafağında evlendirmiştir.

Soru: Meros Krala suikast düzenleyerek neyi amaçlamıştır?
Cevap: Meros şehri bir zalimden kurtarmak için bunu yapmıştır.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını tespit edip bozukluğun nedenini yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 142 Dörtel Yayıncılık (Kefil)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 143 Dörtel Yayıncılık (Kefil)

7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri, zarf türünde kelimelerle tamamlayınız.
Cevap:

Sana __üç gün__ müsaade ediyorum.
Mühleti geçirmemek için mümkün olduğu kadar acele __geri__ dönüyordu.
Arkadaşımı kurtarmak için __çok geç__ kalacağım.
Bir yerine iki kişiyi kurban ederek fazilete __daha çok__ inansın.
Koruyucular __hemen__ kendisini __yakalayarak__ zincire vurdular.
Fakat sürekli bir yağmur __çabuk__ yürümesine mâni oldu.
__Durarak__ dinledi.


8. ETKİNLİK

Sınıfa getirdiğiniz “Çocuk Hakları Sözleşmesi”nden maddeler okuyup bu maddelerle ilgili kişisel görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmalarınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) kullanınız. Konuşurken yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya çalışınız.
Cevap: Çocuk hakları sözleşmesi maddeleri çok güzel ve doğru kararlardır. Her çocuğun doğuştan gelen hakları olması çok güzel. Çünkü çocuklar her yerde aynıdır. Onları korumalı ve haklarını savunmalıyız.


9. ETKİNLİK

Küçük yaşta çalışmak zorunda kalan bir insanın hayatını konu alan hikâye yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanınız. Uygun anlatım biçimlerini (betimleme, öyküleme vb.) kullanınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız.
Cevap:

Nihat, on yaşında bir çocuktu. Okulda en sevdiği ders matematikti ve her zaman başarı gösterirdi. Ancak ailesinin maddi zorluklarla karşılaşması nedeniyle okulu bırakıp çalışmak zorunda kaldı. Babası işinden çıkarıldığı için aile geliri azalmıştı. Anneleri de sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu ve tedavi masrafları artmıştı. Nihat’ın ailesi, geçimlerini sağlamak için acil bir çözüm bulmak zorundaydılar. Bu durumda Nihat, ailesine yardımcı olmak amacıyla okulu bırakıp çalışmaya karar verdi.

Bir süre sonra Nihat, mahalledeki bakkal dükkanında çalışmaya başladı. Sabahları erkenden kalkarak tezgahları düzene koyuyor, müşterilere yardım ediyor ve siparişleri hazırlıyordu. İlk başlarda zorlanıyordu, ancak zamanla işleri öğrendi ve daha hızlı çalışmaya başladı.

Nihat’ın arkadaşları merak etti ve ona neden okula gitmediğini sordu. Nihat, ailesinin durumunu anlattı ve onlara destek olması gerektiğini söyledi. Birlikte oyun oynamak ve vakit geçirmek için hala buluşuyorlardı. Nihat’ın çalışması, ailesine büyük bir destek oldu. Aile geliri arttıkça annesi daha iyi tedavi olabildi ve sağlığı düzelmeye başladı. Bir yandan da Nihat, çalışarak para kazanmanın önemini öğrendi. Okuldan ayrı olsa da kendi kendine öğrenmeye devam etti.

Zamanla, Nihat hem çalışıp hem de okula gitmeyi başardı. Sabahları erkenden kalkar, önce bakkal dükkanında çalışır ve ardından okula giderdi. Akşamları ise evde derslerine çalışırdı. Hem ailesine destek oldu hem de eğitimine devam etti.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 144 Dörtel Yayıncılık (Kefil)

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Sınıfa bir anayasa kitapçığı getiriniz. Anayasa’nın 42. maddesini sınıfta okuyunuz.
Cevap:

II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi

MADDE 42- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.


Güvenilir bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak eğitim öğretim haklarıyla ilgili bilgi toplayınız.
Cevap: Her insan doğuştan eğitim öğretim hakkına sahiptir. Bu hakkımız kanunlarla da sabitlenmiştir.


Çevrenizde sevilen, örnek alınan özelliklere sahip kişiler var mı? Varsa bu kişiler bu özelliklere nasıl ulaşmış olabilirler? Araştırınız.
Cevap: Evet, bu özellikte kişiler var. Bu özelliklere ulaşırken her zaman her şeye karşı saygılı kibar ve güvenilir davranmışlardır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir