4. Sınıf Türkçe

Oğuz Ata Boy Boyladı Metni Cevapları (4. Sınıf Türkçe Özgün)

Oğuz Ata Boy Boyladı Metni Cevapları (4. Sınıf Türkçe Özgün) 2022-2022 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 4. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 4. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 55-56-57-58 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Oğuz Ata Boy Boyladı Metni Cevapları (4. Sınıf Türkçe Özgün)

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 55-56-57-58. Sayfa Cevapları Özgün Yayınları Oğuz Ata Boy Boyladı

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55 Özgün Yayınları (Oğuz Ata Boy Boyladı Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1.Destan hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap
: Tarihte önemli olaylar sonucunda hayali unsurlar barındıran şiir halinde yazılan yazılardır. Tarihteki olaylar hakkında bilgi verirler.


2.Başlığından hareketle dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin ediniz.
Cevap
: Metnin konusu Yüzyıllar önce yaşamış Oğuz Ata ile ilgili olabilir.


1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerinin anlamını tahmin ediniz. Bu kelimelerin anlamını sözlüğünüze yazmayı unutmayınız.
Cevap
:

Kocamak: Yaşlanmak, yaşı ilerlemek.
Ulak: Haberci, haber götüren kişi.
Otağ: Gösterişli çadır.


b. Metinde geçen aşağıdaki kelime gruplarını anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız. Bu cümleleri aşağıya yazınız.
Cevap
:

Buyruk vermek: Ev ahalisine ne yapması gerektiğini buyruk verdi.
Mahcup olmak: Aksaklıklar ona karşı mahcup etti beni.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 56 Özgün Yayınları (Oğuz Ata Boy Boyladı Metni)

2. ETKİNLİK

Metnin ana düşüncesini belirleyip aşağıya yazınız.
Cevap
: Birlik ve beraberliğin önemi.


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Oğuz Ata’nın buyruğunu dört bir yana kimler haber verdi?
Cevap
: Beylerine, ulularına, kağanlarına haber verdi.


2. Dağ Han neden mahcup oldu?
Cevap
: 24 oku kıramadığı için mahcup oldu.


3. Oğuz Ata’nın anlatmak istediği neydi?
Cevap
: Anlatmak istediği birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiği ve birlik içerisindeyken kimsenin yıkamayacağıdır.


4. Oğuz Ata’dan sonra yerini kim alacaktı?
Cevap
: Oğlu Gün Han alacaktı.


5. Oğuz Ata nasıl biriydi?
Cevap
: Adaletli, birlik ve beraberliğe önem veren biriydi.


6. Oğuzların kuruluşu nasıl tamamlandı?
Cevap
: Oğuz Ata’nın 6 oğlun ve bu oğulların her birinin 4 oğlu oldu böylelikle 24 oğuz boy oluştu ve Oğuzların kuruluşu tamamlandı.


4. ETKİNLİK

Aşağıya, metne uygun farklı bir başlık yazınız.
Cevap
: Oğuz Atay Ve 24 Boy


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 Özgün Yayınları (Oğuz Ata Boy Boyladı Metni)

5. ETKİNLİK

Metinde geçen “Asla özünüzü unutmayın.” sözü ile anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.
Cevap
: Gerçek benliğimiz, kişiliğimizi bizi biz yapan değerleri unutmamamız gerektiği anlatılmaktadır.


6. ETKİNLİK

Noktalı yerlere uygun kelimeler yazarak metinle ilgili zihin haritası oluşturunuz.
Cevap
:
4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 Özgün Yayınları (Oğuz Ata Boy Boyladı Metni)


7. ETKİNLİK

“Oğuz Ata konuşmaya başladığında herkes sustu ve dikkatle onu dinlemeye başladı.” cümlesinden hareketle Oğuz Ata’yı dinleyenler dinleme kurallarından hangilerine uygun davranmıştır? Dinleme kurallarından üç tanesini aşağıya yazınız.
Cevap
:

  • Konuşacak kişi konuşmaya başlayınca ilgilendikleri işleri bırakmaları.
  • Dikkatli bir şekilde dinlemeleri.
  • Konuşmacıya bakmaları.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafta kutucukların içine uygun noktalama işaretlerini yazınız.
Cevap
:

Oğuz halkının sorunlarına çare(,) dertlerine derman bulurdu Korkut
Ata(.) Ona danışmadan bir iş tutmaz(,) onun dediğinden dışarı çıkmaz(-)
dı Oğuz halkı(.) Korkut Ata(,) öğütler verirdi Oğuz halkına(,) akıl verirdi(,) yol gösterirdi(.) Yalana(,) dolana(,) haksızlığa karşı çıkardı(,) İyinin(,) güzelin yanında olurdu hep(.)


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58 Özgün Yayınları (Oğuz Ata Boy Boyladı Metni)

9. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimeleri inceleyiniz. Bu kelimelerin cümlelere kattığı anlam hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap
: Cümlelerde altı çizili sözcükler pekiştirme sözcükleridir. Anlatılmak istenen şeyin yoğun olduğunu anlatmak için kullanılmışlardır.


b. Aşağıdaki pekiştirmeli kelimeleri, yazımlarına dikkat ederek cümle içinde kullanınız. Cümlelerinizi aşağıya yazınız.
Cevap
:

Aldığı gelinlik bembeyazdır.
Sehpalar sapasağlam çıktı.
Yağmurda sırılsıklam olduk.
Kozlarını apaçık oynuyordu.


10. ETKİNLİK

Görseldeki öğrencilerin “Bir milletin birlik ve beraberliği neye bağlıdır?” sorusunun yanıtı hakkında neler konuşuyor olabileceklerini tahmin ediniz. Bu öğrenciler arasında geçebilecek konuşmayı, uygun noktalama işaretlerini kullanarak aşağıya yazınız.
Cevap
: Çocuklar kendi aralarında; bir milletin birlik ve beraberlik içinde yaşaması kendilerini kalkındıracağını, dışardan gelen saldırılara karşı koyma güçlerini arttıracağını, düşmanı alt edebileceklerini ve ülke içinde huzur ile yaşanacağını” konuşuyor olabilirler.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bizi biz yapan doğum büyüdüğümüz yerdir, ailemizdir Her ne olursa olsun, buralardan ve bu kişilerden uzak kalmak zorunda olsak da onları yani özümüzü asla unutmamalıyız. Çünkü bizi onlar oluşturdu ve geliştirdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir