8. Sınıf Türkçe

Türk İstiklal Marşı Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

Türk İstiklal Marşı Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Türk İstiklal Marşı konusunun yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 149-150-151 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Türk İstiklal Marşı Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 149-150-151. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık Türk İstiklal Marşı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 149 Ferman Yayıncılık (Türk İstiklal Marşı)

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Bayrak töreninde İstiklâl Marşı’nı okurken neler hissediyorsunuz? Duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Bayrak töreninde İstiklal Marşı okurken kendimiz çok onurlu , gururlu, özgür ve vatan sevgisi ile dolu olarak hissediyorum


1. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: ızdırap
Tahminî Anlamı: keder, tasa
Cümlem: Izdırap içinde kalkarak son sözlerini söyledi. 

Kelime/Kelime Grubu: temren
Tahminî Anlamı: Batıcı şeylerin ucundaki sivri demir.
Cümlem: Temren saplandığı yerden zor çıktı

Kelime/Kelime Grubu: halas
Tahminî Anlamı: kurtuluş
Cümlem: Milli mücadele bizler için bir halastır. 

Kelime/Kelime Grubu: fecai
Tahminî Anlamı: bela, acıklı şeyler
Cümlem: Savaşlar ülkeler için fecai bir durumdur. 

Kelime/Kelime Grubu: dergah
Tahminî Anlamı: Tarikata mensup kişilerin bir araya geldikleri yer
Cümlem: Dergahta kalabalık vardı 

Kelime/Kelime Grubu: Mebus
Tahminî Anlamı: Milletvekili 
Cümlem: Mebusluğa mensup olan amcam hedeflerini bizlere anlattı

Kelime/Kelime Grubu: vekalet
Tahminî Anlamı: Yetkililik
Cümlem: Çocuğun vekaleti anneye verildi. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 150 Ferman Yayıncılık (Türk İstiklal Marşı)

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

1. Türk İstiklâl Marşı’nın üstün taraflarından biri şairidir. Neden?
Cevap: Şair Mehmet Akif Ersoy, maddi değil manevi olarak o duyguları gerçekten hissederek şiiri kaleme almıştır. 

2. Mehmet Âkif’in İstiklâl Marşı’nda çok güzel ifade ettiği değerler nelerdir?
Cevap: Bağımsızlık, korkusuzluk, Allah’a bağlılık, vatan sevgisi, bayrak sevgisidir.

3. İstiklâl Marşı’nın maddi kuvvet ile manevi kuvveti karşılaştıran ve manevi kuvveti maddi kuvvetten üstün gösteren bölümü hangisidir?
Cevap: 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

4. Maddi kuvvete sahip olan Batı için hangi benzetme kullanılmıştır?
Cevap: Batı için “Tek dişi kalmış canavar” benzetmesi yapılmıştır

5. Sadece topraktan ibaret olmayan vatan, neleri kapsamaktadır? Şair, bunları unutanlara nasıl seslenmektedir?
Cevap: Sadece topraktan ibaret olmayan vatan şehitlerimizi de kapsamaktadır. 

“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.”


3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız
Cevap:

Metnin Konusu: Mehmet Akif Ersoy’a olan sevgi ve İstiklal Marşı’nın nasıl meydana geldiği anlatılmaktadır. 
Metnin Ana fikri: İstiklal Marşı’nın önemi,


4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin özetini aşağıya yazınız. Özetinizi yazarken tekrar edilen ifadelere ve gereksiz olduğunu düşündüğünüz ayrıntılara yer vermeyiniz
Cevap: Metinde yazar babasına İstiklal Marşı okumak istiyor. Babası İstiklal Marşı’nı Mehmet Akif Ersoy’un el yazısı ile okumasını söylüyor. Farklı alfabe ile yazıldığı için okuyamadı. Babası bunun üzerine Mehmet Akif’in çok üzüldüğünü söyler. Yazar bunun üzerine Osmanlıca Safahat ile Remzi amcasının yanına gider ve 15 gün içinde öğrenir. 15 gün sonra babasına okur ve babası kızıyla gurur duyar. Bundan hariç İstiklal Marşı’nın nasıl ortaya çıktığı anlatılmıştır. Bir para yarışması ile Milli Marş seçilmek üzere yarışma düzenlenir. İki yüzden fazla şiir gelir ama hiçbiri beğenilmez. Mehmet Akif Ersoy o zaman şiirleri sevilen bir şairdir. Onun yazmasını isterler fakat ödül olarak para verildiği için yazmak istemez. Para ödülünün kaldırılması ile Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı kaleme alır. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 151 Ferman Yayıncılık (Türk İstiklal Marşı)

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde kullanılan aşağıdaki deyimlerin anlamlarını altlarına yazınız.
Cevap:

Dile getirmek
Anlamı: Belirtmek, açıklamak

Ayakta tutmak
Anlamı: Yıkılmasına, çökmesine engel olmak


6. ETKİNLİK

“İstiklâl Marşı’nın yazıldığı dönemde ülkemizin durumu” ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgilerden yararlanarak bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzda düşüncelerinizi mantıksal bir bütünlük içerisinde ifade ederek görsel, işitsel vb. destekleyici materyaller kullanınız. Hazırladığınız sunumu öğretmeninizin yönlendirmesiyle okulunuzda düzenlenen panel, sempozyum, forum vb. ortamda sunmak üzere prova yapınız.
Cevap: Milli Mücadele sırasında ülkemiz, İstanbul’un işgal altında olduğu, Anadolu’nun parçalanmış ve işgal edilmiş bölgelerden oluştuğu bir zamanda büyük bir yokluk içindeydi. Ülke, düşman işgaline karşı direniş gösterirken aynı zamanda ekonomik sıkıntılarla mücadele etmek zorundaydı. Bu zorlu koşullarda halkın umudu ve direnişi, İstiklâl Marşı’nın yazılmasıyla daha da güçlendi.


7. ETKİNLİK

Defterinize “İstiklâl Marşı’nın yazım süreci” ile ilgili kısa bir haber metni yazınız. Yazdığınız metinde haber metinlerinde bulunması gereken altı temel unsurun (5N 1K: Kim?,Ne?, Nerede?, Ne zaman?, Nasıl?, Niçin?) bulunmasına dikkat ediniz. Bu unsurların bulunmamasının yazdığınız metnin inandırıcılığını azaltacağını unutmayınız. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Yazdığınız haber metnini sınıf panosuna asınız.
Cevap: Mehmet Akif Ersoy, Milli Mücadele döneminde vatanseverlik ruhuyla hareket ederek 12 Mart 1921 tarihinde, Ankara’da İstiklâl Marşı’nı yazdı. Şair, marşın Türk milletinin istiklaline olan inancını, mücadele azmini ve bağımsızlık duygusunu yansıtmasına büyük önem verdi. Mehmet Akif Ersoy’un kalemiyle hayat bulan İstiklâl Marşı, Türk milletinin ortak değerleri ve birlik ruhunu ifade eden güçlü bir metin haline geldi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir