8. Sınıf Türkçe

Türk Plastik Sanatları Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

Türk Plastik Sanatları Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Türk Plastik Sanatları konusunun yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90-94-95-96-97 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Türk Plastik Sanatları Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 90-94-95-96-97. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık Türk Plastik Sanatları

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 Ferman Yayıncılık (Türk Plastik Sanatları)

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Türk sanatları denilince aklınıza hangi sanat türleri geliyor? Bunlarla ilgili bilgilerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Türk sanatları denildiği zaman aklıma halıcılık, çini işlemeciliği, ebru gibi sanatlar gelmektedir. Ebru sanatı su üzerine at kılından yapılmış olan fırça ile resim yapma sanatıdır. Halıcılık bitkisel veya hayvansal lifler ile iplik yapılıp bunlarla dokuma yaparak oluşturulan halı sanatıdır. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 94 Ferman Yayıncılık (Türk Plastik Sanatları)

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Musiki
Tahminî Anlamı: Müzik
Cümlem: Türk sanat musikisi dinlemeyi çok seviyorum. 

Kelime/Kelime Grubu: Ehlileştirme
Tahminî Anlamı: evcilleştirmek
Cümlem: Atı Türkler ehlileştirmiştir. 

Kelime/Kelime Grubu: mabet
Tahminî Anlamı: tapınak
Cümlem: Mabedde manevi huzuru buluyorum.

Kelime/Kelime Grubu: kaşif
Tahminî Anlamı: Merak edip araştıran
Cümlem: Ormanda gezinen kaşifler ses duyunca korktular. 

Kelime/Kelime Grubu: tecessüs
Tahminî Anlamı: Kendi ile alakalı olmayan durumları öğrenmeye çalışmak
Cümlem: Tecessüs’ün fazla insana zarar verebilir.

Kelime/Kelime Grubu: şuur
Tahminî Anlamı: bilinç
Cümlem: Başını mermere vurunca şuurunu kaybetti 


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Hayvan figürlü eserler hangi adla anılmaktadır?
Cevap: Hayvan figürü bulunan eserler “hayvan üslubu” adı ile anılmaktadır. 

2. Türkler yerleşik hayata geçtiklerinde sanat anlayışlarında ne gibi bir değişiklik olmuştur?
Cevap: Türkler yerleşik hayata geçtikleri zaman katı maddeleri işlemeye geçmişlerdir. Bunlar taş, tahta, cam, çinidir. Mabet, çeşme, saray, konak, yalı inşa etmişlerdir. 

3. Yazar neden tarihî eserleri korumanın vatanı korumak kadar önemli olduğunu söylemektedir?
Cevap: Tarihi eserler bizlerin kültürünü yansıtan ve geleceğe miras olarak bırakacağımız eserler olduğu için korumanın önemli olduğunu söylemiştir. 

4. Okuduğunuz metinden Türk plastik sanatları ile ilgili neler öğrendiniz? Açıklayınız.
Cevap: Türkler yerleşik hayata geçmeden önce halıclık, atın ehlileştirilmesi gibi işler yapmaktaymış. Yerleşik hayata geçtikten sonra yumuşak maddeden katı maddeye geçerek çini, taş, cam, tahta gibi işlemeler yapmaya başlamışlardır. Pek çok mabet, çeşme, saray, konak, yalı gibi yapıları inşa etmişlerdir. 

5. Millî Eğitim Temel Kanunu’nun, Türk kültür eserlerinin mana ve değerinin Türk milletinin bütün fertlerine öğretilmesini istemesinin nedeni ne olabilir? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Cevap: Vatanımız sadece topraktan ibaret değildir. Vatanı oluşturan yarattığı kültür eserleridir. Bu kültürü gelecek nesillere aktarılması için öğretilmesini istemesinin nedeni olabilir. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 95 Ferman Yayıncılık (Türk Plastik Sanatları)

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Cevap:

Metnin Konusu: Türklerin yerleşik hayattan sonra eserleri hakkında bilgiler.
Metnin Ana Fikri: Kültürel eserleri bilmemiz ve yaşatmamız gerekir. 


4. ETKİNLİK

Cümlelerin altını çizmek, kelimeleri koyu veya italik yazmak, renklendirmek, farklı punto ya da font kullanmak metindeki önemli bölümleri vurgulamak için başvurulan yöntemlerdir. Okuduğunuz metinde bazı cümleler koyu, bazıları ise altı çizili şekilde yazılmıştır. Sizce bu bölümler dışında metindeki hangi bölümler koyu ya da altı çizili şekilde yazılmalıydı? Metnin üzerinde işaretleyerek gösteriniz.
Cevap:

  • Türk köylüsünün, yörüğünün günlük hayatında kullandığı çoraplar, kuşaklar, elbiseler, başlıklar, heybeler, örtüler, askılar bugün Avrupa müzelerini ve zenginlerin lüks salonlarını süslüyor.
  • Bugün yapılacak şey, Türkiye’de Türklere ait sanat eserlerinin il il, ilçe ilçe en küçük parçasına varıncaya kadar tespiti ve korunmasıdır

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız
Cevap:

• Bu eserlerden pek büyük bir kısmı yanmış, yıkılmış, kaybolmuş, yabancıya gitmiştir.
→ Bu eserlerden pek büyük bir kısmı(Özne), yanmış, yıkılmış, kaybolmuş, yabancıya gitmiştir. (Yüklem)

• Her okulun Türk sanat eserlerinin resimlerini, planlarını, maketlerini gösteren müzeleri olmalıdır.
→ 

• Bu eserlerden hareket edilerek yeni yeni eserler vücuda getirilebilir.
→ 

• Avrupalılar bizim eserlerimizdeki motifleri kullanarak modalar icat etmişlerdir.
→ 

• Plastik sanat eserlerini incelemenin en pratik yolu onların benzerini yapmaktır.
→ 

• En güzel sanat eseri modellerinin çoğaltılması da bir kültür çalışmasıdır.
→ 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 96 Ferman Yayıncılık (Türk Plastik Sanatları)

6. ETKİNLİK

a) Eline kalemini aldı.
b) Ali okula gidiyor.
Yukarıdaki cümlelerden hangisinin nesne aldığını belirleyiniz.
Aşağıdaki cümlelerden hangileri nesne almıştır? Cümlelerin nesnelerini yanlarına yazınız.

Cevap:

Malını yemesini bilmeyen zengin, her gün züğürttür.: 
Akılsız başın cezasını ayak çeker. : Ayak – belirtisiz nesne
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. : doğru söyleyeni – belirtili nesne
Evdeki hesap çarşıya uymaz. : hesap – belirtisiz nesne
Burası yemek kokuyor. : yemek – belirtisiz nesne
İlkbaharda bitkiler yeşerir. : bitkiler – belirtisiz nesne
Yalnızlığıma doğru yürüyorum. :  yalnızlığıma – belirtisiz nesne
Size verdiğim etkinliği yapmalısınız.: etkinliği – belirtili nesne
Bu akşam şehre dönüyormuş. : 

Cümledeki nesnelerin cümlenin anlamını nasıl etkilediğini aşağıya yazınız
Cevap: Nesne cümlede öznenin yaptığı işi ve eylemi etkileyen ögedir. 


7. ETKİNLİK

a) Geziye gitti.
b) Geziye gidildi.
Yukarıdaki cümlelerde bulunan fiillerin altlarını çiziniz. Fiiller arasındaki farkı söyleyiniz. Hangi cümlede işi yapan bellidir? Söyleyiniz.
Cevap:

a) Geziye gitti. → Git fiil. Kim gitti? O gitti. 3. tekil şahıs.
b) Geziye gidildi. → Git fiil. Özne belli değil.

Aşağıdaki fiilleri cümle içinde kullanınız.
Cevap:

yaz: Yazdığım yazı birinci seçildi.
sev: Onu davranışlarından dolayı çok sevdim. 
oku: Bu ay dört kitap okudum
bil: Tahtaya yazdığı soruları kimse bilemedi. 
bak: Aldığı kalemler çok güzel olduğu için herkes bakıyordu
başla: Sondan geriye saydıktan sonra yarış başladı. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 97 Ferman Yayıncılık (Türk Plastik Sanatları)

Aşağıdaki fiillerin kök ya da gövdelerine -(i)l veya -(i)n eklerinden birini ekleyerek cümle içinde kullanınız
Cevap:

yaz-: Bu ay yazım ön plana çıktı
sev-: Evde en sevilen çocuk oydu. 
oku-:  Bu ay okunan kitaplar  raflarda yerini buldu
bil-: Onun en çok bilinen özelliği hırslı olmasıdır. 
bak-: Ona bakan bakıcı bu ay işi bırakıyormuş. 
başla-: Sınav öğretmenimizin başlayın demesi ile başladı.

Fiiller ek aldıktan sonra cümlelerde anlam bakımından nasıl bir farklılık oluşmuştur? Aşağıya yazınız
Cevap: Filler ek aldıktan sonra nesneye dönmüştür. 


8. ETKİNLİK

Sınıfınızda “tarihî eserlerimizi korumak” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda yaratıcı konuşma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için bir önceki arkadaşınızın anlattıklarını dikkatlice dinleyiniz. Arkadaşlarınızın söylediklerinden hareketle konuşarak konuya farklı bir bakış açısı geliştirerek konuşmanızı tamamlayınız. Konuşmalarınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz
Cevap:

Merhaba değerli dinleyiciler,

Bugün burada, ülkemizin kültürel mirasının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli şeyler anlatacağım. Bunların başında tarihî eserlerimizin korunması gelir. Bu konu, geçmişimizin izlerini sürdürebilmek ve kimliğimizi geleceğe taşıyabilmek açısından büyük bir değer taşımaktadır.

Değerli dinleyiciler, tarihî eserlerimizi korumak zorlu bir görev olabilir, ancak bu görevi başarmak için elimizden geleni yapmalıyız. Gelecek nesillere güçlü bir kültürel miras bırakmak için hep birlikte hareket etmeliyiz. Tarihî eserlerimizi koruyarak geçmişimize saygı gösterelim ve kimliğimizi geleceğe taşıyalım.

Teşekkür ederim.


9. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki yazarın “Vatan çıplak topraktan ibaret değildir. Bir milletin asıl vatanı yarattığı kültür eserleridir.” sözünden hareketle defterinize “kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma” yöntemini kullanarak hikâye edici veya bilgilendirici bir metin yazınız. Bu amaçla konuyla ilgili aklınıza gelen kelime ve kelime gruplarını kâğıtlara yazınız. Arkadaşlarınızın yazdığı kâğıtlarla kendi kâğıtlarınızı bir masada toplayarak kavram havuzu oluşturunuz. Metninizi oluşturduğunuz kavram havuzundan yararlanarak yazınız. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Vatan çıplak topraktan ibaret değildir. Bir milletin asıl vatanı yarattığı kültür eserleridir. Bu söz, bir ülkenin sadece coğrafi sınırlarından daha fazlasını temsil eder. Bir milletin kimliği, tarihi ve değerleri, kültür eserleri aracılığıyla belli olur. Kültür eserleri, sanat, mimari, edebiyat, müzik, dans ve diğer birçok alanı içeren zengin bir mirasın ta kendisidir.

Vatan sadece çıplak topraktan ibaret değildir. Kültür eserleri, bir milletin asıl vatanını oluşturur. Sanat, edebiyat, müzik ve dans gibi alanlardaki eserler, bir milletin kimliğini ve değerlerini ifade etme yoludur. Bu kültür eserleri, geçmişin izlerini günümüze taşırken, gelecek nesillere aktarılan bir miras olarak da önemli bir rol oynar.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir