6. Sınıf Türkçe

Adam Olmuş Çocuklar Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

Adam Olmuş Çocuklar Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Adam Olmuş Çocuklar konusunun yer aldığı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 140-146-147-148-149 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Adam Olmuş Çocuklar Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 140-146-147-148-149. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Adam Olmuş Çocuklar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 MEB Yayınları (Adam Olmuş Çocuklar)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

“Müziğin kültürümüzdeki yeri” konusunda yaptığınız araştırmaların sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Müzik kültürümüzde büyük bir yere sahiptir. Günümüze Orta Asya’dan, Anadolu Selçuklularına, Osmanlıdan bizlere gelmiştir. Her yöreden, cinsiyetten, dilden insanların ortak zevkidir. Kültürümüzde mutluyken, üzgünken, heyecanlıyken her duyguda ve her ortamda dinlenmekte kimi zaman rahatlatır, kimi zaman heyecanlandırır kimi zaman da adrenalini atmamızı sağlar.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 146 MEB Yayınları (Adam Olmuş Çocuklar)

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek boşluklara yazınız. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırıp birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

Aksan
Tahminim: Konuşma tarzı
Sözlük Anlamı: Ülkelere ait vurgulama.
Cümlem: Tatlı aksanıyla konuşup duruyordu. 

Plak
Tahminim: Müzik çalan araç.
Sözlük Anlamı: Sesleri kaydedip tekrar dinlemeyi sağlayan, yuvarlak, ortası delik araç. –
Cümlem: Bir çok Türk sanatçılarının plakları var.

Otostop
Tahminim: Yolda gördüğü arabayı durdurarak yolculuk etmek istemek.  
Sözlük Anlamı: Yayaların hareket halindeki araçları durdurarak yolculuk etme isteği.
Cümlem: Otostop çeke çeke her yeri gezdi.

Evrensel
Tahminim: Her yerde kabul edilmiş. 
Sözlük Anlamı: Bütün insanlığın kabul ettiği.
Cümlem: Çocuk hakları evrensel bir bildirgedir.

Öz Güven
Tahminim: İnsanın kendine olan güveni. 
Sözlük Anlamı: İnsanın kendine olan güven duygusu.
Cümlem: Öz güven duygusu yüksek olan insanlar her şeyi başarabilir.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Ailesinin ona “Barış” ismini vermesi Barış Manço’yu nasıl etkilemiştir?
Cevap: Ailesinin ona “Barış” ismini vermesi Barış Manço’yu etkilemiştir. 


2. Barış Manço’nun müzik yapmaktaki amacı nedir?
Cevap: Barış Manço’nun müzik yapmaktaki amacı sevgi ve barışı yaymaktır. 


3. Barış Manço, şarkılarında genellikle hangi değerlerden bahseder?
Cevap: Barış Manço, şarkılarında genellikle sevgi, birlik, vefa, dostluktan bahseder. 


4. Barış Manço’nun bahsettiği Türk büyükleri kimlerdir? Siz bunlardan hangilerini tanıyorsunuz?
Cevap: Barış Manço’nun bahsettiği Türk büyükleri Mimar Sinan, Dede Korkut, Aşık Veysel, Fatih, Pir Sultan Abdal’dır. Ben bunlardan Dede Korkut’u, Mimar Sinan’ı ve Aşık Veysel’i biliyorum. 


5. Sanatçının “7’den 77’ye” adlı programı çocuklarla beraber yapmasının sebebi nedir?
Cevap: Sanatçının 7’den 77’ye adlı programı çocuklarla beraber yapmasının sebebi geleceğin yetişkinlerinin çocuklar olmasıdır. 


6. Barış Manço hayatı boyunca hangi amaçlar için çalışmıştır?
Cevap: Barış Manço hayatı boyunca insanların saygı, sevgi ve barış içinde yaşamaları için çalışmıştır. 


7. Sanatçının oluşturduğu müzik akımının bu kadar çok sevilmesinin nedeni sizce nedir?
Cevap: Bence nedeni barışı, sevgiyi, iyiliği anlatması ve müziklerinin eğlendirmesidir. 


8. Yarınların adam olmuş çocuğu olabilmek için sizler neler yapabilirsiniz?
Cevap: İnsanları, canlıları sevebilir, barış için yaşamalı, barışı yaymalı, Herkesi sevmeli ve Dünyaya iyiliği aşılamaya çalışmalıyız.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 147 MEB Yayınları (Adam Olmuş Çocuklar)

3. ETKİNLİK

Sizce Barış Manço aşağıdaki sözlerinde çocukları neden güneşe benzetmiştir? Düşüncelerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap: Bence Barış Manço’nun çocukları güneşe benzetmesinin nedeni çocukların, saf, pırıl pırıl, aydınlık, geleceği parlatacak saflıkta ve geleceği aydınlatacak birer birey olacakları olmalarıdır. 


4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sıfatlar isimleri hangi yönden belirtmiştir?

• Fransızca yaptığım bu müzikler çok beğenildi.
Cevap: İşaret 

O zamanlar Türkiye’de beste yapan çok azdı.
Cevap: İşaret

• Şarkılarımda şu değerlerden bahsettim: sevgi, saygı, dostluk, dürüstlük, vefa…
Cevap: İşaret


b) Siz de “bu, şu, o, öteki, beriki“ kelimelerinin isimlerle beraber kullanıldığı cümleler kurunuz.
Cevap: 

  • Bu ev devasa büyüklükte.
  • Şu arabayı buradan çekmeliyiz.
  • O kalem benim değil mi?
  • Öteki ödevlerini yapmamış.
  • Beriki  market tıklım tıklım. 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 148 MEB Yayınları (Adam Olmuş Çocuklar)

5. ETKİNLİK

a) Altı çizili sıfatlar cümleye nasıl bir anlam katmıştır? Örnekteki gibi belirtiniz.
Cevap: 

Barış Manço’nun hangi şarkısını seviyorsunuz? (__Soru Anlamı__)

Japonya ve Mısır’da ikişer konser verdim. (__Sayı Anlamı__)

O günlerin “Adam Olacak Çocukları” yarınlarımızın “Adam Olmuş Çocukları” olacaktı. (__İşaret Anlamı__)

Birçok ülkede tekrar seslendirildi. (__Sayı Anlamı__)

Mısırlılar büyük sevgi gösterisinde bulundular. (__Durum Anlamı__)


b) Aşağıda bir bölümü verilen Nasrettin Hoca fıkrasını okuyunuz. Altı çizili kelimelerin türünü belirleyerek metne olan katkısını defterinize yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 148 MEB Yayınları (Adam Olmuş Çocuklar)1


6. ETKİNLİK

Sizce kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtmak amacıyla müziğin dışında neler yapılabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bence kültürel değerlerimizi dünyaya tanıtmak amacıyla heykeller, resimler, yazılar, şiirler yapılabilir. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 149 MEB Yayınları (Adam Olmuş Çocuklar)

7. ETKİNLİK

Yörenize ait araştırdığınız türkünün hikâyesini yazınız.
Cevap:

Yarim İstanbul’u Mesken Mi Tuttun Türküsü

Anadolu’da geçim derdi yaşayan bir çok aile, evlerinin büyüklerini ve büyük erkek çocuklarını İstanbul’a para kazanma ümidiyle gurbete gönderir. Anadolu’nun zor geçim şartlarından İstanbul’daki büyük iş imkanlarının olduğu yere çalışmaya giden gurbetteki insanlar yıllarca İstanbul’daki alırmış. Oysa ki Anadolu’da artlarında bıraktığı eşleri, nişanlılar, sevgilileri onların gurbette yolunu gözlermiş. Aynı bu şekilde kocasını İstanbul’a çalışmaya gönderim yıllarca hasret çeken bir kadının yaktığı ağıttır.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Yaşadığınız bölgedeki müzeler hakkında bilgi edininiz.
Cevap: İstanbul’daki müzeler; Topkapı Sarayı Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Miniatürk Müzesi, Yerebatan Sarnıcı Müzesi, Şerefiye Sarnıcı Müzesi, Dolmabahçe Sarayı Müzesi. 


2. 26 Ağustos 1071 ve 26 Ağustos 1922 tarihinde hangi tarihî olaylar yaşanmıştır? Araştırınız.
Cevap:  26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkumandanlık Meydan Muharebesi olayları yaşanmıştır. 


3. Tanıtım yapmak üzere yaşadığınız bölgenin kültürel özellikleri ile ilgili bilgi ve görsel toplayınız.
Cevap: Yaşadığım bölge Türkiye’nin en büyük şehridir. Osmanlı, Bizans gibi bir çok devlete başkentlik yapmıştır. İçerisinde her dilden, dinden, ırktan, statüden insan barındıran kalabalık ve trafiğiyle meşhur bir şehirdir.  

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir