6. Sınıf Türkçe

İbiş ile Memiş Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe Anka)

İbiş ile Memiş Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe Anka) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde İbiş ile Memiş metnine ait çeşitli etkinliklerin ve çalışmaların yer aldığı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10-12-13-14 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

İbiş ile Memiş Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe Anka)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 10-12-13-14. Sayfa Cevapları Anka Yayıncılık İbiş ile Memiş

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10 Anka Yayıncılık (İbiş ile Memiş Metni)

Düşünelim – Tartışalım

1. Ailenizde sorumluluklar nasıl paylaşılıyor?
Cevap: Ailemde sorumluluklar adaletli bir şekilde paylaştırılmaktadır.  

2. Karşılaştığınız sorunları nasıl çözüyorsunuz?
Cevap: Karşılaştığım sorunlara çözüm üretmek için sakin kalıyorum. Çözemediğim konularda ailemden destek alıyorum. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 Anka Yayıncılık (İbiş ile Memiş Metni)

1. Etkinlik

Aşağıdaki sorulardan hareketle okuduğunuz metni oluş sırasına göre defterinize özetleyiniz.

1. Metinde geçen şahıslar kimlerdir ve varlıklar nelerdir?
Cevap: Memiş, İbiş, anneleri, yaşlı babaları, çoban metinde geçen kişilerdir. Metindeki varlıklar ise davarlar ve koyunlardır. 

2. Olay nerede ve ne zaman geçmektedir?
Cevap: Olay köyde ve ekinlerin ekildiği zaman da geçmektedir. 

3. Metnin serim bölümünde ne anlatılmaktadır?
Cevap: İbiş ile Memiş adındaki kardeşlerin babası ihtiyardır. Artık son vakitlerinin geldiğini düşünerek oğullarına annelerini emanet etmiştir. Tarlalarına ve hayvanlarına bakarak, her zaman doğruda olmalarını söylemiştir. 

4. Metnin düğüm bölümünde ne anlatılmaktadır?
Cevap: Memiş babasının sözünü dinlemeyerek baktığı hayvanları satıp parayı alıp kaçmıştır. İbiş ise babasının sözünü dinlemiş ve tarlaların bakımına devam etmiş annesine bakmıştır.

5. Olay nasıl çözülmüştür?
Cevap: Memiş kaçtığı paralar bitmiştir ve pişman olmuştur. İbiş ise söz dinlediği için ekinleri altına dönüşmüştür. Memiş’i affetmişler ve evlerini yaptırıp kendilerine yeni hayvanlar, tarlalar alıp yaşamlarını devam ettirmişlerdir. 


2. Etkinlik

Okuduğunuz masalda kullanılan, anlamını bilmediğiniz kelimeleri ve bu kelimelerin anlamlarını, yeni oluşturacağınız sözlük defterinize yazınız. Kelimeleri masaldaki anlamları ile cümle içinde kullanınız.
Cevap:

Emanet → Güvenliğinden sorumlu olduğumuz şey.
Cümlem: Aldığım eşyaları ablama emanet ettim. 

Sıvamak  → açmak
Cümlem: Kollarını sıvayarak işe başladı.

Gütmek → yürütmek, beslemek
Cümlem: Çoban koyunları gütmek için ahırdan çıkardı.

Civar → yakın çevre
Cümlem: Civarda market bulamadık.

Orak → ekin biçmek için kullanılan alet
Cümlem: Elinde orakla tarlaya doğru yürüyordu.

Biçmek → kesmek
Cümlem: Ekinlerin biçileceği zaman geldi. 

Armağan  → hediye
Cümlem: Doğum günümde verdiği armağanı çok beğendim. 

Perişan  → düzensiz
Cümlem: Kuyuda su çekmekten dolayı per perişan haldeydi.


3. Etkinlik

Aşağıdaki bölümleri metne uygun olarak doldurunuz
Cevap:

1. Metnin serim paragrafında bulunan kalıplaşmış sözlere …tekerleme…. denir.
2. Metindeki kişiler: …İbiş, Memiş, babaları, anneleri, çoban, bakkal…..
3. Olayın geçtiği yer: …..köyleri…….
4. Olayın yaşandığı zaman: …..ekinleri ekildiği zaman…..
5. Metinde yaşanan gerçek dışı olaylar: İlk kısımda kapıyı açtıklarında ninenin olması ve onlara sopa ile vurduğunda kendilerini bit pazarında bulmaları, ekinlerin altına dönmesi, altınların arasından parmak kadar adam çıkması.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 13 Anka Yayıncılık (İbiş ile Memiş Metni)

1. Etkinlik

Aşağıdaki soruların cevaplarını defterlerinize yazınız.

1. İbiş ile Memiş babalarının ölümünden sonra sorumlulukları nasıl paylaşmışlar?
Cevap: İbiş ile Memiş babalarının ölümünden sonra İbiş tarlaların bakımını, Memiş ise hayvanların bakımını üstlenmiştir.

2. Memiş, çoban arkadaşının dedikleri üzerine kendi kendine neler söylemiş?
Cevap: Memiş çoban arkadaşının dedikleri üzerine kendi kendine “Köyde kalıp da ne yapacağım? Koyunları satar, paraları yerim. Annemden bana ne? Ağabeyim düşünsün. Sonra da bir iş bulur çalışırım, diye söylemiştir. 

3. Memiş ile çoban arasındaki arkadaşlığı nasıl açıklarsınız?
Cevap: Memiş ve çoban arasında olan arkadaşlık çıkar ilişkisi üzerine kurulan bir arkadaşlıktır. 

4. Kardeşi Memiş’in ansızın çekip gitmesi üzerine İbiş ve annesi çok zor durumda kalmışlar. İbiş ne hissetmiş olabilir? Böyle bir durumda siz ne hissederdiniz?
Cevap: İbiş ile annesi zor durumda kalmışlar ve İbiş kardeşinin davranışına hem kızmış, hem üzülmüş olabilir. Ben olsaydım çok kızardım ve ona karşı kinlenirdim. 

5. Dükkânda içinde yüklü miktar altınla dolu kese bulan İbiş, keseyi götürüp karakola verdi. Eğer keseyi karakola vermeseydi onun hakkında neler düşünürdünüz?
Cevap: Karakola vermeseydi onun güvenilir biri olmadığını düşünürdüm. 

6. Masalda İbiş; dürüstlüğünün, azminin ve vefalı bir evlat olmanın karşılığını altınlar kazanarak aldı. Gerçek hayatta dürüst, azimli insanların kazançları neler olabilir?
Cevap: Gerçek hayatta dürüstlük, azmin sonucunda iyi işler, güvenilir insanlar insanların sevgisini kazandırırız. 

7. Hz. Ali’nin “Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız.” sözüne metinden bir örnek bulup örneği arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap: İbiş, kardeşi pişmana olup geldiği zaman onun pişmanlığını görmüş ve onun yüzüne vurmamış affetmiştir. 

8. Masalı gerçek dışı unsurlardan arındırarak yeniden yazınız ve bu yeni hâlini sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İbiş ve Memiş adında iki kardeş varmış. Yaşlı babaları artık son vakitlerinin geldiğini hissetmiştir. Oğullarını yanına çağırarak ilk annelerini sonra tarla ve hayvanlarını emanet edip annelerine bakmalarını söylemiştir. İbiş tarlaların bakımını üstlenmiş, Memiş ise hayvanların bakımını yapacağını söylemiştir Bir gün Memiş’in çoban arkadaşı hayvanları satıp parasını alıp gidelim diye teklifte bulunur. Memiş’te bunu kabul eder ve hayvanları satıp kaçarlar. İbiş ve annesi zor durumda kalır. Buna rağmen İbiş babasının sözünü dinler ve tarlaların bakımına devam eder. Artı iş olarak bakkala çırak olan İbiş bir gün yerde altın kesesi bulur. Bunu alıp karakola götürür. Onun hareketi herkesin hoşuna gider. İbiş ekinlerin biçileceği zaman da tarlaya koşar ve ekinlerini biçer. Ekinlerini biçip eve dönerken meşhur bir tüccar ile karşılaşır. Tüccar İbiş’in güvenilir, akıllı bir çocuk olduğunu duymuştur. Bunun üzerine onun ekinlerini almayı teklif eder. Emeğinden fazla para vermeyi teklif eder ve bu paranın onun güvenilir ve akıllı bir çocuk olduğu için olduğunu söyler. İbiş mutlu bir şekilde eve giderken Memiş ile karşılaşır. Memiş yaptığından pişman bir şekilde perişan halde eve doğru gidiyordur. İbiş kardeşinin bu halini görür ve dersini aldığını düşünerek onu affeder. Memiş annesinden özür diler ve hayatlarına mutlu bir şekilde devam ederler. 

9. Masalda koyu renkte yazılan cümleden sonra olay örgüsünde bir eksiklik bulunmaktadır. Bu eksiklik neyden kaynaklanmaktadır?
Cevap: Koyu renkle yazılan kısımda bahsedilen olaydan sonra devamı anlatılmadığı için bir eksiklik vardır. 


5. Etkinlik

“Birçok kişinin değeri, yontulmamış elmaslar gibi içinde saklıdır.”
Juvenalis (Yuvenal),
Bu sözün size çağrıştırdıkları ile ilgili beyin fırtınası yapınız. Daha sonra konu ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İnsanlar dışarıdan çok sade görünse de içlerinde birçok yetenek, davranış barındırmaktadırlar. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 Anka Yayıncılık (İbiş ile Memiş Metni)

6. Etkinlik

 Aşağıdaki yönergeleri uygulayarak “sevgi” temalı bir şiir yazınız.
Cevap:

Sevgi Kırıntıları

Sevginin kırıntıları 
Sarsın bütün dünyayı
Bizlere huzur verir
Keşke olsak hep sevgi dolu


7. Etkinlik

a. Aşağıdaki eksik bırakılmış kelimelere, cümlenin anlatımını göz önüne alarak uygun olan ekleri getiriniz.
Cevap: 

1. Hayatta paradan alamadığı en değerli şey; senin derdini kendi derdgibi gören dosttur
2. Dost, acı söyleyen değilde; acıyı tatlı söyleyebilendir

b. Aşağıdaki şiirde eksik bırakılmış kelimelere uygun ekler getirerek şiirdeki anlam eksikliklerini gideriniz. Şiirin size hissettirdiklerini sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Allahım, ne güzel şey bu dost yüzler!
İnsanın kalbine dolan bu bakış!
Ey çorak ruhlara veren bu süsü,
Ey gönül, sana alkış, alkış, alkış!
Gel dostum, yanıma otur, dizime
Koy sıcak başını Konuşmayalım,
Bakışalım yalnız. Ama sen yine
Cevap ver: Sevdin mi beni bakalım?
Ahmet Kutsi TECER


Sonraki Metne Hazırlık

Annenizin ya da babanızın en sevdiği yemeği ve bu yemeğin tarifini öğreniniz
Cevap: Annemin en sevdiği yemek fırında patates tavuk yemeğidir. Fırında tavuk yemeği için ilk patatesler soyulup büyük büyük doğranır. Daha sonra tavuklar için pulbiber, tuz, kekik, karabiber, yoğurt ile harmanlanır. Patatesler de aynı şkilde harmanlanır ve fırın tepsisine koyulur. Bu şekilde 180° 1 saat pişirilir. 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. ibiş ve memiş, birlikte çalışmanın ve dürüst olmanın ne kadar önemli olduğunu öğrenirler. aileleri mutlu sona kavuşur ve herkes mutlu yaşar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir