7. Sınıf Türkçe

Çeşmibülbülün Esrarı Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

Çeşmibülbülün Esrarı Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Çeşmibülbülün Esrarı metnine ait cevapların bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 203-205-206-207-208-209 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Çeşmibülbülün Esrarı Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 203-205-206-207-208-209. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık Çeşmibülbülün Esrarı


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 203 Dörtel Yayıncılık (Çeşmibülbülün Esrarı)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Camdan yapılmış eşyalara ilgi duyuyor musunuz? Niçin? Açıklayınız.
Cevap: Camdan yapılmış eşyalara ilgi duyuyorum. Çünkü cam sağlık açısından çok önemlidir. Aynı zaman da çok şık duran camdan yapılmış eşyalar bulunmaktadır. 

2. Çevrenizde faaliyet gösteren geleneksel sanatlarla ilgili atölyelerden birine yaptığınız geziyi anlatınız.
Cevap: Ebru sanatının icra edildiği bir atölyeye ziyarette bulunmuştum. Ebru sanatını, kitre ile yoğunlaştırılmış olan suyun üzerine ebru sanatı için oluşturulan boyalar ile desenler oluşturulup bunların kağıt üzerine geçirerek ortaya eser çıkarmaktadırlar. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 205 Dörtel Yayıncılık (Çeşmibülbülün Esrarı)

 1. ETKİNLİK

Aşağıda geçen cümlelerdeki altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten bulup öğreniniz.
Cevap:

Saydam
Tahminim: şeffaf olan
Sözlük Anlamı: İçinden ışık geçmesi ve arka kısımda kalan şeylerin görülmesini sağlayan şeffaflık. 

Helezon
Tahminim: Hareketli
Sözlük Anlamı: Kıvrımlı 

Göze Çarpan
Tahminim: Dikkat çeken
Sözlük Anlamı: İlgi çeken

Hassas Nokta
Tahminim: Narin yer
Sözlük Anlamı: Dikkat edilmesi gereken yer

Simetrik
Tahminim: Düzenli olan
Sözlük Anlamı: Simetrik, bir cismin iki kısmını uygun ve eşit görünümü

Hazırlık Aşaması
Tahminim: Bir işe başlamak için yapılan çalışma
Sözlük Anlamı: Başlamak için gereken şeyler. 

Biçim
Tahminim: Şekil
Sözlük Anlamı: Bir nesnenin dış çizgileri bakımından dıştan görünüşü

Süreç
Tahminim: Zaman
Sözlük Anlamı: Bir olayın veya olayların belli bir sonuca doğru gidişi.

Sanatçı Duyarlılığı
Tahminim: Sanatçının yapısı
Sözlük Anlamı: Sanatçıyı ayıran, süzen, ayıklayan


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriği ile televizyondan izlediğiniz bir cam sanatı belgeselindeki sunumu karşılaştırınız. Elde ettiğiniz çıkarımları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Cam sanatındaki Çeşmibülbül tekniği, görsel açıdan etkileyici ve zarif cam eserler üretmek için kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, camın eritilip şekillendirildiği sıcak cam işleme sürecinde uygulanır.

Bu teknikte, cam ustaları önce camı farklı renklere bölerek veya farklı desenlerle süsleyerek başlarlar. Ardından, bu parçaları bir araya getirmek için camın üzerine ince metal şeritler yerleştirirler. Şeritler, cam parçalarını birleştirerek güçlü bir yapışma sağlamak için lehimlenir. Bu şekilde, cam parçaları bir mozaik gibi birleştirilerek benzersiz ve estetik açıdan çarpıcı bir görünüm elde edilir.

Çeşmibülbül tekniği, cam sanatında derinlik ve katmanlık hissi yaratmak için de kullanılır. Cam parçalarının farklı kalınlıkları ve şekilleri, ışığın camın içinden geçmesini ve farklı renklerin yansımasını sağlar. Bu da eserin hareketli ve canlı bir görünüm kazanmasını sağlar.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Çeşmibülbül’ün Esrarı” adlı metinde anlatılan bir cam sanatı olan çeşmibülbül yapmanın iş ve işlem basamaklarını sırasıyla yazınız.
Cevap:

 1. İlk olarak usta; dolomit, feldspat, soda, kalker, kum ve katkı maddelerini 1500-1600 santigrat derecede eritip akışkan hamur elde diyor. Özel madeni üfleme borusunun ucu erimiş olan karışıma daldırılıyor. Borunun diğer ucundan üflenerek diğer uçtan balon oluşturuluyor. 
 2. Oluşan cam balon ahşap kalıp içinde yatay bir şekilde döndürülerek silindir haline getiriliyor.
 3. Önceden hazırlanmış olan cam çubuklar özel madeni kalıpta yuvalarına yerleştiriliyor. Çeşmibülbülün çeşidine ve büyüklüğüne göre kullanılan cam çubuk değişiklik gösterir
 4. Hazırlanmış olan sıcak cam silindir kaba yerleştirilir ve üfleyerek genişletip soğuk cam çubuklara yapışması sağlanır.
 5. Sıcak olan cam çıkarılarak boşlukta çevrilir hem gövde soğur hem de yapışmış olan çubuklar ısınarak denge sağlanır Daha sonra renkli çubukların üzerine yeniden sıcak cam tabakası konur. Cam çubukların alt uçları birleştirilir ve demet haline getirilir.
 6. Sıcak cam kütlenin uç kısmı özel maşa ile sıkılıp döndürülerek çekilip uzatılır. Burada en hassas nokta cam çubuklar tam ve simetrik olarak birleşmesidir
 7. Hazırlanan cam gövde tekrardan ısıtılır ve şekil alacağı kabın içerisine konur. Belli bir yöne döndürülerek çubuklar düzgün bir şekilde burkulur ve üfleme çubuğu ayrılır.
 8. Ayrılan çubuğun yerine yani ağız kısmı tekrardan ısıtılır. Özel aletler ile son biçim verilir. Soğutulur ve hazır hale gelir. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 206 Dörtel Yayıncılık (Çeşmibülbülün Esrarı)

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik dört soru hazırlayıp cevaplayınız.
Cevap: 

Soru: Çeşmibülbül yapımı ne zaman Osmanlı topraklarına gelmiştir? 
Cevap: 19. Yüzyılın başlarında Osmanlı topraklarına gelmiştir. 

Soru: Çeşmibülbül’ün yeniden dirilişini sağlayan usta kimdir?
Cevap: Yusuf Görmüş ustadır. 

Soru: Cam karışımı için hangi maddeler kullanılmaktadır?
Cevap: Cam karışımı için dolomit, feldspat, soda, kalker, kum ve katkı maddeleri kullanılır. 

Soru: Çeşmibülbül’ün en son adımı nedir?
Cevap: Çeşmibülbülün en son adımı ağız kısmının biçimlendirilmesidir. 


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yazar, hangi anlatım biçimlerinden (öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma) ve düşünceyi geliştirme yollarından (tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, benzetme, sayısal verilerden yararlanma) yararlanmıştır? Metinden örneklerle aşağıya yazınız.
Cevap: 

Anlatım Biçimleri:

 • Mevlevi dervişi tarafından 19. yüzyılın başlarında Osmanlı topraklarına getirilmiş. 19. yüzyılın sonlarına kadar Beykoz’daki cam atölyelerinde çeşmibülbül yapımına devam edilmiş. (Açıklama)
 • Derler ki çeşmibülbülü üflerken ustanın kanı cama karışırsa değeri artarmış. İşte, Yusuf Usta da kanını değilse de terini, hünerini, ruhunu katmış çeşmibülbüle. (öyküleme)
 • Sıcak cam gövde kalıptan çıkarılıp boşlukta döndürülerek hem camın biraz soğuması hem de üzerine yapışmış cam çubukların ısınması ve dengelenmesi sağlanır. (betimleme)
 • Bir düşünceye göre bu adı bülbülün gözündeki çizgilerden almış olabilir. (Tartışma)

Düşünceyi Geliştirme Yolları:

 • Saydam cam içinde döne döne yükselen beyaz ya da renkli helezonlarıyla hemen göze çarpan “çeşmibülbül”, cam sanatının en özgün tekniklerinden biri. (Tanımlama)
 • sanatının diğer ürünlerinde olduğu gibi, işlevine göre vazo, tabak, sürahi gibi isimlendirmeler yerine, tek ve genel bir isim verilmiş. (Örnekleme)
 • 1500-1600 santigrat derecede eritilmesiyle elde edilen akışkan hamura hayat veriyor. (sayısal verilerden yararlanma)
 • Yusuf Görmüş’ü anmak gerek. Babası da aynı yerde ustaymış. (Tanık gösterme) 
 • Erimiş camın çeşmibülbül olarak vücuda gelmesinin ilk evresi herhangi bir el üretimi camın yapımı gibi. (benzetme)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 207 Dörtel Yayıncılık (Çeşmibülbülün Esrarı)

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yazar, cam sanatı konusuyla ilgili duygu ve düşüncelerini özgürce anlatmış. Konuyla ilgili kanıtlama amacı gütmeden bilgi vermeye çalışmıştır. Bu açıklamalardan yararlanarak metnin türünü belirleyiniz. Türün özelliklerini söyleyiniz.
Cevap: Metnin türü denemedir. Denemede herhangi bir konu sınırlaması yoktur. Düşüncelerini konuyu iyice kavramış olması gerekir. Deneme bir öğretici metindir. Konu özgürce seçilebilir. 


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde görülen anlatım bozukluklarını tespit edip cümlelerin doğru biçimini altlarına yazınız.
Cevap:

Çeşmibülbülün ilk hazırlık aşamasından son hazırlık biçimini alıncaya kadar geçen bütün süreç, tam bir sanatçı duyarlılığı ve usta gerektiriyor.
Cevap: Çeşmibülbülün ilk hazırlık ve son hazırlık aşamasından biçimini alıncaya kadar geçen bütün süreç, tam bir sanatçı duyarlılığı ve ustalık gerektiriyor. 

Bir çeşmibülbül üretiminin en son ayağı, ağız kısmının biçimlendirilmesidir.
Cevap: Bir çeşmibülbülün üretiminin en son adımı ağız kısmının biçimlendirilmesidir.

Emektar cam fabrikasının ustası Yusuf Görmüş’ü anmak gerekir.
Cevap: Cam fabrikasının emektar ustası Yusuf Görmüş’ü anmak gerekir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 208 Dörtel Yayıncılık (Çeşmibülbülün Esrarı)

9. ETKİNLİK

Çevrenizde faaliyet gösteren bir sanat dalıyla ilgili (dokumacılık, kunduracılık, bakırcılık, ağaç işlemeciliği vb.) haber yazısı yazınız. Haber yazınızı oluştururken 5N 1K (ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim?) kuralına uyunuz. Yazınızda anlatımı desteklemek için düşünceyi geliştirme yollarından yararlanınız. Yazdıklarınızı düzenleyip okul ve sınıf panosunda paylaşınız.
Cevap:

Bugün şehrimizde hemen hemen herkes tarafından tanınan, oldukça eski bir mesleği yerine getiren Mehmet Usta’dan ve yaptığı işten bahsedeceğiz. Mehmet Usta, 1980’den beri babasının ve dedesinin yaptığı mesleği yapıyor. Atalarından öğrendiği bu meslek Kunduracılıktır. Eskiden seri üretim ayakkabılar yokken kendisi el yapımı, gerçek deri ayakkabılar üretiyor ve satıyordu. Günümüzde ayakkabı üretimine talep olmadığı için sadece tamirat yaptığını söyledi. Eskisi kadar kunduracılığa rağbet olmadığını söyleyen Mehmet Usta, bazı eski ve yaşlı müşterilerinin halen el yapımı ayakkabıdan vazgeçemediğini söylüyor.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 209 Dörtel Yayıncılık (Çeşmibülbülün Esrarı)

10. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden nokta, virgül, tırnak işareti, kesme işareti ve kısa çizginin kullanıldığı cümleler bulup yazınız. Bu işaretlerin hangi amaçla kullanıldıklarını yanlarına yazınız.
Cevap:

Nokta: …gözündeki çizgilerden almış olabilir….. (Cümle bittiği ,için kullanılmıştır)
Virgül: … bütün süreç, tam bir sanatçı…. (Sıralı cümleyi ayırmak için kullanılmıştır)
Tırnak işareti: …göze çarpan “çeşmibülbül”… (açıklanacak olan tekniği belirtmek için kullanılmıştır)
Kemse işareti: … Yusuf Görmüş’ü anmak… (özel isme gelen eki ayırmak için kullanılmıştır)
Kısa çizgi: …uçtaki cam şişi-
rilip küçük bir balon elde edilir…. (Sıra sonuna gelen kelimeyi bölmede kullanılmıştır.)


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Çok etkilendiğiniz unutamadığınız bir anınızı sınıfta anlatmak için hazırlık yapınız.
Cevap: Bir gün okul çıkışı sokakta kıyafet giydirilen bir köpek gördüm. Çok şirin ve ev köpeği olduğu belliydi. Herkesten korkuyor ve bir şeyler arıyordu. Sahibini aradığını düşündüğümüz için ilk olarak köpeği alıp çevreyi soruşturduk. Daha sonra kimse tanımadığı için hayvan barınağına götürerek bıraktık. Köpeğin fotoğrafını çekip sosyal medya gibi alanlarda paylaşıp yerini belirttik. Belli bir süre sonra sahibi köpeğini buldu ve bizlere de çok teşekkür etti. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir