6. Sınıf Türkçe

Otobüs Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

Otobüs Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Otobüs metnine ait cevapların bulunduğu 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230-233-234-235 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Otobüs Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 230-233-234-235. Sayfa Cevapları Otobüs

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları MEB Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İlk görüşte hakkında yanlış düşüncelere kapıldığınız insanlar oldu mu? Olduysa düşüncelerinizdeki değişikliği arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İlk görüşte hakkında yanlış düşüncelere kapıldığım insanlar olmadı. Çünkü insanları tanımadan karar vermeyi sevmem. Her zaman empati yaparım. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Aşağıda metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

Mintan: Uzun kollu yakasız gömlek.
Cümlem: Babama babalar gününde mintan gömlek aldık.

TaşraÜlke başkenti.
Cümlem: Taşrada doğmuş büyümüş. 

Vilayetİl.
Cümlem: En büyük vilayetimiz İstanbul’dur. 

BaşşehirBaşkent.
CümlemÜlkemizin başkenti Ankara’dır.

MüstahakBaşına gelenleri hak etmek.
Cümlem: Başına gelenler ona müstahak. 

SefilYoksul.
Cümlem: Babası sefil bir durumdaydı.

KlaksonKorna.
Cümlem: Bisikletine klakson taktırdı.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Cemal ağabeyin Ankara’ya gitme sebebi nedir?
Cevap: Cemal ağabeyin Ankara’ya gitme sebebi okuyan oğlunu görmektir. 


2. Cemal ağabey Ankara’da neden sıkıntı yaşıyor?
Cevap: Cemal ağabey Ankara’da insan kalabalığından ve trafikten sıkıntı yaşıyor. 


3. Cemal ağabeye Ankara’da garip gelen şeyler nelerdir? Metinden örnek cümleler vererek açıklayınız.
Cevap: Cemal ağabeye garip gelen otobüsün devamlı durması ve kimsenin birbirini tanımamasıdır. 


4. Cemal ağabey, hastanede karşısında delikanlıyı görünce hangi duyguyu yaşamış olabilir? Siz bunu hangi hareketinden anlıyorsunuz?
Cevap: Cemal ağabey, karşısında delikanlıyı görünce şaşkınlık ve utanç hissetmiş olabilir. Bunu çocuğun boynuna sarılıp af dilemesinden anlıyorum. 


5. Siz Cemal ağabeyin yerinde olsaydınız onu hastaneye götüren delikanlıya neler söylemek isterdiniz?
Cevap: Ben Cemal ağabeyin yerinde olsaydım hastaneye götürene delikanlıya teşekkür etmek isterdim. 


6. Sizin de benzer duyguları yaşadığınız bir olay var ise arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Okuldan çıktığım bir gün annem dayımlara gelmemi söyledi. Sadece bineceğim dolmuşu ve nerede ineceğimi biliyordum. Şoföre nerede ineceğimi ve yetiştiğimizde haber vermesini istedim. Beni duyan bir teyze kendisinin de orada ineceğini ve beni siteye götürebileceğini söyledi. Durak gelince beraber indik ve beni dayımların sitesine götürüp gitti. 


 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları MEB Yayınları

3. ETKİNLİK

Metinde geçen olayları boş bırakılan yere özetleyiniz.
Cevap: Cemal ağabey Ankara’ya oğlunu görmeye gider. Bir otobüse biner ancak hayatının şaşkınlığını yaşar. Dolmuş her dakika duruyor ve devamlı birileri dolmuşa biniyordu. Buna anlam veremeyince çocuğun birine nedenini sorar ve aldığı cevapla üzülür. Dolmuşta bunalmaya başlayınca dolmuşu durdurmalarını söyler. Dolmuş durana kadar fenalaşır ve dolmuştaki çocuk onu hastaneye götürür. Hastanede uyandığında çocuğu karşısında görür ve pişmanlık duyar. 


4. ETKİNLİK

Metindeki hikâye unsurlarını belirleyerek aşağıya yazınız.
Cevap: 

Olay: Cemal ağabeyin Ankara’da başına gelenler.
Yer: Ankara’da bir otobüste.
Zaman: Geçmiş zaman.
Şahıs ve Varlık Kadrosu: Cemal, delikanlı, otobüs şoförü, doktor.
Anlatıcı: 3. kişi.


5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin cümleye kattığı anlamı parantez içine yazınız.
Cevap: 

• Of! Buralara gelmez olaydım. (Bıkkınlık)

• Hey, açın kapıları! İnmek istiyorum. (Kızgınlık)

• Ah köyüm ah! Keşke orada olsaydım şimdi. (Hasret)

• Aaa! Demek beni hastaneye getiren sendin. (Şaşkınlık)

• Daha önce Ankara’ya gelmemek benim suçum. Vah bana! (Pişmanlık)


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları MEB Yayınları

6. ETKİNLİK

Ön yargılı olmanın nedenleri ile ilgili araştırmanızdan hareketle “ön yargılı olma“ konulu konuşmanızı yapınız.
Cevap:

İnsanlar olarak, çeşitli nedenlerle ön yargılar geliştirebiliriz. Bu ön yargılar, farklı kültürlerden, etnik kökenlerden, dini inançlardan veya yaşam tarzlarından gelen insanlara karşı olumsuz tutumlar sergilememize yol açabilir. Ancak, bu ön yargıların neden olduğu zararlar göz ardı edilemez.

Ön yargılı olmanın temel nedenlerinden biri bilgisizliktir. Bilmediğimiz veya anlamadığımız şeylere karşı önyargılar beslemek çok fazla insanda görülür. Farklı kültürler, gelenekler ve dini inanışlar hakkında doğru bilgiye sahip olmadığımızda, yanlış fikirler ve önyargılara kapılabiliriz.

Ön yargılı olmanın zararları da oldukça fazladır. Ön yargılar insanlar arasında ayrıma ve dışlanmaya sebep olur. Ön yargılar, insanlar arasındaki iletişimi engeller ve insanların birlikteliğini bozar.

Ayrıca, ön yargıların toplumsal haksızlıklara yol açabileceği unutulmamalıdır. Ön yargılı düşünceler, eşitlik ve adalete aykırıdır.


7. ETKİNLİK

İnsanlarla iletişim kurarken dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? Düşüncelerinizi günlük hayattan örnekler vererek yazınız.
Cevap:

İnsanlarla etkili iletişim kurmak, başarılı ilişkilerin temelini oluşturan önemli bir beceridir. Ancak, iletişim sürecinde dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır.

Birinci olarak, empati kurmak çok önemlidir. İnsanları anlamaya çalışmak ve duygularını gözlemlemek, onlarla iletişim kurarken çok önemli bir yere sahiptir. Empati, karşı tarafa değer verdiğinizi hissettirir.

İkinci olarak, açık ve net bir şekilde iletişim kurmalıyız. İletişiminizi sadeleştirmek, süslü laflar kurmak yerine doğrudan söylemek istediğimiz şeyleri karşı tarafın daha iyi anlamasını ve sağlamak gerekir.

Üçüncü olarak, aktif şekilde dinlemeyi öğrenmemiz önemlidir. Karşı tarafı dikkatlice dinleyin, göz teması kurun ve beden dilini takip edin. Bu şekilde, söylediklerini önemsediğimizi gösterir ve iletişim sürecini daha verimli hale getiririz.

Bir başka önemli nokta ise saygılı bir dil kullanmaktır. Eleştiri yaparken bile nazik ve anlayışlı bir yaklaşım sergilememiz gerekir.

Son olarak, duygusal zeka da iletişimde dikkat edilmesi gereken bir faktördür. Kendi ve karşı tarafın duygularını anlamaya çalışmak, tartışmaları çözmeye yardımcı olur ve daha derin bağlantılar kurmamızı sağlar.

İnsanlarla iletişim kurarken bu noktalara dikkat etmek, daha anlamlı ve etkili iletişim sağlamamıza yardımcı olacaktır. Empati, netlik, aktif dinleme, saygılı dil kullanımı ve duygusal mesajları anlama ve konuşma becerilerimizi geliştirerek, daha iyi bir iletişim kurabiliriz.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. El sanatlarının iletişimdeki rolünü araştırınız.
Cevap: El sanatları insanın iç dünyasını, hayallerini, duygularını düşüncelerini dışarı vurma şeklidir. Bu da iletişimin yollarından biridir. Bu şekilde daha yalın ve dışa dönük bir iletişim kurulur.


2. Evinizdeki el dokuması kilim, yazma ya da dantellerin üzerindeki şekilleri inceleyerek, bu şekillerin anlamlarını araştırınız.
Cevap: 

Göz Motifi: Nazarı önlemek için dokunur.

Bukağı Motifi: Aşkı, birliği ve ailenin istikrarını simgeler.

Artı ve Çengel Motifi: Bela ve tehlikelerden korunmak için kullanılır.

Ejderha Motifi: Yağmura kavuşma niyeti ile  dokunur.

Hayat Ağacı Motifi: Kâinatı simgeler.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir