7. Sınıf Türkçe

Özür Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

Özür Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Özür konusunun bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 107-108-109-110 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Özür Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 107-108-109-110. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık Özür


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107 Dörtel Yayıncılık (Özür)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevreye zarar verenlere nasıl davranıyorsunuz? Neden?
Cevap: Çevreye zarar verenlere karşı öğretici davranıyorum. Onlara doğruyu göstermeye çalışırken ısrarcı davranaıyorum.

2. Yaşadığınız yerdeki çevre sorunlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu sorunlara ne tür önlemler alınabilir? Tartışınız.
Cevap: Yaşadığımız çevrede

3. Genel ağ, televizyon veya gazetelerden derlediğiniz çevrenin korunmasıyla ilgili medya metinlerini sınıfta değerlendiriniz. Faydalandığınız bilgi kaynaklarının güvenliğini sorgulayarak bu bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanmaya çalışınız. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgiler varsa bunları yorumlayınız
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107 Dörtel Yayıncılık (Özür)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108 Dörtel Yayıncılık (Özür)

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını geçtiği cümlelerden yararlanarak tahmin ediniz. Tahminlerinizi kontrol etmek amacıyla sözlükten yararlanınız
Cevap:

kirletmek
Tahminim: pis duruma getirmek
Sözlük anlamı: pisletmek

zehirli atık
Tahminim: tehlikeli madde
Sözlük anlamı: Tehlikeli, zarar veren madde

niyet
Tahminim: istek
Sözlük anlamı: Kişinin bir şeye karşı duyduğu inanç istek

mikroplu
Tahminim: Zararlı olan
Sözlük anlamı: Mikrop kapan

ayak izi
Tahminim: ayağının şeklinin bir yere çıkması
Sözlük anlamı: Ayağın bıraktığı iz

özür dilemek
Tahminim: Gönül almak
Sözlük anlamı: Yapılan hata için af dilemek


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları sınıfta cevaplayınız.

1. Okuduğunuz şiirin konusu nedir?
Cevap: Okuduğum şiirin konusu çevre kirliliğidir. 

2. Şiir, nelerden özür diliyor? Neden?
Cevap: Çevreyi kirlettiklerinden dolayı yazar özür diliyor.

2. Şiir, nelerden özür diliyor? Neden?
Cevap: Topraktan, sudan ve havadan onları kirlettiği için özür diliyor.

4. Şair, “Kirli toprak ve suya,
Hiç yakışır mıydı temiz hava?” dizeleriyle ne anlatmak istiyor? Yorumlayınız.
Cevap: İnsanların toprağı ve suyu kirlettiği gibi sırada havanın olduğunu anlatıyor.

5. Şiirin bütününden yararlanarak şairin içinde bulunduğu duyguları açıklayınız. Şairin olaylara bakış açısını metinden örnek ve ayrıntılarla anlatınız
Cevap: Şair çevre kirliliğinin üzüntüsü içerisindedir. İnsanlara karşı sinirlenmiş çevreye karşı mahcup olmuştur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 Dörtel Yayıncılık (Özür)

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde hangi söz sanatlarına yer verilmiştir? Örneklerle gösteriniz.
Cevap:

  • Hayvanlarda belirdi bin bir çeşit hastalık. → Mübalağa (Abartma)
  • Çöpten görünmez oldu baharın güzel yüzü, → teşhis (Kişileştirme)
  • Sandık ki su temizler her türlü pisliği. → Tezat (Zıtlık)

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizelerde geçen fiillerin aldığı çekim eklerini (kip ve kişi) belirleyip yazınız
Cevap:

Önce toprağı kirlettik;
Ne geçtiyse elimize attık üzerine
Kıydık canım ağaçlarına, çiçeklerine,
Çöpten görünmez oldu baharın güzel yüzü,
Topraktan özür dileriz

Kirlettik → -ti görülen geçmiş zaman eki, -k birinci çoğul şahıs eki
geçtiyse → -ti görülen geçmiş zaman eki, -se ek-fiil (şart birleşik zaman)
attık → -tı görülen geçmiş zaman eki, -k birinci çoğul şahıs eki
kıydık → -dı görülen geçmiş zaman eki, -k birinci çoğul şahıs eki
oldu → -du görülen geçmiş zaman eki, 
özür dileriz → -r geniş zaman eki, -iz birinci çoğul şahıs eki


5. ETKİNLİK

Çevrenizle ilgili sınıfa getirdiğiniz görselleri arkadaşlarınıza gösteriniz. Görseller üzerinde konuşunuz. Konuşurken katılımlı veya güdümlü konuşma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilirsiniz. Konuşmalarınızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya çalışınız. Kelimeleri anlamlarına uygun olarak kullanmaya, yabancı dillerden alınmış dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya dikkat ediniz.
Cevap:

Çevre kirliliği, insan faaliyeti sonucunda su, hava veya toprak gibi yaşam alanlarının zarar görmesi durumudur. Endüstriyel atıklar, tarım ilaçları, fosil yakıtların yanması ve plastik kullanımı gibi faktörler çevre kirliliğinin başlıca nedenleridir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 Dörtel Yayıncılık (Özür)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 110 Dörtel Yayıncılık (Özür)

6. ETKİNLİK

Yaşadığınız yerde gözlemlediğiniz bir çevre sorunu ile ilgili haber yazısı yazınız. Yazarken kontrollü yazma yönteminden yararlanabilirsiniz. Haber yazılarında 5N1K (ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim) kuralına uyulur. Yazınızı oluştururken bu işlem sırasına uyunuz. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablolardan yararlanınız. Yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.
Cevap:

Doğa harikalarının gözümüzden kaçtığı bir bölge olan şehrimizin dışındaki orman, güzel manzaraları ve endemik bitki türleriyle ünlüydü. Ancak, son zamanlarda yaşanan çevre felaketi buradaki ekosistemi derinden etkiledi. Orman yangınları, su kirliliği ve habitat tahribi gibi olaylar bölgenin canlı yaşamına zarar vermiştir.

Öncelikle, orman yangınlarının bu bölgedeki doğal güzelliklere verdiği zarardan bahsedelim. Yangınlar, büyüklükleri ve şiddetleri nedeniyle yeşil alanları küle döndürmüş, ağaçları tahrip etmiş ve binlerce canlıya ev sahipliği yapan habitatları yok etmiştir. Bu felaketin ardından, bölge sadece siyah bir örtüyle kaplı kalmamış, aynı zamanda yer altı su kaynaklarında da ciddi bir azalma yaşanmıştır.


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Yaşadığınız doğal ortamı gözlemleyiniz. Edindiğiniz izlenimleri paylaşmak üzere hazırlık yapınız.
Cevap: Yaşadığım doğal ortamda bitkiler, ağaçlar, hayvanlar, denizler, göller ve dağlar bulunur. Bunların hepsi bir denge ve düzen içerisindedir. 

Çevrenizde yaşayan canlıları gözlemleyiniz. Onların yaşamalarına engel olan neler var? Araştırınız.
Cevap: Kuşlar, kediler, köpekler, bitkiler vardır. Onların yaşamlarına engel olan insanlar var. Havayı, suyu çevreyi kirletiyoruz. Ağaçları kesiyoruz ve yaşam alanlarına zarar veriyoruz.

Çevrenizde nesli tükenmek üzere olan hayvan ya da bitki var mıdır? Araştırınız.
Cevap: Yaşadığım çevrede küsküs çiçeği bitkisini bulmak oldukça zorlaştı.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir