6. Sınıf Türkçe

Oya Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

Oya Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Oya metnine ait cevapların bulunduğu 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236-238-239-240-241 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Oya Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

6.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 236-238-239-240-241. Sayfa Cevapları Oya

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları MEB Yayınları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. El sanatları ve iletişim konulu araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: El sanatları insanın iç dünyasını, hayallerini, duygularını düşüncelerini dışarı vurma şeklidir. Bu da iletişimin yollarından biridir. Bu şekilde daha yalın ve dışa dönük bir iletişim kurulur.


2. El dokuması ürünler ile ilgili edindiğiniz bilgileri paylaşınız.
Cevap:

Göz Motifi: Nazarı önlemek için dokunur.

Bukağı Motifi: Aşkı, birliği ve ailenin istikrarını simgeler.

Artı ve Çengel Motifi: Bela ve tehlikelerden korunmak için kullanılır.

Ejderha Motifi: Yağmura kavuşma niyeti ile  dokunur.

Hayat Ağacı Motifi: Kâinatı simgeler.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

Metnin bağlamından hareketle aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamları ile karşılaştırınız.
Cevap:

Arkeolojik: Kazı yapılarak tarihi eser bulan bilim.
Etnolojik: Varlık bilimi.
Geleneksel: Geçmişten günümüze gelmiş örf ve adetler.
Görenek: Geçmişte yaşamış büyüklerimizden görüldüğü gibi yapmak.
Kırsal: Yeşil alanlar.
Mitolojik: Kahramanlıkları, tanrıları ve doğaüstü varlıkları ele almak.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Oya sanatını, benzerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Açıklayınız.
Cevap: Oya sanatını benzerlerinden ayıran en önemli özellik üç boyutlu ve dikiş iğnesiyle yapılmasıdır.


2. Oyanın Anadolu’da bir iletişim aracı olarak kullanılmasının nedenlerini belirtiniz.
Cevap: Anadolu’da yaşayan kadınların okuma yazma oranının düşük olmasından dolayı oya Anadolu’da iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. 


3. Oya motiflerindeki yöresel değişikliklerin nedenlerini açıklayınız.
Cevap: Oya motiflerindeki yöresel değişikliklerin nedeni gelenekler, görenekler, coğrafi bölge, inançlar ve bitki
örtüsüdür. 


4. Çiçek motifleri, oya sanatında niçin daha çok tercih edilmektedir?
Cevap: Çiçek motiflerinin oya sanatında daha çok kullanılmasının nedeni çiçeklerin özündeki güçten dolayıdır. 


5. Sizce, sözsüz bir iletişim örneği olan oya, duyguları anlatmada yeterli midir? Niçin?
Cevap: Bence oya sanatı duyguları anlatmaya yeterli değildir. Çünkü kendini tam ve etkili anlatabilmek için sözlere ihtiyaç vardır. 


6. Sözsüz iletişim, oya dışında başka hangi yollarla sağlanabilir?
Cevap: Sözsüz iletişim beden dili ile sağlanabilir. 


7. Oya yapıyor olsaydınız hangi duyguyu, hangi motifle, kime anlatmak isterdiniz?
Cevap: Oya yapıyor olsaydım anne sevgisini kalp ve karanfillerle anneme anlatmak isterdim. 


3. ETKİNLİK

Metnin konusunu yazınız.
Cevap: Oya sanatının Anadolu’daki yeri ve işetişim aracı olarak kullanılması. 


4. ETKİNLİK

Çevrenizde gözlemlediğiniz sözsüz iletişim türlerinden örnekler veriniz.
Cevap: Çevremde sözsüz iletişim türlerinden işaret dili ve beden dilini gözlemledim.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları MEB Yayınları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanları işaretleyiniz.
Cevap: 

() Oya, iletişim kurmak için yapılan bir örgü türüdür.
(?) Oya, yıllar boyu tükenmeden devam edebilecek bir sanat türüdür.
() El sanatlarının her dalında eşim Güran Erbek ile araştırmalar yaptık.
() Akdeniz Bölgesi’nde portakal oyası, İç Anadolu’da domates veya elma olur.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Metinden hareketle soruları yanıtlayınız.

1. Pandomim nedir? Pandomim sanatçısı, seyirci ile nasıl iletişim kurar?
Cevap: Pandomim sözsüz oyundur. Bu oyun dans ve beden dili ile yapılır. Pandomim sanatçıları seyircisiyle iletişimi beden diliyle kurar.


2. Pandomim sanatı ile oya sanatının benzer yönleri nelerdir?
Cevap: Pandomim sanati ile oya sanatının benzer yönleri sözsüz iletişim sağlamalarıdır. 


3. Sizce, seyirci ile iletişim kurma konusunda hangi sanat dalı daha etkilidir? Niçin?
Cevap: Bence seyirci ile iletişim kurma konusunda pandomim sanatı daha etkilidir. Çünkü beden dili büyükten küçüğe herkesin anlayabileceği bir gösteridir ancak oyayı sadece anlamlarını bilenler anlamaktadır. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

Metinden hareketle aşağıdaki cümleleri uygun neden-sonuç ifadeleri ile örnekteki gibi tamamlayınız.
Cevap:

• Oyaların konusu genellikle çiçeklerdir çünkü çiçeklerin özünde doğal güçler vardır. 

• İç Anadolu’da portakal oyası olmaz çünkü İç Anadolu’da portakal yetişemez.

• Genç kız, yakasına ya da saçına gül takar çünkü ”evlilik çağındayım” demek ister.


8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Haber metni ile görseli uyumlu mudur? Niçin?
Cevap: Görsel ile haber metni uyumlu değildir. Çünkü metinde Van kedilerinden bahsedilmektedir. Van kedilerinin en önemli özelliği de göz renklerinin farklı olmasıdır. Görselde ise sıradan bir kedi resmi vardır. 


b) Haber metninin görselini siz hazırlasaydınız nasıl bir görsel kullanırdınız? Söyleyiniz.
Cevap: Haber metninin ben hazırlamış olsaydım farklı göz engine sahip kedi resmi koyardım. 


9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin türlerini bularak yazınız.
Cevap:

Edat: Gibi, için.
Bağlaç: Veya, ile, ki.
Ünlem: Oh!


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları MEB Yayınları

10. ETKİNLİK

“Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.” sözünden hareketle insan-hayvan iletişimini konu alan bir hikâye yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları MEB Yayınları


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Televizyonu fazla izlemenin; tablet, telefon ve bilgisayarda gereğinden fazla vakit geçirmenin zararlarını araştırınız.
Cevap: Televizyonu fazla izlemek, tablet, telefon ve bilgisayarda fazla vakit geçirmek gör bozukluklarına, anlamada güçlük, içine kapanıklık, asosyallik, uyku ve yeme bozukluklarına neden olur. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir