5. Sınıf Türkçe

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konulardan olan 5. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 136-139-140-141-142 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere yorumlar kısmından yazarak bildirebilirsiniz.

Çocuk Bahçesindeki Bek Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 136-139-140-141-142. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Çocuk Bahçesindeki Bekçi

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136 Anıttepe Yayınları (Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır.” sözünden ne anlıyorsunuz Gözlemlerinizden hareketle açıklayınız.
Cevap
: Toplumun düzen ve ferahı için herkese düşen görevler vardır. Bu görevlerle huzur içinde yaşarız. Herkes üstüne düşen görevi yapmazsa karışıklıklar ve anlaşmazlıklar olur.


2. Üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapabilmek için nelere dikkat edersiniz?
Cevap
: Daha iyi yapabilmenin yollarını araştırırım ve büyüklerime danışırım.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139 Anıttepe Yayınları (Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni)

1. ETKİNLİK

Metnin başlığından ve metindeki görsellerden hareketle metnin içeriğini tahmin ediniz. Metni okuduktan sonra tahmininizi, metnin içeriği ile karşılaştırınız.
Cevap
: Metnin içeriği, çocuk bahçesinde görevli olan bekçinin görevini aksatması olabilir.


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlükten kontrol ederek kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap

BADANA
Tahminim: Boyamak.
Sözlük anlamı: Sulandırılmış kireç ya da plastik boya.
Cümlem: Evimizi boya badana yaptık.


İHATA
Tahminim: Bir bölgeyi çevrelemek.
Sözlük anlamı: Sarma, kuşatma, çevreleme.
Cümlem: Evin etrafını ihata yapmıştı.


POTİN
Tahminim: Ayakkabı çeşidi.
Sözlük anlamı: Bağcıklı veya yan tarafı lastikli ayakkabı.
Cümlem: Potin ayakkabıları vardı.


TEMBİH ETMEK
Tahminim: Uyarmak.
Sözlük anlamı: Bir şeyin üstünde durarak uyarmak, söylemek.
Cümlem: Gelene kadar benim tembihledi.


3. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen deyimler ile anlamlarını metinden yola çıkarak eşleştiriniz.
Cevap
:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139 Anıttepe Yayınları (Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni)


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 Anıttepe Yayınları (Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni)

b) Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.
Cevap
:

İşin içinden nasıl çıkacağını kara kara düşünüyordu.
Kuş, onu zorla tutan çocuğun elinde kurtuldu.
Yüksek sesten ödü patladı.
Önden hızla giderek gözden kayboldu.
Gördüğü şeyler karşısında kanı dondu.


c) Bu deyimlerin metnin anlatımına nasıl bir katkısı vardır? Açıklayınız.
Cevap
: Metnin anlamı zenginleşmiştir.


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1) Yazar, çocuk parkını nasıl betimlemiştir?
Cevap
: Küçük, beyaz badanalı ihata duvarı olan bir park, şeklinde betimlemiştir.


2) Çocuk parkındaki bekçi, çocuklara nasıl davranıyor? Bu davranışının nedeni ne olabilir? Açıklayınız.
Cevap
: Çocukları uyararak bağırıyor. Çünkü parkın düzeninden sorumlu ve  bunu sağlamaya çalışmaktadır.


3) Yazar, neden bekçinin olmadığı saatlerde parka gitmektedir?
Cevap
: Bekçinin sürekli bağırmasından rahatsız olmaktadır ve bekçiyi sevmemektedir.


4) Parktaki büyük çocukların hareketlerini doğru buluyor musunuz? Neden?
Cevap
: Parktaki büyük çocukların hareketlerini doğru bulmuyorum. Çünkü yaşlarına göre bir park değildir orası ve ortak kullanım yerlerini kirleterek hor kullanmak doğru bir davranış değildir.


5) Yazar, bekçiye neden hak vermiştir?
Cevap
: Çünkü bekçi parkın düzenini sağlamaya çalıştığından bağırmaktadır. Yazar bu yüzden bekçiyi haklı bulmuştur.


5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen hikâye haritası yöntemine göre metni çözümleyiniz.
Cevap

1. Zaman belli değil.

2. Çocuk, çocuğun kardeşi, büyük çocuklar ve bekçi.

3. Bekçinin bütün çocuklara bağırması ve onlara kızması.

4. Büyük iki çocuğun tahterevalliye binmesi ve uzun süre binerek diğer çocuklara vermemesi.

5. Büyük çocukların üstlerine yürümesi ile bekçiye seslenmesi.

6. Büyük çocukların oradan kaçması.

7. İnsanlara ön yargıyla bakmamalıyız. Onlar bildiğimiz gibi biri olmayabilir ve bizi düşünüyor olabilir.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 Anıttepe Yayınları (Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni)

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki bölümleri metinden hareketle doldurunuz.
Cevap

Çocukların parkta yaşadıkları sorun: Tahterevalliye binmemeleri.
Nedeni: Yaşları büyük iki çocuğun tahterevalliyi işgal etmesi.
Çözüm önerim: Parktaki ebeveynlerden yardım istenebilir.


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız.
Cevap

Parka gitmek zorunda kaldım çünkü ….annem ısrar etti.

Kardeşimi zor zapt ettim çünkü ….bekçinin gitmesini bekledim.

Tahterevalli kuyruğunda bize bir türlü sıra gelmiyordu çünkü …iki büyük çocuk kalkmak bilmiyordu….

Bekçi amcayı artık sevmeye başladım çünkü …her düdük çaldığında bizi korkutmak için değil, bir kötülüğe engel olmak için çalışıyordu….

Bekçi amca sürekli düdük çalıyordu çünkü ….kötülüklere engel olmaya çalışıyordu…..


8. ETKİNLİK

Parktaki bekçi görevini en iyi şekilde yapmasaydı sizce parkta neler yaşanırdı? Bu konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Konuşmanız sırasında arkadaşlarınızın sorularına, konu hakkındaki duygu ve düşüncelerine de yer veriniz. Siz de arkadaşlarınıza sorular sorarak onların konu hakkında düşünmelerini sağlayınız.
Cevap
: Parktaki bekçi görevini en iyi şekilde yapmasaydı büyük çocuklar, diğer çocuklara zarar verebilirdi, kurallar işlemezdi, karışıklıklar oldu.


9. ETKİNLİK

a) Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Sizce bu cümlede tırnak işareti hangi amaçla kullanılmış olabilir? Açıklayınız.
“Dikkatli olun, üstünüzü başınızı kirletmeyin!” diye sıkı sıkıya tembih etmişti.
Cevap
: Cümle içinde bir konuşmadır. Bu yüzden tırnak içine alınmıştır.


b) Aşağıdaki cümlelerde tırnak işaretinin kullanım amacını işaretleyiniz.
Cevap
:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 Anıttepe Yayınları (Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni)


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 142 Anıttepe Yayınları (Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni)

10. ETKİNLİK

Atatürk’ün “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” sözünden yola çıkarak görev bilinci hakkındaki düşüncelerinizi sınıf ortamında tartışıp değerlendiriniz. Bu bilgiler ışığında bilgilendirici bir metin yazınız.
Cevap
: Her vatandaş üstüne düşen görevleri benimseyerek en iyi şekilde yapmalıdır ve  herkes kendi üstüne düşen görevi en iyi şekilde yaptığında toplum huzurlu ve düzenli olacaktır.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Bilinçli tüketici nasıl olunur? Konu hakkında aile büyüklerinizden bilgi alınız. Kitap, gazete ve internetten araştırmalar yapınız.
Cevap
: Bilinçli tüketici ihtiyacı olan kadarını kullanan israf etmeyen kişilerdir. Bilinçli tüketici olmak için; Alışverişten önce liste yapmalı, alacağı ürünü önceden araştırmalı, alacağı ürüne ihtiyacı olup olmadığına karar vermeli ve alacağı ürünün son kullanma tarihine bakmalıyız.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Dünya bir düzen içinde işler. Toplumda herkesin belirli sorumlulukları vardır. Herkes sorumluluklarını yerine getirmelidir. Bu sorumluluklar yerine getirilmezse düzen bozulmaya başlar ve huzursuzluk ön plana çıkar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir