7. Sınıf Türkçe

Karagöz İle Hacivat Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

Karagöz İle Hacivat Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 179-184-185-186-187-188 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Karagöz İle Hacivat Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 179-184-185-186-187-188. Sayfa Cevapları ÖZGÜN Yayınları Karagöz İle Hacivat

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 179 ÖZGÜN Yayınları (Karagöz İle Hacivat Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Karagöz ile Hacivat hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Araştırmalarınızı sınıf panosunda sergileyiniz. 
Cevap:
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 179 ÖZGÜN Yayınları (Karagöz İle Hacivat Metni)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 184 ÖZGÜN Yayınları (Karagöz İle Hacivat Metni)

1. ETKİNLİK

a. Aşağıda, metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Bu sözcükleri belirleyip anlamlarının başına yazınız.
Cevap
:

…….sevap…..: Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül.

……helal…..: Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan şey.

……verem……: Herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen ateşli ve bulaşıcı bir hastalık.

……eyvallah……: “Teşekkür ederim.”, “Kabul ediyorum, razıyım.”, “Allah’a ısmarladık.” anlamlarında kullanılan bir seslenme sözü.

……bezmek……: Bıkıp usanmak, bezgin duruma gelmek.

……diyet…..: Sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzeni, rejim.

…..şikayet…..: Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma.


b. Aşağıda eş anlamlıları verilen sözcükleri metinden bularak bulmacaya yerleştiriniz.
Cevap
:
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 184 ÖZGÜN Yayınları (Karagöz İle Hacivat Metni)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 185 ÖZGÜN Yayınları (Karagöz İle Hacivat Metni)

2. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Karısı, Karagöz’ün neden dışarı çıkmasını istemiş?
Cevap
: Komşuları geleceği için dışarı çıkmasını istemiş.


2. Karagöz doktor yerine kime gitmiş?
Cevap
: Hacivat’a gitmiş.


3. Karagöz yolda kimlerle karşılaşmış?
Cevap
: Tuzsuz Deli Bekir, Temel Reis ve Azeri ile karşılaşmış.


4. Karagöz’ün karşılaştığı kişiler niçin üzgünmüş?
Cevap
: Hacivat onlara verem olduklarını, öleceklerini söylediği için üzgünlermiş.


5. Hacivat, kendisine danışan hasta kişilere ne söylemiş?
Cevap
: Verem olduklarını ve öleceklerini söylemiş.


6. Karagöz, Hacivat’a nasıl bir ders vermiş?
Cevap
: Sahtekarlık yaptığı için döverek vazgeçirmiş ve ders vermiş.


b. Siz Karagöz’ün yerinde olsaydınız nasıl davranırdınız? Açıklayınız.
Cevap
: Ben Karagöz’ün yerinde olsaydım Hacivat’a yaptığının yanlış olduğunu güzellikle anlatmaya çalışırdım.


3. ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metin sahnede canlandırılabilir mi? Arkadaşlarınızla metnin türü hakkında tartışınız.
Cevap
: Sahnede canlandırılabilir. Çünkü oyuncu sayısı azdır ve diyalog fazladır.


b. Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Metinde geçen olay nedir?
Cevap
: Metinde Hacivat rahatsızlanıp yanına gelen herkese verem olduğunu söylemektedir. Bunu duyan Karagöz Hacivat’a ders verir.


2. Metnin şahıs kadrosunda kimler vardır?
Cevap
: Karagöz, Hacivat, Karagöz’ün Karısı, Tuzsuz Deli Bekir, Temel Reis ve Azeri vardır.


3. Metnin konusu nedir?
Cevap
: Doktor gibi davranan Hacivat’a Karagöz’ün ders vermesi.


4. Metnin ana fikri nedir?
Cevap
: Bir konuda tam donanıma ve bilgiye sahip değilsek başkalarını yönlendirmemeliyiz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 186 ÖZGÜN Yayınları (Karagöz İle Hacivat Metni)

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin taşıdığı anlam ilişkilerini örnekteki gibi karşılarına yazınız.
Cevap
:

• Karagöz muayene olmak için Hacivat’a gitmiş.  …..Amaç-Sonuç…..

• Hacivat bulduğu kitaba bakarsa Karagöz’e derman olur. …..şart-sonuç…..

• Temel, hastalandığı için çok üzgünmüş. …..neden-sonuç…..

• Karısı, komşuları geleceğinden Karagöz’ü evden göndermiş. …..neden-sonuç…..

• Sana hesap sormaya geldim. …..amaç-sonuç…..

• Bana yardım edersen işlerimi çabucak bitiririm. …..koşul-sonu…..

• Hacivat, Karagöz’den kurtulmak için evden kaçmış …..amaç-sonuç…..


5. ETKİNLİK

Sayıların yazımıyla ilgili aşağıdaki kuralları örnek cümleler ile eşleştiriniz. Noktalı kutucuğa eşleştiremediğiniz kurala uygun bir örnek cümle yazınız.
Cevap
:
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 186 ÖZGÜN Yayınları (Karagöz İle Hacivat Metni)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 187 ÖZGÜN Yayınları (Karagöz İle Hacivat Metni)

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılan cümleleri işaretleyip doğrularını altlarına yazınız.
Cevap
:

[X] Apartman toplantısına yalnızca onsekiz kişi katılmış.
Doğrusu: Apartman toplantısına yalnızca on sekiz kişi katılmış.

[ ] Tiyatro oyunumuz yarın 13.50’de başlayacak.

[X] 7.’nci sınıf Türkçe konuları çok kolay.
Doğrusu: 7. Sınıf Türkçe konuları çok kolay.

[X] Kavanozları kolilere 3’er 3’er yerleştirelim.
Doğrusu: Kavanozları kolilere üçer üçer yerleştirelim.

[ ] Sizi yediye çeyrek kala parkta bekleyecek.

[ ] Çocuklar boş arsada birdirbir oynuyorlar.


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların altını çizerek bunların cümleye kattığı anlamı karşılarına yazınız.
Cevap
:
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 187 ÖZGÜN Yayınları (Karagöz İle Hacivat Metni)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 188 ÖZGÜN Yayınları (Karagöz İle Hacivat Metni)

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki unsurları kullanarak bir hikâye yazınız. Hikâyenizde öyküleyici ve betimleyici anlatım tekniklerinden yararlanınız.
Cevap
:
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 188 ÖZGÜN Yayınları (Karagöz İle Hacivat Metni)


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

2. Geleneksel el sanatlarımızdan olan “dokumacılık, bakırcılık, çinicilik, ahşap işçiliği” ile ilgili araştırma yapıp bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzda görsel, işitsel materyaller kullanınız.
Cevap
: Çinicilik Bursa’nın İznik ilçesinde başlamıştır. Orada devamlılık sürdüremeyince Kütahya’da yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde çini olarak bilinse de tarihte sırça ve kaşi de denirmiş. Topraktan yapılan eşyaların süslenmesinde, tabaklarda, seramiklerde, porselenlerde ve fayans gibi eşyaların malzemelerin üzerine yapılır.
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 188 ÖZGÜN Yayınları (Karagöz İle Hacivat Metni)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Burada anlamlar verilmiş olan kelimeleri bulmak bana yeni kelimeler kazandırdı. Ayrıca bulmacalı sorular sayesinde ders çalışırken sıkılmamış oldum. Teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir