6. Sınıf Türkçe

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Kastamonulu Şerife Bacı Metni konusunun bulunduğu 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 50-53-54-55-56-57-59 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Kastamonulu Şerife Bacı Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 50-53-54-55-56-57-59. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Kastamonulu Şerife Bacı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 50 MEB Yayınları (Kastamonulu Şerife Bacı Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Millî Mücadele Dönemi’nin kadın kahramanları ile ilgili yaptığınız araştırmaların sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: Millî Mücadele Dönemi’nin kadın kahramanları;
Şerife Bacı
– Halide Onbaşı (Halide Edip Adıvar) (1884-1964)
– Halime Çavuş (Kocabıyık)
– Nezahat Onbaşı (Nezahat Baysel)
– Çete Emir Ayşe (Emire Ayşe Aliye)
– Fatma Seher Erden (Erzurumlu Kara Fatma)
-Gördesli Makbule (1902-24 Mart 1922, Kocayayla/Akhisar)
-Tayyar Rahmiye
-Hafız Selman İzbeli


2. Vatan neden kutsaldır? Açıklayınız.
Cevap:Vatan uğruna binlerce kişi savaşıp, kan döküp, şehit olduğu ve zorluklarla kazanıldığı için kutsaldır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 53 MEB Yayınları (Kastamonulu Şerife Bacı Metni)

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizilmiş deyimlerin anlamlarını tahmin ederek boş bırakılan yerlere yazınız. Tahminlerinizi deyimlerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız.

• Şerife Bacı kağnısıyla İnebolu’dan Kastamonu Kışlası’na doğru yol alıyordu.
Cevap: Yürümek, ilerlemek.

• Bazen de kuru bir soğuk, kağnıları çekmekte olan zayıf ineklerin, öküzlerin, atların ve kafilede yer alan kadınların nefeslerini kesiyordu.
Cevap: Soluksuz kalmak anlamında kullanılmıştır.

• O yorgan, askerlerimizin dört gözle beklediği mermilerin, silahların üzerinde duracak.
Cevap: Merakla, heyecanla beklemek anlamında kullanılmıştır.


b) Yukarıdaki deyimlerin metne olan katkısını belirtiniz.
Cevap: Deyimler metni daha çarpıcı hale getirmiştir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Metindeki olaylar ne zaman ve nerede geçmektedir?
Cevap: Aralık ayında İnebolu-Kastamonu kışlası arasında geçmektedir.

2. Şerife Bacı’nın kışın dondurucu soğuğunda bebeği ile beraber yolculuk yapmasının sebebi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Türk askerine cephane taşımak için yolculuk yapıyordu.

3. Şerife Bacı’nın kişilik özelliklerini belirtiniz.
Cevap: Merhametli, vatansever bir kadındır.

4. Millî Mücadele Dönemi’nde Anadolu insanı sadece düşmanla değil fakirlikle de mücadele etmiştir. Metinde bu durumu destekleyen ifadeleri belirtiniz.
Cevap: ”Tamam yiğidim! Kendim için bir şey istemiyorum ama şu öküzlerime bir avuç saman verebilir misin?” sözlerinden anlayabiliriz.

5. Siz o dönemde yaşasaydınız vatanın kurtuluşu için ne yapardınız?
Cevap: Bende tıpkı Şerife Bacı gibi son gücüme kadar vatanıma destek olmak için savaşırdım.

6. Şerife Bacı’nın yaptığı fedakârlık sizi nasıl etkiledi? Duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Şerife Bacı’nın davranışı beni çok duygulandırdı ve etkiledi. İçimde ona karşı sevgi, saygı ve gurur oluştu.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54 MEB Yayınları (Kastamonulu Şerife Bacı Metni)

3. ETKİNLİK

b) Konuşma metnindeki duygu belirten ifadeleri aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap: Bu metinde duygu belirten kavramlar:

”Daha bir sene evvel kırmızı rengi ile başımızda dalgalanan ulu sancağımız, görüyorsunuz ki siyahlara, matemlere büründü…”

”Bizim gibi şefkatle, merhametle düşündüklerine şüphe etmediğimiz İtilaf (Anlaşma) devletlerinin büyük kadınlarına müracaat ve birer telgrafla, bize yapılan haksızlıkları yazacak ve anlatacağız.”

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 55 MEB Yayınları (Kastamonulu Şerife Bacı Metni)

c) Sınıfta sunmak üzere “vatanını seven bir öğrencinin sorumlulukları” konulu bir konuşma metni yazınız.
Cevap: 

Sevgili arkadaşlar,

Ülkemizin geleceği olan gençler olarak, eğitimimizi en iyi şekilde tamamlamamız gerekmektedir. Okulumuza, öğretmenlerimize ve derslerimize saygı göstermeli, çalışmalı ve hedeflerimize odaklanmalıyız. Bilgi ve becerilerimizi geliştirmek için çaba sarf etmeli ve geleceğimizi şekillendirecek olan eğitim sürecine aktif katılım sağlamalıyız.

Sadece eğitimle sınırlı kalmayarak, toplumumuza karşı da sorumluluklarımız olduğunu unutmamalıyız. Vatanını seven bir öğrenci olarak, çevremize duyarlı olmalı ve toplumsal sorunlara çözüm bulmak için adımlar atmaya gayret etmeliyiz. Gönüllü çalışmalara katılmak, yardımseverlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak için elimizden geleni yapmalıyız. İnsanlar arasında hoşgörü ve saygı temelinde iletişim kurarak, barışçıl bir ortamın oluşmasına katkıda bulunmalıyız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 MEB Yayınları (Kastamonulu Şerife Bacı Metni)

4. ETKİNLİK

b) Şiirden alınan kelimelerin hangi varlığa ya da kişiye ait olduğunu örnekteki gibi belirtiniz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 MEB Yayınları (Kastamonulu Şerife Bacı Metni)


c) Yukarıdaki kelimelerin başka bir varlığa ait olduğunu hangi ekler yardımı ile anladınız? Aitlik bildiren bu ekleri örnekteki gibi ayırınız.
Cevap:

Süsü ? süs – ü
Gelinliği ? gelinliğ –  i
Destanın ? destan – ın
Örtüsü ? örtü(s) – ü
Bayrağım ? bayrağ(ı) – m
Tarihim ? tarih(i)-m
Şerefim ? şeref(i) – m
Şiirim ? şiir(i) – m


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 MEB Yayınları (Kastamonulu Şerife Bacı Metni)

5. ETKİNLİK

b) Aşağıdaki sosyal medya mesajını inceleyiniz. Mesajda bazı kelimelerin neden farklı renkte yazıldığını açıklayınız.
Cevap: Alıntı bir şiir yazıldığı için farklı renkle belirtilmiştir.


c) Yukarıdaki sosyal medya paylaşımından ve 5. etkinlikteki metinlerden hareketle “Mehmetçik” konulu yazınızı sosyal medyada paylaşınız.
Cevap:

Mehmetçikler, eğitim ve disiplin süreçlerinden geçerek zorlu şartlarda görev yapma becerisini kazanırlar. Fiziksel gücü, dayanıklılığı ve stratejik düşünme kabiliyetiyle donatılan Mehmetçikler, her türlü tehdide karşı hazırlıklıdır. Sınır ötesi operasyonlarda da etkin bir rol oynayarak terörle mücadelede büyük başarılar elde etmişlerdir.

Mehmetçikler, başta Çanakkale Savaşı olmak üzere tarihimizin dönüm noktalarında destansı bir mücadele sergilemiştir. Azimleri ve inançlarıyla düşmanlarına karşı direnen Mehmetçikler, ulusal bağımsızlık ve onur mücadelesinde büyük bir özveriyle savaşmışlardır. Şehitlik mertebesine erişen Mehmetçikler, milletimizin kalbinde ebedi kahramanlar olarak yaşamaya devam etmektedir.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Sarıkamış Harekâtı hakkında araştırma yaparak bilgi edininiz.
Cevap: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı bir savaştır. 2 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 tarihleri arasında yaşanan harekat Osmanlı’nın başarısızlığıyla sonuçlanmıştır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Vatan, bir toplumun kültürel, tarihi ve coğrafi bağlarına dayanan bir kimlik ve birlik kaynağıdır. Bu bağlar, insanların ortak geçmişi ve geleceği paylaşmasını sağlar, bu nedenle vatan, toplulukların kutsal bir değer olarak kabul edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir