6. Sınıf Türkçe

Malazgirt Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

Malazgirt Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Malazgirt metnine ait cevapların yer aldığı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 98-102-103-104-105 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Malazgirt Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 98-102-103-104-105. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Malazgirt

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 98 MEB Yayınları (Malazgirt)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İyi bir insan hangi erdemlere sahip olmalıdır?
Cevap: İyi bir insan dürüst, ahlaklı, güvenilir olmalıdır.

2. Sultan Alparslan hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Büyük Selçuklu İmparatorluğunun ikinci Sultanıdır. Türklerin orta Asya’ya gelişini ve mücadelesini yöneten komutan ve hükümdardır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 102 MEB Yayınları (Malazgirt)

1. ETKİNLİK

a) Metnin bağlamından hareketle aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Ardından kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:
Azim
Tahminim: Çaba
Sözlük Anlamı: Engelleri yenmede kesir karar.
Cümlem: Azimli insanlar engelleri daha kolay aşarlar.

İnayet
Tahminim: İyilik
Sözlük Anlamı: İyilik, kayra.
Cümlem: Her zaman inayetli olmalıyız.

irade
Tahminim: Dilek
Sözlük Anlamı: İstek
Cümlem: İrade ile her şey hallolur.

nasip
Tahminim: Kısmet
Sözlük Anlamı: Önceden alnına yazılmış olduğuna inanılan pay.
Cümlem: Nasip kısmet işi deyip çıktı aradan.

gaddarlık
Tahminim: Acımasız
Sözlük Anlamı: Acımasızlık
Cümlem: Çok gaddarsın diye bağırıyordu kadın.

budalalık
Tahminim: Budala
Sözlük Anlamı: Budala olma durumu
Cümlem: Budalalık etme.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103 MEB Yayınları (Malazgirt)

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Olaylar hangi dönemde geçmiştir? Metinden ve yaptığınız araştırmadan yola çıkarak yanıtlayınız.
Cevap: 1071 yılında geçmiştir. 

2. Olaylar nerede ve kimler arasında geçmektedir?
Cevap: Alparslan’ın karargahında, Alparslan, subaylar, kumandanlar, subaylar ve civardaki ilçelerdeki kişiler arasında geçmektedir. 

3. Sultan Alparslan’ın halkı ile arasında nasıl bir bağ vardır? Açıklayınız.
Cevap: Sevgiye ve saygıya dayalı bir bağ vardır. 

4. R. Diyojenis niçin Alparslan’ın kendisini öldüreceğini düşünmüştür?
Cevap: Çünkü kendisi kazansaydı Alparslan’ı öldürecekti.

5. Alparslan’ın kişilik özelliklerini belirtiniz.
Cevap: Zeki, merhametli, dinlemeyi bilen biridir.

6. Siz Alparslan’ın yerinde olsaydınız R. Diyojenis’i affeder miydiniz? Niçin?
Cevap: Affetmezdim herkes yaptığı kötülüklerin cezasını çekmeli.

3. ETKİNLİK

a) Metne ait özellikleri örnekteki gibi işaretleyiniz
Cevap:  

(✓)Karşılıklı konuşmalardan oluşmuştur.
(✓)Kahramanlar toplumun her kesiminden oluşabilir.
(  ) Gezilip görülen yerler anlatılır.
(✓)Günlük konuşma dili kullanılmıştır.
(✓)Tarihte yaşanmış bir olayı konu almaktadır.
(  ) Olağanüstülüklere yer verilmiştir.
(✓)Sahnede canlandırılmak için yazılır.

b) Sahnede, seyirciler önünde canlandırılmak üzere yazılmış Malazgirt metninin türünü belirtiniz.
Cevap: Metnin türü tiyatrodur.


4. ETKİNLİK

“Tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatıdır.”
William SHAKESPEARE (Vilyım Şekspir)

Yukarıdaki cümleden hareketle tiyatronun izleyicisine neler kazandırdığını arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap: Tiyatro insanın empati yapmasını sağlar böylelikle kendini anlar, etrafındaki insanları anlar.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 104 MEB Yayınları (Malazgirt)

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde varlıkları karşılayan adların altını örnekteki gibi çiziniz.

• Eminim imparatorluk tacı başındaydı.
• Sultanım, Tahir oğlu Şazi’nin esir ettiğini biliyorum.

b) Siz de Malazgirt adlı metinden canlı ve cansız varlık adlarına örnekler bulup aşağıya yazınız.

Canlı varlıklar: Elçi, Alparslan, kadın, Tahir oğlu Şazi, Romen Diyojen
Cansız varlıklar: İmparatorluk tacı, dinar, zincir.

c) Aşağıdaki altı çizili isimleri çıkardığımızda cümlenin anlamında nasıl bir değişiklik olur?
Cevap: Cümlenin akışında anlam bozukluğu olur.


6. ETKİNLİK

Mustafa Kemal Atatürk’ün Anzak askerleri için hazırladığı konuşma metnini okuyunuz. Okuduğunuz metinden hareketle soruları yanıtlayınız.

1. Metinde Atatürk kimlere seslenmektedir?
Cevap: Kanlarını döken kahramanlara seslenmektedir.

2. Metinden hareketle Atatürk’ün kişilik özellikleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Atatürk kin beslemeyen, düşmanda olsalar onların bir ana evladı olduğu bilen, merhametli bir liderdir.

3. Okuduğunuz iki farklı metinden hareketle Malazgirt’in kahramanı Alparslan ile Kurtuluş Savaşı’nın önderi Atatürk’ün ortak yönlerini belirleyiniz.
Cevap: Her ikisi de düşmana merhamet etmiştir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 105 MEB Yayınları (Malazgirt)

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Vicdan”, “ön yargı” kelimelerinin anlamlarını araştırınız.

Vicdan: Doğru olanı, iyi olanı yapmak.
Ön yargı: Taraf tutmak.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir