7. Sınıf Türkçe

Küçük Yunus Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

Küçük Yunus Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Küçük Yunus konusunun bulunduğu 7. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 132-135-136-137-138-139-140 cevapları konusunu paylaştık. Küçük Yunus Metni içerisinde eksik veya hatalı kısımları bizlere yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Küçük Yunus Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 132-135-136-137-138-139-140. Sayfa Cevapları ÖZGÜN Yayınları Küçük Yunus

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 132 ÖZGÜN Yayınları (Küçük Yunus Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevre kirliliğinin sebepleri ile ilgili araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap
:

 • Nüfus artışı
 • Göçlerin çoğalması
 • Sanayileşme
 • Doğal kaynakların aşırı tüketimi
 • Kimyasal kullanımının artması

2. Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşları hakkında arkadaşlarınıza bilgi veriniz.
Cevap
: Toplumsal farkındalık yaratmak ve ilgilendikleri alanda sorunları iyileştirmeyi amaçlarlar.

 • TEMA Vakfı
 • Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği.
 • Doğa Derneği.
 • ÇEKÜL Vakfı (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)
 • WWF Türkiye – Doğal Hayatı Koruma Vakfı
 • Sürdürülebilir Yaşam Derneği.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 135 ÖZGÜN Yayınları (Küçük Yunus Metni)

1. ETKİNLİK

Metinden aşağıdaki sözcüklerin kullanıldığı cümleleri bulunuz. Önce cümlelerin bağlamından hareketle bu sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.
Cevap
:

Akrobatik
Tahminim: Cambaz.
Sözlük Anlamı: Gösteri yapan esnek kişi, cambaz.

Güverte
Tahminim: Geminin bir alanı.
Sözlük Anlamı: Geminin sert yüzeyi.

Sendelemek
Tahminim: Gücünü anlık kaybetmek.
Sözlük Anlamı: Dengesini kaybederek düşecek gibi olmak.

Çakıntı
Tahminim:
Sözlük Anlamı: Şimşeğin çakma eylemi.

Kimyevi
Tahminim: Kimyasal olan.
Sözlük Anlamı: Kimyasal.

Onulmaz
Tahminim:
Sözlük Anlamı: İyi olmaz, iyileşmeyen.


2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki deyimleri, anlamlarının başına yazınız. Boşta kalan deyimin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi sözlük anlamıyla karşılaştırınız.
Cevap
:

….SEYİRCİ KALMAK….. : Bir olay karşısında hiçbir tepki göstermeyerek işe karışmamak.

…..AKLINDAN GEÇİRMEK….. : Bir şeyi yapmayı düşünmek, tasarlamak.

…..ALTÜST OLMAK…. : Üzülmek, tedirgin olmak, yıkılmak.

……DÜMEN KIRMAK….. : Yön değiştirmek.

……GÜCÜ KESİLMEK……. : Kuvveti, takati azalmak.

…..İÇİ DARALMAK…… : Sıkılmak, bunalmak.

……DÜĞÜN BAYRAM OLMAK…… : Çok sevinmek, çok sevinç duymak.

…ÇABA HARCAMAK….. : Bir şeyi yapmak için emek vermek.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136 ÖZGÜN Yayınları (Küçük Yunus Metni)

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Yunus ailesi yaşantısını nasıl sürdürüyormuş?
Cevap
: Gruplar halinde dolanıp avlanarak ve geçen gemilerin dümen suyuna takılıp onlarla yarışarak sürdürüyormuş.


2. Yunusların görünümleri nasılmış?
Cevap
: İki buçuk ile dört metre arasında değişen boyları, bir füzeyi andıran iri vücutlarına oranla küçük kalan kafaları, bir kaz gagasına benzeyen çeneleri ve yürek şeklindeki gözleri varmış.


3. Küçük Yunus’un özellikleri nelermiş?
Cevap
: Küçük yunus obur ve meraklıymış.


4. Küçük Yunus, başını varillere vurduktan sonra neler yaşamış?
Cevap
: Gözlerinin önüne yıldızlar doluşmuş gibi hissetmiş ve suya dalarak başını sağa sola silkelemiş. Bu sefer giden yıldızların yerini karanlık alınca paniklemiş ve uyun yüzeyine çıkmış.


5. Küçük Yunus’u sahilde gören çocuk ne yapmış?
Cevap
: Yunusun yanı başında diz çökerek ”Ne olur ölme güzel Yunus!” diye hıçkırıyormuş.


6. Metne göre denizin katilleri nelermiş?
Cevap
: Lağımlar, zehirli fabrika atıkları, çöpler ve varillermiş.


4. ETKİNLİK

a. Aşağıya “Küçük Yunus” metninin hikâye unsurlarını yazınız.
Cevap
:

Olay: Küçük yunusun denize atılan varillere çarpması, denizlerin atıklarla kirlenmesi ve küçük yunusun hayatını kaybetmesi.

Şahıs ve varlık kadrosu: Küçük yunus, sahildeki çocuk, bir kız ve bir erkek.

Zaman: Zaman belirlenmemiştir.


b. Metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.
Cevap:

Metnin konusu: Denizde ailesi ile mutlu yaşayan yunusun denize atılan atıklar yüzünden ölmesi.

Metnin ana fikri: İnsanların canlılara ve çevreye verdikleri zarar.

Metnin yardımcı fikirleri: Çevre kirliliği ve canlıların bu kirlilikten zarar görmeleri.


5. ETKİNLİK

Aşağıya, metinde geçen benzetme cümlelerini örnekteki gibi yazınız.
Cevap
:

 • “Giderek bu işi öylesine ustalıkla yapmaya başladı ki küçük dokunuşlarıyla varili kendi çevresinde tıpkı bir topaç gibi döndürmeyi başardı.”
 • “Geceleri gökyüzünü süsleyen bütün yıldızlar, sanki bir anda gözlerinin içine doluvermiş gibiydi.”

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 137 ÖZGÜN Yayınları (Küçük Yunus Metni)

6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiillere, verilen eklerden uygun birini getirerek cümleleri tamamlayınız.
Cevap
:

• Yaptıkları akrobatik hareketler bazen dakikalarca sürerdi .

• Büyük bir ringa balığı sürüsüne rastlamak düğün bayram oluyormuş .

• Buz gibi sulara dalıp dalıp çıkarmış .

• Yine de ailesine kavuşabilmek için çaba harcıyordu .

• Çöpler denize atılırsa bütün canlılar zarar görür.


b. Ekleri getirdikten sonra cümlelerdeki fiillerin zaman ve anlamında nasıl bir değişiklik oldu? Aşağıya yazınız.
Cevap
: Ekler getirdikten sonra cümlelerde koşul anlamı ve zamanda değişiklik olmuştur.


c. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik zamanlı fiillerin altını çiziniz. Bu fiillerin zamanını noktalı yerlere yazınız.
Cevap
:

• Gemilerin dümen suyuna takılıp yaşamını sürdürüyordu. (…..SÜRERLİLİK…)

• Sonra birdenbire kayboluveriyorlarmış ortadan. (…….TEZLİK…….)

• Yüzlerce balığı zahmetsizce yutuvermişlerdi. (……..TEZLİK…….)

• Kardeşleriyle yüzme yarışı yaparmış keyifle. (……..GENİŞ ZAMAN……..)

• Kirliliğe seyirci kalırsak doğamız yok olur. (……ŞART-KOŞUL……)

• Bir şeyler yapacaksak hemen yapmalıyız. (……GEREKLİLİK……)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138 ÖZGÜN Yayınları (Küçük Yunus Metni)

7. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış sözcüklerin altını çiziniz.
Cevap
:

• Karnı acıkınca ailesinden uzaklaştığının ayrımına varabilmişti.

• Küçük Yunus da oburun biriydi.

• Oyun oynamak için ailesinden geri kaldığı oluyordu.

• Yıldızların terk ettiği gözlerini karanlıklar perdelemişti.

• Parlak beyaz karnı gün ışığında ıslak mermer çakıntıları içindeydi.

• Eğer açık denizlerde yol alan bir geminin güvertesindeyseniz her şeye tanık olursunuz.

• Her canlının temiz bir doğada yaşamaya hakkı vardır.


b. Altını çizdiğiniz sözcüklerden hangilerinin birleşik zamanlı fiiller olduğunu söyleyiniz.
Cevap
: ”Varabilmişti, oluyordu, içindeydi.” birleşik zamanlı fiillerdir.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Haberde anlatılanlar üzerine arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap
: Haber metninde planlanan projede çevre denince aklımıza gelen yerlerin temiz kalması için yapılan çalışmaların tanıtımı amaçlanmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139 ÖZGÜN Yayınları (Küçük Yunus Metni)

9. ETKİNLİK

b. Yukarıdaki bilgilerden en fazla ilginizi çekenler hangileri oldu? Bu bilgilerden hareketle geri dönüşümün faydaları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap
: Cam, plastik ve tenekenin toprakta binlerce yıl geçse de yok olmadığı ve evsel atıkların su kaynaklarını kirlettiği bilgileri ilgimi çekti. Her evde geri dönüşüm kutuları kullanılsa ve evde kullanılmış yağlar lavabolara dökülmek yerine toplansa daha temiz kaynaklar elde edebiliriz.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 ÖZGÜN Yayınları (Küçük Yunus Metni)

10. ETKİNLİK

a. “Küçük Yunus” metnindeki koyu yazılmış cümlede anlatılmak istenen nedir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Yazınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.
Cevap
: Koyu yazılmış cümlede doğaya nasıl davranırsak öyle bir yanıt alacağımızı, doğayı kirlettikçe kendimize de zarar verdiğimiz ve güzel bir dönüş için onu korumamız temiz tutmamız gerektiği anlatılmıştır.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Çevrenizde hayvan barınakları var mı? Bu barınakların kurulma amacı nedir? Araştırınız.
Cevap
: Evet çevremde hayvan barınakları var. Bu barınaklar sahipsiz hayvanların bakılması, yeme, içme ve sağlık gibi sıkıntılarda ihtiyaçları karşılanması için kurulmuştur.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Sanayileşmenin artmasıyla birlikte çevre kirliliği de artmıştır. Ayrıca orantısız göç ile yaşanan nüfus artışı ve
  doğal kaynakların aşırı tüketimi de çevre kirliliğini büyük oranda artırmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir