6. Sınıf Türkçe

120 Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

120 Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 120 Metni konusunun bulunduğu 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 60-61-62-63 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

120 Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 60-61-62-63. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 120 (Dinleme/İzleme Metni)

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60 MEB Yayınları (120 Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. ”Sarıkamış Harekâtı” konulu araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı bir savaştır. 2 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 tarihleri arasında yaşanan harekat Osmanlı’nın başarısızlığıyla sonuçlanmıştır.

2. Vatanseverliğin sizin için ne anlama geldiğini arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Vatanseverlik benim için; kişinin vatanı için her şeyin en iyisini yapabilmesidir. Gerektiğinde kanının son damlasına kadar savaşabilmektir. Ne iş yapıyorsan ülken için en iyisini yapabilmektir. 


1. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “120“ filmini izlemeden önce okuyunuz. “120” filmini izlerken soruların yanıtlarını bularak not alınız.

1. Olaylar hangi yılda ve nerede başlamıştır?
Cevap: Olaylar 1914 yılında Sarıkamış’ta başlamıştır.

2. Komutana kimden telgraf gelmiştir? Tümenin neden hududa nakil olması gerekmektedir?
Cevap: Erzurum 3. ordusundan telgraf gelmiştir. Rusların taarruza geçmesine karşı tümenin hududa nakil olması gerekir.

3. Erzurum Valisi Van’dan hangi istekte bulunmuştur? Vali Bey bu istek karşısında ne karar vermiştir?
Cevap: Cephane isteğinde bulunmuştur.

4. Filmde kaç yaşındaki çocuklara görev düşmüştür?
Cevap: 12 ve 17 yaşlarındaki çocuklara düşmüştür.

5. Çocuklar bu görevi yerine getirirken hangi tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır?
Cevap: Kar yağışı, dondurucu soğuk ve çete saldırılarına maruz kalmışlardır.

6. Çocuklardan kaçı evine dönebilmiştir?
Cevap: 40 kişi kadar çocuk eve dönmüştür.


2. ETKİNLİK

Aldığınız notlardan da yararlanarak izlediğiniz filmi kısaca özetleyiniz.
Cevap: 1914 yılında Rus’ların Erzurum yakınlarında Osmanlı Devleti üzerine taaruza geçmesi üzerine mühimmat ihtiyacı duymuş bunun üzerine Erzurum Valisi tarafından Van’da bulunan cephanelerin cepheye getirilmesi istenmiştir. Van’da cephane olmasına rağmen cepheye mühimmat götürecek erkek yoktur. Bunun üzerine Van’ın ileri gelen büyükleri toplanarak çözüm yolu aramıştır. Çözüm olarak şehirdeki erkek çocuklarını toplayarak mühimmatı onların götürmesi kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine şehirden 120 ergenlik çağına gelmiş erkek belirlenir. 120 çocuk ve beraberindeki bir kaç asker Erzurum’a doğru zorlu kış yollarında yola koyulurlar. Yolculuktan yalnızca kırk çocuk geri dönmeyi başarabilmiştir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61 MEB Yayınları (120 Metni)

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz filmden hareketle yanıtlayınız.

1. Tümen kumandanı çocuklar için nasıl bir yaz eğlencesi düzenlemiştir?
Cevap: Tümen komutanı çocuklar için tüfekle atış eğitimi düzenlemiştir.

2. Vali Bey’in sözlerinden sonra kimler hangi önerilerde bulunmuştur? Vali Bey bu önerilere ne tepki vermiştir?
Cevap: Okul müdürü kendilerinin götürmelerini, doktor ise çocukların götürmesini söyler. Ama Vali Bey ikisini de reddeder.

3. Vali Bey’e sunulan önerilerin dışında siz nasıl bir öneride bulunurdunuz?
Cevap: Vali Bey’e sunulan önerilerin dışında kadın-yaşlı o sırada şehirde kim varsa çocuklar yerine onların gönderilmesini önerirdim.

4. Cephaneyi götürmek üzere yola çıkan 120 çocuk neye göre seçilmiştir?
Cevap: Gönüllü olarak seçilmiştir.

5. Seferberlik ilan edilmesiyle çocukların cephaneyi taşıması arasında nasıl bir ilişki olabilir?
Cevap: Seferberlik ilan edildiğinde tüm gençler cepheye gittiği için çocuklar, kadınlar ve yaşlılar kalmıştır. Bu yüzden de çocuklar cephaneleri götürmüştür.

6. Daha önce Türkiye haritasında yerlerini incelediğiniz illeri hatırlayınız. Çocukların gittiği yolu düşünürsek çocuklar bu görevi hangi duygularla üstlenmiş olabilir?
Cevap: Çocuklar bu görevi vatan sevgisi duygusuyla ile üstlenmişlerdir.


4. ETKİNLİK

İzlediğiniz filmin konusunu yazınız.
Cevap: Çocuk-Yaşlı herkesin canını feda ederek vatanını savunması.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61 MEB Yayınları (120 Metni)

5. ETKİNLİK

Filmden alınan ekran görüntüsünden hareketle konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını belirleyerek yazınız.
Cevap: Sizin omuzlarınızın taşıyamayacağı böylesine ağır bir yükü verdiğim için Allah bizi bağışlasın ve sizin zorluğunuzu hafifletsin .Sağ salim gidip gelirsiniz inşallah. 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62 MEB Yayınları (120 Metni)

6. ETKİNLİK

İzlediğiniz filmde sizi en çok etkileyen bölüm ya da sahne hangisidir? Niçin? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İzlediğimde beni en çok etkileyen sahne babanın oğlunu göndermemek için şehri terk etmeye niyetlenmesine rağmen çocuğun babasına karşı çıkıp vatan için cepheye gitmek istediğini söylemesiydi. Bu vatan sevgisini çok iyi anlattığı için çok etkiledi.


7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun hâl eklerini getiriniz. Eklerin kattığı anlama uygun
olarak sözcükleri uygun boşluklara yerleştiriniz.
Cevap:
• Cephane taşıyan çocuklara okul müdürü tavsiyelerde bulundu.
• 93 Harbi’ni dedem
den öğrendik.
• Savaşı çok yakınımızda hiç hissetmedik.
• Millî Mücadele’de şehit olan askerleri minnetle andık.
• Benim yeğen Erzurum’dan geldi.
• Bir gün nasıl olsa askere gidecekler.
• Bütün amacım onları biraz daha erken hazırlamak.
• Nur içinde yatsınlar.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62 MEB Yayınları (120 Metni)


b) Aşağıdaki tabloda verilen kelimelere uygun ekleri getiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62 MEB Yayınları (120 Metni)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 63 MEB Yayınları (120 Metni)

8. ETKİNLİK

Vatanı için tüm zorlukları göze alan filmdeki 120 çocuğa duygularınızı anlatan bir yazı yazınız. Yazınızı aşağıda verilen taslağa göre planlayınız.
Cevap: Vatanı için kendilerinin taşıyabileceği yükten çok daha fazlasını taşımak zorunda kalan bu 120 çocuk sayesinde bu vatan bağımsızdır. Düşman eline kalmadan ayakta durabilmemizin tek sebebi ülkemizin dört bir yanının vatan sevgisiyle dolu küçüğünden büyüğüne insanların olmasıdır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Vatanseverlik, bir kişinin kendi ülkesine duyduğu sevgi, bağlılık ve sorumluluk hissi olarak tanımlanabilir. Bu duygular, ülkenin refahı, güvenliği ve birlik beraberliği için çalışma isteğiyle birleşir, vatanseverlik bir toplumun dayanışma ve gelişimini destekler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir