6. Sınıf Türkçe

1. Tema Sonu Değerlendirme Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

1. Tema Sonu Değerlendirme Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin okulda ve evde en çok ihtiyaç duyabileceği ders kitabı cevapları arasında bulunan 6. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 40-41 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

1. Tema Sonu Değerlendirme Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 40-41. Sayfa Cevapları MEB Yayınları 1. Tema Sonu Değerlendirme

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40 MEB Yayınları (1. Tema Sonu Değerlendirme)

1-6. soruları metne göre cevaplayınız.

1. Metnin içeriğine uygun bir başlık yazınız.
Cevap
: Kitapların Dünyası


2. Bu metne göre, okunan kitaplar arasında nasıl bir bağlantı kurulmaktadır? Açıklayınız.
Cevap
: Metne göre, kitaplar birbirini tamamlarlar. Bir sonrakinde bir önceki kitaptan izler buluruz.


3. İnsanın okuduğu kitaplar arasında kurduğu bağlantı hayatını nasıl etkiler? Açıklayınız.
Cevap
: Kitaplarla kurduğu bağlantılar uykudan eder, merak ettirir, okutmak ister ve uyutmaz.


4. Metinde geçen “Okudukların yerinden yurdundan eder seni âdeta, kalkıp oturursun.” ifadesinden anladıklarınızı yazınız.
Cevap
: Okuduklarının ağırlığı üstüne biner ve şuan ki hayatından alıp götürerek düşünceye boğar.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40 MEB Yayınları (1. Tema Sonu Değerlendirme)

5. Metnin ana fikrini yazınız.
Cevap
: Bazı kitapların insanları derin etkilemesi.


6. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Metne göre doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap
:

(Y) Yazar, kitap okuma alışkanlığını kendi çabasıyla kazanmıştır.
(D) Öğretmen, öğrencilerin kitapları ödünç almalarına izin vermektedir.
(D) Öğretmen, sınıfa her gün kitap getirmektedir.
(D) Kitaplar, yazara düşünmeyi öğretmiştir.
(D) Hayatımıza kitapları sokmadan kitaplarla dost olamayız.


7. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
Cevap
: D) III – IV – I – V – II


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır?
Cevap
: B) Kitap, herhangi bir konuda yazılmış eserdir.


9. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla varlığı karşılayan bir sözcük kullanılmıştır?
Cevap
: D) Merhametli insanlara ihtiyacımız var.


10. Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi konuşturulmuştur?
Cevap
: C) Gönül


11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, cümlenin yanında verilen örtülü anlam çıkarılamaz?
Cevap
: B) Okulumuzun basketbol takımı bu yıl şampiyon oldu. (Basketbol takımımız geçen yıl şampiyon oldu.)


12. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
Cevap
: A) Çok değil, yirmi yıl önce daha sıkı dostluklarımız vardı.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Burada bulunan tema sonu değerlendirme sorularını Türkçe sınavımdan önce mutlaka çözüyorum. Konu eksiklerimi fark etmiş oluyorum. Hem de sınavıma ön hazırlık yapmış oluyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir