8. Sınıf Türkçe

3. Tema Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

3. Tema Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 3. Tema Ölçme ve Değerlendirme konusunun yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 121-122-123-124-125 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

3. Tema Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 121-122-123-124-125. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık 3. Tema Ölçme ve Değerlendirme

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 121 Ferman Yayıncılık (3. Tema Ölçme ve Değerlendirme )

A. Aşağıdaki soruları “Kültür Dili” adlı metne göre cevaplayınız

1. Yazar, kültür dilini hangi anlamda (manada) kullanmıştır?
Cevap: Yazılı ve sözlü edebiyat dili anlamında kullanmıştır.

2. Yazara göre sözlü halk edebiyatı niçin kültür diline girer?
Cevap: Şekli ve muhtevası bakımından farklı olduğu için kültür diline girer.

3. Yazara göre niçin içinde Arapça ve Farsça kelimeler bulunan atasözlerini Türk kültür dilinden çıkarmak boşuna bir çabadır?
Cevap: Halk ile bütünlük kazanıp kalıplaşmış sözler olduğu için Türk kültür dilinden çıkarmak boşuna bir çabadır. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 122 Ferman Yayıncılık (3. Tema Ölçme ve Değerlendirme)

B. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Atasözü olan cümlelerin yanına () , olmayan cümlelerin yanına (x) işareti koyunu
Cevap:

(✓) 1. Az kazanan çok kazanır, çok kazanan hiç kazanır.
(✓) 2. Kimi bağ bozar, kimi bostan bozar.
(X) 3. Atı olan Üsküdar’ı geçti.
(✓) 4. Mum dibine ışık vermez.
(✓) 5. Herkes kaşık yapar ama sapını yapamaz.
(X) 6. Dostlar alışverişte görsün.


C. Aşağıdaki cümlelerden amaç-sonuç belirtenlerin yanına “A”, neden-sonuç belirtenlerin yanına “N” yazınız
Cevap:

(N) 1. Seni hastanede ziyaret ettiğim için işe geç gittim.
(N) 2. Çok okuyor ki iyi yazıyor.
(A) 3. Ders çalışmak üzere kütüphaneye gitti.
(A) 4. Şiir yazmak için hayal etmek gerekir.
(N) 5. Tiyatroyu çok sevdiğinden her hafta bir oyuna gider.
(A) 6. Kitap almak için para biriktiriyor.
(A) 7. İstanbul’a okumaya gitti.
(N) 8. Çok hızlı konuştuğu için söyledikleri anlaşılmıyordu.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde abartılı bir ifade yoktur?
Cevap: D) Bülbül, güle küsmüş. 


2. Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz.
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz.
Yukarıdaki dörtlüğün teması, aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Anadolu sevgisi 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123 Ferman Yayıncılık (3. Tema Ölçme ve Değerlendirme)

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem geçişlidir?
Cevap: C) Erkenden bütün ödevlerimi bitirdim. 


4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem etkendir?
Cevap: D) Konuşması beni çok etkiledi. 


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli olduğu hâlde nesne kullanılmamıştır?
Cevap: C) Ne zaman aradın? 


6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi özne-yüklem ilişkisine göre edilgen, nesne-yüklem ilişkisine göre geçişsizdir?
Cevap: B) Eşyaların fazlası, ihtiyaç sahiplerine verildi. 


7. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir?
Cevap: A) İşim gücüm budur benim. 


8. Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir?
Cevap: C) Tiyatro, kişinin sınırlarını genişletir. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124 Ferman Yayıncılık (3. Tema Ölçme ve Değerlendirme)

9. Aşağıdakilerden hangisinde bitmemiş bir cümle vardır?
Cevap: B) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan 


10. Yüklemi isim soylu sözcükten oluşan cümlelere “isim cümlesi”, yüklemi fiil olan cümlelere ise “fiil” cümlesi” denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Cevap: A) Küs olan kardeşler birbiriyle anlaştı. 


11. Aşağıdakilerden hangisi kurallı cümledir?
Cevap: D) Hayatı, eseri, davranışları zıtlıklarla doludur. 


12. Numaralı cümlelerden hangileri edilgen çatılı değildir?
Cevap: D) 2 ve 4


13. Geçişli fiiller, nesne alabilen fiillerdir. Cümlede nesne varsa veya cümleye sonradan nesne eklenebiliyorsa cümlenin yüklemi geçişli bir fiildir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
Cevap: C) Öğrenciler okul bahçesinde bekliyor. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 125 Ferman Yayıncılık (3. Tema Ölçme ve Değerlendirme)

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” sözünden yararlanarak “Millî kültürün oluşmasında dilin önemi nedir?” sorusuna cevap olacak bir metni aşağıya yazınız.
Cevap:

Mustafa Kemal Atatürk’ün ünlü sözüne göre, “Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” Bu ifade, millî kültürün oluşumunda dilin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Dil, bir milletin kimliğinin ve kültürel mirasının temelidir. Bir toplumun değerleri, dini görüşü, gelenekleri ve tarihi, dil aracılığıyla aktarılır ve nesilden nesile aktarılır.

Dil, insanların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlar. Millî kültür, bir toplumun ortak değerlerine dayalı olarak şekillenir ve bu değerlerin iletişimi dil yoluyla gerçekleştirilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir