8. Sınıf Türkçe

5. Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

5. Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. Ölçme ve Değerlendirme konusunun yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190-191-192-193-194-195 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

5. Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 190-191-192-193-194-195. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık Ölçme ve Değerlendirme


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 190 Ferman Yayıncılık (Ölçme ve Değerlendirme)

A. Aşağıdaki soruları “Birlikte Başarıyoruz” adlı metne göre cevaplayınız.

1. İmece nedir? Metinden hareketle imeceye örnekler veriniz.
Cevap: İmece köylerde kurulan yardım kuruluşlarıdır.

2. Toplum dayanışması için neler yapabileceğimizi sözlü olarak ifade ediniz.
Cevap: Yardımlaşmalı, empati kurmalı, birbirimizi destek olmalıyız.

3. Dayanışma içindeyken nelere dikkat etmeliyiz?
Cevap: Empati yapmaya, nazik ve saygılı olmaya dikkat etmeliyiz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 191 Ferman Yayıncılık (Ölçme ve Değerlendirme)

B. Aşağıdaki anlatımı bozuk cümleleri harf ile verilen anlatım bozukluğu nedenleriyle eşleştirerek harfleri yay araçların içine yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 191 Ferman Yayıncılık (Ölçme ve Değerlendirme)


C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanını “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
Cevap:

(…D..) 1. “Nesne alan fiillere geçişli fiil denir.” cümlesinde tanımlamaya başvurulmuştur.
(…Y..) 2. Edebiyatımızda olay hikâyesi yazan birçok yazarımız vardır. Bunlardan bazıları Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Sabahattin Ali’dir.” parçasında tanık göstermeye başvurulmuştur.
(…D..) 3. “Adana yaylaları, şehir merkezine göre çok serindir.’ cümlesinde karşılaştırmaya başvurulmuştur.
(..Y…) 4. “Deneme türünde yazar, istediği konuyu özgürce anlatır. Bunu yaparken de birikimlerinden yararlanır. Bu nedenledir ki Nurullah Ataç ‘Deneme benin ülkesidir.’ der.” paragrafında örneklemeye başvurulmuştur.
(..D…) 5. “Deneme sınavımızda 25 soru vardı. Bu sorulardan 15’i çoktan seçmeli, 5’i eşleştirme, 5’i de boşluk doldurma şeklindeydi.” parçasında sayısal verilerden yararlanılmıştır.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 

1. Aşağıdakilerden hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
Cevap: D) Babasının cömertliğini herkes bilir, babası eli açık biridir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 192 Ferman Yayıncılık (Ölçme ve Değerlendirme)

2. Vapurun Haydarpaşa’ya bıraktığı Ankara yolcuları arasında, trende yerinin emin olmasından dolayı, derin bir huzurla, garın mermer merdivenlerinden ağır ağır çıkıyor, kendisini dört beş yaşlarındaki cılız kızının elinden sıkı sıkıya tutan karısı ve iki şişkin bavulu üst üste bağlayıp sırtına almış olan markalı bir istasyon hamalı takip ediyordu.

Bu parçada hikâye unsurlarından hangisi yoktur?
Cevap: B) Zaman


3. • Bahçedeki çiçekleri koklamaya doyamadı.
• Abimle geçirdiğimiz zamanları özledim.
• Türkçe yazılısı çarşamba günü yapılacak.
• Bahçedeki çiçekler açmış.
Yukarıdaki cümleleri okuyan Emir kendine bir oyun oluşturmaya karar vermiştir. Emir öznel cümleleri m, P r, nesnel cümleleri ise q, s, m sembolleriyle göstermeye karar verir. Emir sırasıyla hangi sembolleri kullanmıştır?
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 192 Ferman Yayıncılık (Ölçme ve Değerlendirme)


4. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Cevap: B) Kapının olduğu yere gelip eliyle yokluyor.


5. “Köyün yolunu tuttular ve öğleden sonra varabildiler.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Dolaylı tümleç eksikliği


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 193 Ferman Yayıncılık (Ölçme ve Değerlendirme)

6. Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Cevap: D) İçeride ne yaptığını bilmiyorum.


7. “Kitabımı üç yılda yazdım ama basılmadı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun özdeşi hangisinde vardır?
Cevap: B) Hastanenin tadilatı bitti ancak bu sene açılmayacak.


8. Sağlıklı yaşam için verilen uyarılardan hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
Cevap: B)


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 194 Ferman Yayıncılık (Ölçme ve Değerlendirme)

9. “Herkes biliyor ki yemek yapmak benim, çay demlemek senin görevin.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
Cevap: C) “benim” kelimesinden sonra “görevim” kelimesi getirilerek


10. Yukarıda verilen Nuri Pakdil’in biyografisinde verilen hangi yıllara ait cümlelerde anlatım bozuklukları vardır?
Cevap: B) 1984-1997


Aşağıdaki atasözlerinden hareketle “dayanışma ve yardımlaşma” hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
Ağaç yaprağıyla gürler.
Yalnız taş, duvar olmaz.
Sürüden ayrılanı kurt kapar.
Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Cevap:

Günümüzde dayanışma ve yardımlaşma, bir toplumun hayatta kalabilmesi ve sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için hayati öneme sahiptir. Dayanışma, insanların bir arada hareket etmesini, ortak hedefler etrafında birleşmeyi ve zorluklarla mücadele etmeyi içerir. Dayanışma, insanların birbirine destek olmasıyla başlar.

Yardımlaşma da dayanışmanın bir parçasıdır. İnsanlar, birbirlerine destek olmak için ellerinden geleni yapmalıdır. Bir komşuya yardım etmek, bir arkadaşa destek olmak veya ihtiyaç sahibi birine el uzatmak, insanlar arasındaki bağları güçlendirir ve toplumda birlik duygusunu pekiştirir. Yardımlaşma, insanların birbirlerinin yükünü hafifletirken aynı zamanda vicdanlarını da rahatlatır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir