8. Sınıf Türkçe

Şu Sonsuz Koşu Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

Şu Sonsuz Koşu Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Şu Sonsuz Koşu konusunun yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136-138-139-140-141 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Şu Sonsuz Koşu Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 136-138-139-140-141. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık Şu Sonsuz Koşu

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136 Ferman Yayıncılık (Şu Sonsuz Koşu)

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

“Atatürk” adını duyduğunuzda neler hissediyorsunuz? Duygularınızı anlatınız.
Cevap: Atatürk adını duyduğum zaman çok gururlu, saygı duymam gerektiğini, minnettar olduğumu hissediyorum. 


Şiirin başlığını okuyup görsellerini inceleyiniz. Şiirin başlığından ve görsellerinden hareketle konusunu tahmin ediniz.
Cevap: Atatürk’ün Samsun’a çıkışı anlatılıyor olabilir. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 138 Ferman Yayıncılık (Şu Sonsuz Koşu)

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirdeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız.
Şiirdeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: şahlanmak
Tahminî Anlamı: Atın ön ayaklarını kaldırıp arka ayak üzerinde dikilmesi
Cümlem: At şahlanarak heybetini gösterdi. 

Kelime/Kelime Grubu: gelincik
Tahminî Anlamı: İlkbaharda yetişen kırmızı ve iri çiçekli bir ot. 
Cümlem: Gelincikler çayırı resmen büyülü gibi gösteriyordu. 

Kelime/Kelime Grubu: çelenk
Tahminî Anlamı: Çiçek, dal ile oluşturulan halka. 
Cümlem: yeni iş yerimin açılışına çelenk gönderdi. 


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız

1. Şairin gönlü neden coşmaktadır? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Cevap: Atatrük2ün Samsun’a gelmesi ve zafer yolunda atılan adımdan dolayı coşmaktadır.

2. Ata’nın bir sabah Samsun’a çıkmasıyla başlayan sürecin ne olduğu ile ilgili tahmin yürütünüz. Tahminlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Milli Mücadele için Samsun’a ayak basılması ilk adımın atılmasıdır. Artık direniş başlamıştır. 

3. Kendinizi “Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür” dizesinde geçen yeni kahramanlardan biri olarak görüyor musunuz? Neden?
Cevap: Kendimi yeni bir kahraman olarak görüyorum. Çünkü bende geçmişte yaşanan direnişi öğrenerek ülkem için elimden geleni yapacağımı düşünüyorum

4. “Dalgalanmakta altın bir çağa doğru,” dizesindeki altı çizili söz ile kast edilen ne olabilir? 
Cevap: Altın bir çağ ile demek istediği Yeni bir devletin kuruluşu ve demokrasi adına atılan bir adımı anlatmak istemiştir. 

5. “Şu Sonsuz Koşu” ile anlatılmak istenen ne olabilir? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz.
Cevap: Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuz olduğu anlatılmak istenmiş olabilir. 


3. ETKİNLİK

“Şu Sonsuz Koşu” adlı metnin ders kitabınızda kullanılan yazı karakterlerinden farklı bir yazı karakteriyle yazılmış olmasının sizde bıraktığı izlenim nedir? Açıklayınız
Cevap: Şiirin düzen ve görünüş açısından daha hoş gözükmesini ve dikkat çekmesini sağlamıştır. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139 Ferman Yayıncılık (Şu Sonsuz Koşu)

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu aşağıya yazınız.
Cevap:

Şiirin Konusu: Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile zafere atılan adım. 
Şiirin Ana Duygusu: Milli Mücadele’nin getirdiği bağımsızlık duygusu


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiire uygun yeni başlıklar bularak bu başlıkları aşağıya yazınız
Cevap:

Bağımsızlığın Adımı
Milli Mücadele’nin Başı


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerden bir duyguyu, düşünceyi soru yoluyla anlatan veya soru yoluyla bilgi almayı amaçlayan cümlelerin yanına “soru cümlesi”, bir korkuyu, sevinci, şaşkınlığı, coşkuyu, hayranlığı vb. dile getiren cümlelerin yanına “ünlem cümlesi” yazınız
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139 Ferman Yayıncılık (Şu Sonsuz Koşu)


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 Ferman Yayıncılık (Şu Sonsuz Koşu)

7. ETKİNLİK

Medya metinleri bilgilendirme, olay yorumlama, eğlendirme, ikna etme ya da kültür aktarma amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıdaki medya metinlerini okuyarak hangi amaçla hazırlanmış olduğunu altlarına yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140 Ferman Yayıncılık (Şu Sonsuz Koşu)


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141 Ferman Yayıncılık (Şu Sonsuz Koşu)

8. ETKİNLİK

Sınıfınızda “Mustafa Kemal Atatürk’ün kişilik özellikleri” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda güdümlü konuşma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için arkadaşlarınızla konuyla ilgili beyin fırtınası yapınız. Konuşmalarınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap:

Atatürk, kararlılık ve azim gibi liderlik özelliklerinin en iyi örneklerinden biridir. Kurtuluş Savaşı’ndaki bağımsızlık mücadelesinde gösterdiği inanç ve kararlılık, milletimizi ayakta tutan güçlerden birisi olmuştur. Aynı zamanda Atatürk, cesaretiyle de tanınır. Eğitimli bir asker ve düşünür olarak, bilgiye olan açlığını hiçbir zaman kaybetmemiştir.

Son olarak, Atatürk’ün vizyonu ve liderlik becerileri, eğitim, kadın hakları, laiklik ve bilimsel ilerleme gibi konulardaki açık fikirli tutumu, Türkiye’nin gelecekteki gelişimine de yön verecektir.


9. ETKİNLİK

Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı” konusunda bir sunum hazırlayınız. Hazırlayacağınız sunumda yararlandığınız bilgi kaynaklarını defterinize not ediniz. Sunumu bir sonraki derste sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Arkadaşlarınızdan sunumunuzu değerlendirmelerini isteyiniz.
Cevap:

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında önemli katkıları olmuştur ve ülkemizin ilk Cumhurbaşkanıdır. Hayatı boyunca liderlik ve yenilikçi çalışmalarıyla milletimize liderlik etmiştir. Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Askeri eğitimini tamamladıktan sonra Osmanlı İmparatorluğu’ndaki asker olarak görev yaptı. I. Dünya Savaşı’nda Gelibolu ve Çanakkale Cephesi’nde tanınmıştır. 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a çıktı ve Anadolu’da halkı, düşmana karşı örgütledi.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde hayatını kaybetti.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir