8. Sınıf Türkçe

İyimserlik Ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB)

İyimserlik Ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 8. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 12-14-15-163-17-18-19 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

İyimserlik Ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 12-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları MEB Yayınları İyimserlik Ve Kötümserlik Üzerine

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12 MEB Yayınları (İyimserlik Ve Kötümserlik Üzerine Metni)

Hazırlık Çalışmaları

1. “İyimser insan her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür.” düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?
Cevap
: Evet katılıyorum. Çünkü iyimser insan her zaman bardağın dolu tarafını görür ve kaybettiklerine değil de kazandıklarına odaklanır. Kötümser insan her şeyin kötü tarafını görür ve iyi olanda kötüye dönüşür.


2. İyimserlik ve kötümserlik kavramlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap
: İyimserliğin iyi düşünmek iyiyi görmek, kötümserliğin kötü düşünmek ve daime kötüyü görmek olduğunu düşünüyorum.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 MEB Yayınları (İyimserlik Ve Kötümserlik Üzerine Metni)

1. ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcükleri yazınız. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.
Cevap
:

Öbek
Tahminim: Birbirine benzeyen grup.
Sözlük anlamı: Birbirine benzeyen şeylerin oluşturduğu topluluk.

Fanatik
Tahminim: Desteklemek, tutmak.
Sözlük anlamı: Bir şeye bağlı olmak, bağlanmak, tutmak, desteklemek.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını bulunuz. Deyimleri birer cümlede kullanınız.
Cevap
:

Göze almak
1. Anlamı: Bir şeyi kabul ederken tüm sonuçlarını kabul etmek.
Cümlem: Ben her şeyi göze alarak çıktım bu yola.

Batağa saplanmak
1. Anlamı: İçinden çıkılmayacak bir işe batmak.
Cümlem: Son yaptıklarından sonra batağa saplandı.

Göz ardı etmek
1. Anlamı: Gereken önemi vermemek.
Cümlem: Söylediklerini göz ardı etti.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 MEB Yayınları (İyimserlik Ve Kötümserlik Üzerine Metni)

3. ETKİNLİK

“İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. İnsanları iyimser ya da kötümser yapan sebepler nelerdir?
Cevap
: İnsanları iyimser ya da kötümser yapan hayata bakış açılarıdır.


2. Yazara göre kötümserlere mi iyimserlere mi ihtiyaç duyarız? Neden?
Cevap
: Yazara göre ikisine de ihtiyaç duyarız. Çünkü sadece iyimserin veya sadece kötümserlerin olduğu bir dünya çekilmez olurdu.


3. İyimserler hangi özelliklere sahiptir? Açıklayınız.
Cevap
: İyimserler; akıllı, girişken, duyarlı, sevecen, yapıcı ve çevresine olumlu enerji verirler.


4. “İyimser uçak yapar, kötümser ise paraşüt.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap
: İyimserler uçmayı hayal ederken, kötümserler düşeceğini düşünür.


5. Yaşamda iyimserlerle kötümserlerin oranını neler etkiler?
Cevap
: Ülkenin gelişmişlik düzeyi, dünyadaki ekonomik dengenin sarsılıp sarsılmaması ve doğal yıkımların olup olmaması etkiler.


6. Aile bireylerinizi iyimserlik ve kötümserlik açısından değerlendiriniz.
Cevap
: Ailem çoğu zaman iyimser olsalar da kötümser oldukları zamanlarda oluyor.


4. ETKİNLİK

a) Aşağıda ‘‘İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine’’ metninin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden metne uygun olanların başına ‘‘D’’, metne uygun olmayanların başına ‘‘Y’’ yazınız.
Cevap
:

(D) Yazar, kişisel görüş ve düşüncelerini anlatmıştır.
(D) Yazar, kahramanlarını genellikle hayvanlardan seçmiştir.
(D) Öğretici bir metindir.
(D) Metin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşmuştur.
(Y) Yazar düşüncelerini kanıtlama (sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme…) yoluna gitmiştir.
(Y) Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.


b) Okuduğunuz metnin türü.
Cevap
: Öğretici metin.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 MEB Yayınları (İyimserlik Ve Kötümserlik Üzerine Metni)

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız.
Cevap
:

Metnin Konusu: İyimserler ve kötümserlerin  özellikleri.
Metnin Ana Fikri: İyimserlere ve kötümserlere olan ihtiyacımız.
Metnin Yardımcı Fikirleri: İyimser ve kötümser kime denir, iyimserlerin özellikleri.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların sonuna “Ö”, nesnel olanların sonuna “N” yazınız.
Cevap
:

Sadece kötümserlerden oluşan bir toplum çekilir olmaz. (Ö)

Yazarın son kitabı iki yüz sayfadan oluşuyor. (N)

İyimserlik, topluma yaşama sevinci verir. (Ö)

Toplumumuza iyimserler de kötümserler de katkıda bulunurlar. (Ö)

Okuduğunuz metnin konusu iyimserlik ve kötümserliktir. (N)

İyimser olmak da kötümser olmak da uygarlık gereğidir. (Ö)

Yaşamın İçinde Yolculuk” kitabını Yusuf Çotuksöken yazmıştır. (N)

İçimizin bir başka güzelliği de iyimserliktir. (N)


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17 MEB Yayınları (İyimserlik Ve Kötümserlik Üzerine Metni)

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Kan vererek hayat kurtarmanın önemini vurgulayan bir konuşma yapınız.
Cevap
: Kan bağışı ağrısız ameliyatsız yapılan en kolay ve hayat kurtaran bir bağıştır. Belli aralıklar ile kan bağışında bulunmak kaç insanın hayatının kurtarılmasına vesile olur. Kendimizi bu ihtiyacı olan insanların yerine koyarak duyarlı olmamız gerekir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 MEB Yayınları (İyimserlik Ve Kötümserlik Üzerine Metni)

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerden hangisinin çekimli eylem olduğunu gerekçesiyle açıklayınız.
Cevap
: Tut-u-yor-du çekimli fiildir. Kök, kip ve şahıs ekinden oluşmaktadır.


b) Aşağıdaki cümlelerde fiil kökünden türediği hâlde fiil özelliği taşımayan sözcüklerin altlarını çiziniz.
Cevap
:
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 MEB Yayınları (İyimserlik Ve Kötümserlik Üzerine Metni)


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 MEB Yayınları (İyimserlik Ve Kötümserlik Üzerine Metni)

9. ETKİNLİK

Sevgi sözcüğünün size çağrıştırdığı kavramları yazınız. Bu kavramlardan birini seçerek bilgilendirici bir metin yazınız. Aşağıdaki yazı taslağını doldurup yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.
Cevap
:

Sevgi’nin çağrıştırdığı kavramlar:
→ Birlik
→ Mutluluk
→ Saygı
→ Aşk
→ Dostluk
→ Değer vermek
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 MEB Yayınları (İyimserlik Ve Kötümserlik Üzerine Metni)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Evet bu fikre sonuna kadar katılıyorum. Çünkü kötümser insan her zaman kötü olanı görüp kendinin iyice kötü hissetmesine neden olur. Ama iyimser insan her zaman bardağın dolu tarafından bakıp kendini mutlu etmeye çalışır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir