7. Sınıf Türkçe

4. Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

4. Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 4. Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme konusunun bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 122-123-124-125 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

4. Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 122-123-124-125. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık 4. Tema Sonu Ölçme Ve Değerlendirme

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 122 Dörtel Yayıncılık (Kışla İlkyaz)

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız

1. Metinde anlatılan olay nedir? Açıklayınız
Cevap: Yeryüzündeki damlanın buharlaşarak bulut olması ve dünyaya bakış açısı anlatılmıştır.


2. Metinden çıkardığınız sonuç (ana fikir) nedir? Yazınız.
Cevap: Metinden su damlasının döngüsünün nasıl oluştuğunu çıkardım.


3. Metinde geçen terimleri sınıflandırıp yazınız
Cevap:

  • Yağmur, sıcağı, buhar, damla, bulut, nehir, göl, akarsu → Coğrafya terimi
  • Yüzgeç, kanat → Zooloji bilimi terimi
  • Vapur, kayık, sandal → denizcilik terimleri

4. Yazar metinde nasıl bir anlatım biçiminden yararlanmıştır? Örneklerle açıklayınız.
Cevap: Yazar, metinden öyküleyici anlatım biçimini kullanmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123 Dörtel Yayıncılık (Kışla İlkyaz)

5. Metinde hangi söz sanatlarından yararlanılmıştır? Örnekleyiniz.
Cevap:

Benim gibi çok sayıda buhar damlaları ile birleştik. → İntak (Konuşturma)
Denizin dibi ormana benziyordu → Teşbih (Benzetme)
Ben de denizi ilk gördüğümde böyle şaşırmıştım. → Teşhis (Kişileştirme)


6. Metinden basit, türemiş, birleşik fiillere örnekler bulup birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Basit Fiil → oldum 
Akşamki yemeği enfes olmuş.

Birleşik Fiil → seyrettik
Dün sinemada film seyrettik.

Türemiş Fiil → otluyordu
Dedemin koyunları otluyordu.


7. Metinden öznel ve nesnel yargılara örnekler bulup yazınız
Cevap:

Öznel yargılar:

  • Ben küçük bir yağmur damlasıyım
  • Köyler, şehirler, bahçeler, tarlalar, ormanlar ne kadar güzel görünüyordu!

Nesnel Yargılar:

  • Deniz bizim son durağımızdır
  • Bütün akarsular denize dökülür

8. Metinden haber kipiyle çekimlenmiş fiiller bulup yazınız. Bu fiilleri birer cümlede de siz kullanınız.
Cevap:

görünüyordu → şimdiki zamanın haber kipi
→ Yeni tarzıyla çok şık gözüküyordu.

gelmişiz → geçmiş zaman haber kipi
→ Ne kadar hızlı gelmişiz.


B. Aşağıdaki soruların doğru cevabını bulup işaretleyiniz

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin fiili yapı yönünden farklıdır?
Cevap: D) Sakla samanı gelir zamanı.

A) Irmaktan geçerken at değiştirilmez. → Türemiş
B) Yangını körükleyen saçından tutuşur.→ Türemiş
C) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. → Türemiş
D) Sakla samanı gelir zamanı. → Basit


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
Cevap: C) Gözlüğümü değiştirmek için doktora gideceğim.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124 Dörtel Yayıncılık (Kışla İlkyaz)

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tezat sanatından yararlanılmamıştır?
Cevap: D) Denizin üstünde ulaşımı vapur ve kayık ile sağlıyorlar.

A) Denizin üstünde de altında da yaşayanlar var. → Tezatlık (Zıtlık) vardır
B) İnsanlar kötü işler yaparak iyi sonuçlara ulaşılamayacağını bilirler. → Tezatlık (Zıtlık) vardır
C) Denizin üstünde küçük ve büyük motorlarla balıkları avlamaya çalışıyorlardı. → Tezatlık (Zıtlık) vardır
D) Denizin üstünde ulaşımı vapur ve kayık ile sağlıyorlar → Tezatlık (Zıtlık) yoktur


4. “Onun büyüklüğü karşısında şaşırdım.” cümlesindeki fiilin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Durum bildiriyor

Onun büyüklüğü karşısında şaşırdım → duyguyu bildiriyor durum fiildir.


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kelimenin yanlış yerde kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?
Cevap: D) Bir yaşlı damla yanıma geldi

D) Bir yaşlı damla yanıma geldi → Yaşlı bir damla yanıma geldi olacak


1. Mevsiıfta arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap:

(.D.) Doğanın korunmasında her insanın üstlenebileceği bir görev vardır.
(.Y.) “Okumuşsunuz” çekimli fiili, dilek kiplerinden şart çekimine girmiştir.
(.Y.) “Onun o yaşta Türkçeye tutkunluğuna hayrandım.” cümlesinin yüklemi bildirme kipiyle çekimlenmiştir. → Yüklem ek fiil almış bir isimdir. 
(.Y.) “Sayısal verilerden yararlanma, örnekleme” birer anlatım biçimidir. → Düşünceyi geliştirme yollarıdır.
(.D.) “Tanık gösterme” bir düşünceyi geliştirme yoludur.
(.Y.) “Yaşayacaksın ağacım,
Yaşayacaksın.
Cırcır böceklerinin sesini dinleyerek” dizelerinde benzetme söz sanatından yararlanılmıştır. → Kişileştirme yapılmıştır

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir