7. Sınıf Türkçe

İbni Sina Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

İbni Sina Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 241-245-246-247-248-249-250 cevapları konusunu paylaştık. 241-245-246-247-248-249-250. sayfadaki cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

İbni Sina Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 241-245-246-247-248-249-250. Sayfa Cevapları ÖZGÜN Yayınları İbni Sina

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 241 ÖZGÜN Yayınları (İbni Sina Metni )

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İbni Sina’nın tıp alanındaki çalışmalarıyla ilgili sunumunuzu gerçekleştiriniz
Cevap
:  İbni Sina ilk olarak kanın besinleri taşıyan bir sıvı olduğunu öne sürmüştür. Hastalık olarak ise şeker hastalığını ilk olarak idrarda şeker varlığı ile kanıtlamıştır. Kızıl hastalığı, şarbon hastalığı, karaciğer hastalıkları ve hepatitin buluşunu yapmıştır.

2. İbni Sina’nın eserleriyle ilgili notlarınızı arkadaşlarınıza okuyunuz
Cevap
:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 241 ÖZGÜN Yayınları (İbni Sina Metni )


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 245 ÖZGÜN Yayınları (İbni Sina Metni )

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcüğün anlamını noktalı kutucuğa yazınız
Cevap
:

(Eleştirmek) Bir düşünceyi, bir eseri inceleyerek doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirtmek.
(Çağ) Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri.
(Övmek) Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek.
(Eser) Emek sonucu ortaya konulan ürün, yapıt.
(Mantık) Doğru düşünmenin yolu

b. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yazınız
Cevap
:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 245 ÖZGÜN Yayınları (İbni Sina Metni )


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 246 ÖZGÜN Yayınları (İbni Sina Metni)

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. İbni Sina hangi yıllar arasında yaşamış?
Cevap
:  980 ve 1037 yılları arasında yaşamıştır.

2. İbni Sina’nın matematik bilimine tutumu nasılmış?
Cevap
: Zor gelse de emek ederek çalışıp başarılı olmuştur.

3. İbni Sina, okuduğu kitapları niçin yeniden okurmuş?
Cevap
: Her okuduğunda kitabın farklı yönünü keşfederek okuyormuş.

4. İbni Sina, hangi çağda Avrupa için de tıp biliminin öncülerinden sayılır olmuş?
Cevap
: Orta Çağ’da

5. Batılılar, İbni Sina’yı hangi isimle anmışlar?
Cevap
: Avicenna adıyla anmışlardır.

6. İbni Sina, tıp alanı dışında hangi alanlarda eserler vermiş?
Cevap
: Din, mantık, ahlak, müzik, astronomi, fizik, psikoloji, matematik alanlarında da eserler vermiştir.


3. ETKİNLİK

a. www.eba.gov.tr adresindeki İbni Sina ile ilgili belgeseli izleyiniz
Cevap
:

b. Okuduğunuz metin ve izlediğiniz belgeselde İbni Sina’nın hayatı başkaları tarafından anlatılmıştır. Bu bilgilerden hareketle İbni Sina’nın kişilik özelliklerini yazınız.
Cevap
: İbni Sina çalışmayı seven başarılı, zeki, meraklıi okumayı seven, alçak gönüllü bir insandır.

c. İbni Sina’nın farklı alanlarda eserler vermiş olması hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazınız
Cevap
: Farklı alanlarda eserler vermesi onun ne kadar araştırmacı, meraklı, zeki biri olduğunu gösterir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 247 ÖZGÜN Yayınları (İbni Sina Metni)

4. ETKİNLİK

b. Bu şekilde hazırlanmış talimatnamelerin önemi nedir? Aşağıya yazınız
Cevap
: Acil durumlarda ne yapılması gerektiği hakkında bilgi veren talimatlar olmasından kaynaklı hayat kurtarmasını sağlayacaktır. Bundan dolayı çok önemlidir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 248 ÖZGÜN Yayınları (İbni Sina Metni)

5. ETKİNLİK

Metinde geçen karşılaştırma cümlelerini örnekteki gibi aşağıya yazınız
Cevap
:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 248 ÖZGÜN Yayınları (İbni Sina Metni)


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız
Cevap
:

(N) İbni Sina 980 ve 1037 yılları arasında yaşadı.
(Ö) İbni Sina’nın eserlerini okuyunca bin yıl öncenin bilgisiyle o kitapları nasıl yazdığına hayret ediyorum.
(N) İbni Sina 57 yıl süren yaşamına birçok eser sığdırdı.
(N) Batılılar, İbni Sina’yı “Avicenna” adıyla andılar.
(Ö) Ben de onun gibi çok kıymetli eserler yazmak isterdim.
(N) İbni Sina yalnız tıp alanında değil başka pek çok alanda da eserler verdi.
(Ö) Bu kadar alanda çalışma yapmak tek kişi için çok zor olsa gerek.(Ö) Yazdığı kitaplar, dönemin en önemli ve yararlı bilgilerini içermektedir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 249 ÖZGÜN Yayınları (İbni Sina Metni )

7. ETKİNLİK

b. Hangi metinde yazar, başka bir kişinin hayat hikâyesini anlatmıştır? Hangi metinde yazar, kendi hayat hikâyesini anlatmıştır? Belirleyiniz
Cevap
: 1. metinde yazar başka birinin hikayesini anlatmıştır. 2. metinde yazar kendi hayat hikayesini anlatmıştır.


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde geçen zarfları bulup altlarını çizerek işaretleyiniz. İşaretlediğiniz zarfları, türlerini belirterek tabloya yazınız.
Cevap
:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 249 ÖZGÜN Yayınları (İbni Sina Metni )


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 250 ÖZGÜN Yayınları (İbni Sina Metni )

9. ETKİNLİK

İbni Sina’nın aşağıdaki sözünden hareketle “Zorluklar karşısında nasıl bir tutum içinde olmalıyız?” konulu kısa bir yazı yazınız.
Cevap
: Hayatımızda her zaman zorluklar, engeller önümüze çıkacaktık. Bizler bu zorluklar karşısında hiçbir zaman pes etmemeliyiz. Her zaman çalışmalı ve en başarılı olmaya çalışmalıyız. Biz çabaladığımız takdirde başarı bizi bulacaktır.


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

Geçmişten günümüze insanların kullandıkları haberleşme araçlarını araştırınız. Araştırmalarınızı görsellerle destekleyiniz.
Cevap
: Mektup, gazete, dergi, telgraf, çevirmeli telefon, radyo, telsiz, televizyon, faks makinesi, bilgisayar, cep telefonu, internet geçmişten günümüze kadar kullanılan iletişim araçlarıdır.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 250 ÖZGÜN Yayınları (İbni Sina Metni )

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. İnsanlar haytalarını boyunca birçok engelle ve zorlukla mücadele eder. Önemli olan isyan etmek yerine mantıklı bir çözüm yolu bulmaktır. Ayrıca hatalarımızdan ders çıkararak kendimi geliştirmiş bir şekilde yola devam etmiş oluruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir