7. Sınıf Türkçe

Anadolu Davulu Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

Anadolu Davulu Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 164-167-168-169-170-171-172 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Anadolu Davulu Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 164-167-168-169-170-171-172. Sayfa Cevapları ÖZGÜN Yayınları Anadolu Davulu

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 164 ÖZGÜN Yayınları (Anadolu Davulu Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Ailenizin düğün gelenekleri hakkında öğrendiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 167 ÖZGÜN Yayınları (Anadolu Davulu Metni)

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcüğün anlamını sözlükten bulup noktalı kutucuğa yazınız.
Cevap
:
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 167 ÖZGÜN Yayınları (Anadolu Davulu Metni)


b. Bu sözcüklerden beşini, birer cümlede kullanınız.
Cevap
:

  • Komşunun civan bir oğlu var.
  • Okka günümüzde kullanılan bir ölçüm değildir.
  • Pazar yeri çok cümbüşlüydü.
  • Savaşta en etkili silahlardan biri gürzdür.
  • Savaş esnasında atın üzerindeki birinin elinde kös vardı.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 168 ÖZGÜN Yayınları (Anadolu Davulu Metni)

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız. 

1. Anadolu’da bayramların, düğünlerin tadı nasıl çıkarmış?
Cevap
: Anadolu’da bayramların, düğünlerin tadı davul çalınınca çıkarmış.


2. Davul, Anadolu kültüründe niçin önemliymiş?
Cevap
: Davulun sesi Anadolu’nun sesi olduğu için önemliymiş.


3. Türkler savaş meydanlarında hangi amaçla davul çaldırırmış?
Cevap
: Davulun sesi heyecan verip coşturduğu için davul çalınırmış.


4. Anadolu’da “ramazan davulu” geleneği nasıl ortaya çıkmış?
Cevap
: İnsanlar sahura nasıl kalkacaklarını düşünürken davul ile kalkmalarının mantıklı olacağını düşünmüşler ve böyle ortaya çıkmış.


5. “Davulun sesi uzaktan hoş gelir.” atasözü ne anlama gelirmiş?
Cevap
: Başka yerde olan hoş olay allanıp pullanarak anlatılırsa kulağa daha hoş gelir anlamına gelirmiş.


6. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde neden davul çalınırmış?
Cevap
: Davul sesi güreşçilere güç verdiği için çalınırmış.


7. Anadolu’nun tarihi boyunca davul hangi etkinliklerde kullanılmış?
Cevap
: Tarih boyunca davul düğünlerde, bayramlarda, savaş alanlarında, Ramazan aylarında kullanılmış.


3. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki metinleri okuyunuz. “Anadolu Davulu” metninin anlatım biçimine benzeyen metnin kutucuğunu işaretleyiniz.
Cevap
:
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 168 ÖZGÜN Yayınları (Anadolu Davulu Metni)


b. “Anadolu Davulu” metni ile işaretlediğiniz metinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Nedeniyle birlikte aşağıya yazınız.
Cevap
: İki metinde de açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. Çünkü yazarlar metinlerde bilgi verici cümleler kurmuştur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 169 ÖZGÜN Yayınları (Anadolu Davulu Metni)

4. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde hangi düşünceyi geliştirme yollarının kullanıldığını örnekteki gibi belirtiniz.
Cevap
:
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 169 ÖZGÜN Yayınları (Anadolu Davulu Metni)


5. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Nedeniyle birlikte aşağıya yazınız.
Cevap
: Cümlelerde söz sanatlarından abartma kullanılmıştır. Çünkü anlatılmak istenenler abartılarak anlatılmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 170 ÖZGÜN Yayınları (Anadolu Davulu Metni)

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.
Cevap
:

(Ö) Davul güm güm vurmadıkça bayramın seyranın tadı mı olur?

(Ö) Davulun sesi insanı yerinden oynatır, yüreğini hoplatır.

(N) Anadolu’da ramazan davulu geleneği vardır.

(N) Türkler, savaş alanlarında davulun büyüğü olan kös çaldırır.

(N) Köy düğünlerinde davul, gelin alayının önünde gider.

(Ö) Anadolu davul sesinde kendi sesini bulur.


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili birleşik fiillerin yazımını inceleyiniz. Yazımı yanlış olanların doğrusunu altlarına yazınız.
Cevap
:
7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 170 ÖZGÜN Yayınları (Anadolu Davulu Metni)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171 ÖZGÜN Yayınları (Anadolu Davulu Metni)

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyip bu cümlelere göre soruları yanıtlayınız.

1. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, miktar anlamı katmıştır?
Cevap
: İnsanlar düğünlerde çok eğlenir.


2. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiilin nasıl yapıldığını belirtmiştir?
Cevap
: “Hem ağlarım hem giderim.’ diyerek sevincini gözyaşıyla anlatır. ” , ” Düğünlerde davul hızlı hızlı çalınırdı. ”


3. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, zaman anlamı katmıştır?
Cevap
: “Az sonra fidan boylu, civan bir delikanlı meydana girmiş. ” , ” Akşama doğru uzaklardan bir davul sesi duyulmuş.”


4. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiili soru bakımından belirtmiştir?
Cevap
: ” Bir insanı tatlı uykusundan nasıl uyandırırız? ”


5. Hangi cümledeki/cümlelerdeki altı çizili sözcük/sözcük grubu, fiili yer-yön bakımından belirtmiştir?
Cevap
:  Kız, konağından dışarı çıkmazmış.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 172 ÖZGÜN Yayınları (Anadolu Davulu Metni)

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri durum, zaman, miktar, yer-yön ve soru anlamı belirten sözcüklerden uygun olanı yazarak tamamlayınız.
Cevap
:

• Memleketinden gelen ürünleri buzdolabına güzelce yerleştirdi.
• Arkadaşlarım bugün bize gelecekler.
• Kek harcına biraz şeker eklemelisin.
• Sinemaya giderken niçin bana haber vermediniz?
• Minik kız, annesinin peşinden ağlayarak yürüyordu.
• Kedi, açık kapıdan içeri girdi.
• Sen okula git, ben sonra geleceğim.
• Alt kattaki boş kutuları yukarı taşıyalım.


10. ETKİNLİK

Defterinize görsellerdeki geleneksel müzik aletlerimizden birini tanıtan bir yazı yazınız. Yazınızın giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde yazacaklarınızı belirleyeceğiniz bir taslak oluşturmayı unutmayınız.
Cevap
:

Saz Orta Asya’dan başlamış, balkan coğrafyasına yayılmış telli bir çalgıdır. 1500 yıllık bir geçmişi vardır. Orta Asya’da dombıra olarak bilinse de yörelere göre cura, kopuz, çöğür, tamburator gibi isimlerle de anılır. 17-24 arasında perdeye sahiptir. Sazlar şekil değiştirmeyen ağaçlardan yapılırlar. Kısa ve uzun olarak iki çeşidi bulunur. 7 tel, gövde ve sap olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Anadolu’nun tarihi boyunca davul öncelikle düğünler kullanılmıştır. Ayrıca bayramlar, savaşlar, ve ramazan aylarında da sıklıkla kullanılmıştır. Ramazan aylarında davul mani eşliğinde çalınmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir