8. Sınıf Türkçe

Atatürk ve Milli Eğitim Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

Atatürk ve Milli Eğitim Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Atatürk ve Milli Eğitim konusunun yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142-145-146-147-148 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Atatürk ve Milli Eğitim Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 142-145-146-147-148. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık Atatürk ve Milli Eğitim

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 142 Ferman Yayıncılık (Atatürk ve Milli Eğitim)

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Sizce Mustafa Kemal Atatürk “Öğretmenler yeni kuşağı, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni kuşak, sizin eseriniz olacaktır.” sözüyle ne anlatmak istemiştir? Düşüncelerinizi anlatınız
Cevap: Eğitimciler gelecek nesilleri yetiştiren bir  görevlilerdir. Gelecekteki Cumhuriyet’i yaşatacak kişileri yetiştirecek kişiler eğitimciler olduğunu anlatmak istemiştir. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 145 Ferman Yayıncılık (Atatürk ve Milli Eğitim)

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Tahsil
Tahminî Anlamı: öğrenim
Cümlem: Tahsil gören öğrencilerin bu yıl başarılı bir şekilde mezun olacaklarına inanıyorum

Kelime/Kelime Grubu: Talebe
Tahminî Anlamı: öğrenci
Cümlem: Bu yıl talebeler okul bilgi yarışması için yarışacaklar. 

Kelime/Kelime Grubu: muamele
Tahminî Anlamı: davranış
Cümlem: Okulda öğretmenlerimiz bütün öğrencilere aynı muameleyi sergiliyor.  

Kelime/Kelime Grubu: kudret
Tahminî Anlamı: Güç
Cümlem: Kudretli olduğu için onun sözünden çıkmıyorlar.  

Kelime/Kelime Grubu: yeğlemek
Tahminî Anlamı: Bir şeyin diğerlerinden daha üstün olması.
Cümlem: Onun sözlerini işitmektense hiç gitmemeyi yeğlerim.  

Kelime/Kelime Grubu: Şan
Tahminî Anlamı: Ün, şöhret 
Cümlem: Şanı tüm şehrin dilindeydi.

Kelime/Kelime Grubu: prensip
Tahminî Anlamı: ilke
Cümlem: Hayatta her zaman prensipleri olan biri olmamız gerekir. 

Kelime/Kelime Grubu: Kroki
Tahminî Anlamı: kış bakışı çizim
Cümlem: Okulumuzun krokisini girişteki panoya asarak yerlerin kolay bulunması sağlandı.

Kelime/Kelime Grubu: müreffeh
Tahminî Anlamı: bolluk içinde, refah
Cümlem: Müreffeh bir yaşam için daha çok çalışmamız gerekir. 

Kelime/Kelime Grubu: dimağı
Tahminî Anlamı: beyin
Cümlem: Öğlen sıcağı etkiliydi ki dimağım eridi. 

Kelime/Kelime Grubu: teşebbüs
Tahminî Anlamı: girişim
Cümlem: Konser alanına çıkma teşebbüsünde bulunan gence korumalar müdahale etti. 

Kelime/Kelime Grubu: ideoloji
Tahminî Anlamı: Bir düşünceyi benimseyip hayatındaki davranışlara yön vermek 
Cümlem: Ülkemiz kendine özgü bir ideoloji benimsemiştir. 

Kelime/Kelime Grubu: umde
Tahminî Anlamı: ilke
Cümlem: Umde sahibi biri olmak insanın sınırları olmasını sağlar. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 146 Ferman Yayıncılık (Atatürk ve Milli Eğitim)

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Atatürk’ün eğitim konusuna verdiği önem hangi sözünden anlaşılmaktadır?
Cevap:  “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” sözünden anlaşılmaktadır. 

2. Atatürk’ün, Afet İnan’a mesleği ile ilgili yaptığı ilk önerisi nedir?
Cevap: Çocukların geleceğin büyükleri olduğu gözüyle bakarak davranışlarını bu doğrultuda sergilemesi gerektiği ilk önerisi olmuştur. 

3. Atatürk en çok hangi konularda okumayı seviyormuş?.
Cevap: Tarih, filoloji, coğrafya, sosyoloji, iktisat, hukuk ve sanat konularında okumayı seviyormuş.

4. Üniversitelerimize ve yüksekokullarımızın gençleri yetiştirmekteki başlıca görevi nedir?
Cevap: Gençlerin, demokrasiyi bilerek, medeni ve müreffeh bir ülke olmasını sağlamak yolunda bilgilerin verilmesi gerekir. Aynı zaman da çalışmanın önemi, adaleti ve akılcı olma doğrultusunda yetiştirilmeleri gerekir. 

5. Atatürk’ün millî eğitimin başarılı olması için önerileri nelerdir?
Cevap: Eğitimde akılcı olmayı, Türk tarihinin bütün olarak, uygarlığa önem verilerek okutulmasını istemiştir. 


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayarak okuduğunuz metnin türünü belirleyiniz.

1. Metin; herhangi bir konuda bilgi vermek, bir tezi kanıtlamak, bir gerçeği ortaya koymak ya da bir düşünceyi savunmak için mi yazılmıştır?
Cevap: Metinin yazılma amacı budur. Metinde Atatürk’ün eğitime vermiş olduğu önemi bizlere aktarmıştır. 

2. Yazar; metinde kanıt, belge ve inandırıcı veriler sunup düşüncelerini ispatlamaya çalışmış mıdır?
Cevap: Yazar metinde Atatürk’ün sözlerine yer vererek ispat sunmuştur. 

3. Metinde açık, anlaşılır ve ciddi bir dil mi kullanılmıştır?
Cevap: Metnin dili açık, anlaşılır ve ciddi bir dildir. 

4. Tutarlı, tarafsız, bilimsel bir üslup mu kullanılmıştır?
Cevap: Metinde söylenenler ispatlanarak gösterilmiş ve yazılarda terslik bulunmadığı için tutarlı, belli bir tarafı seçmediği için tarafsız ve bilimsel bir üslup ile ele alınmıştır. 


4. ETKİNLİK

Düşünce, duygu ya da ilkeleri kısa ve öz bir biçimde anlatan sözler “özdeyiş” olarak adlandırılır. Özdeyişleri kimin söylediği bellidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün aşağıdaki özdeyişlerini okuyunuz. Atatürk’ün bu özdeyişlerle ne anlatmak istediğini altlarına yazınız.
Cevap:

• Egemenlik milletindir.
→ Özgürlük ve bağımsızlık millete aittir. 

• Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.
→ Sporcu ahlaklı, zeki, çevik olması gerektiği anlatılmak istenmiştir. 

• Dünyada herşey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, muvaffakiyet için en hakikî yol gösterici ilimdir, fendir.
→ Dünyada bizi her konuda aydınlatacak yol ilimdir. 

• Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar.
→ Cesaret edilecek işlerin yalnız her anlamda gelişmiş ülkelerin yapabileceği anlatılmak istenmiştir. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 147 Ferman Yayıncılık (Atatürk ve Milli Eğitim)

5. ETKİNLİK

Yukarıdaki örneklerden yararlanarak siz de tek yargılı, içinde fiilimsi olan, noktalama işaretiyle ayrılan ve bağlaçla bağlanan cümle örnekleri yazınız.
Cevap:

Onu çok seviyordu
→ Cümlenin tek bir yargısı vardır.

Gitar çalışını herkes çok beğendi. 
→ Cümlede fiilimsi vardır.

Alacağım kitaplar çok ağırdı ancak benim için çok önemliydi.
→ İki cümle bağlaçla bağlanmıştır.

Yeni aldığım kitabı eve getirirken arkadaşımla karşılaştım, o da kitaba bakmak istedi. 
→ Birden fazla cümle noktalama işareti ile ayrılmıştır.


6. ETKİNLİK

Sınıfınızda “Atatürk’ün millî eğitime verdiği önem” konulu bir konuşma yapınız. Yaptığınız konuşmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Cevap: Atatürk, eğitimi Türkiye’nin geleceği olarak görmüş ve ülkenin kalkınması için millî eğitimin güçlendirilmesini hedeflemiştir. Ona göre, çağdaş bir toplum inşa etmek için eğitim sisteminin kusursuz olması gerekmektedir. Atatürk’ün millî eğitime verdiği öncelik, Atatürk, 3 Mart 1924 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı’nın kurulmasını sağlamış ve eğitim alanında köklü reformlar gerçekleştirmiştir. Eğitimde yeni bir anlayış benimseyen Atatürk, bilimin ve yenilikçi düşüncenin rehberliğinde hareket etmiştir. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 148 Ferman Yayıncılık (Atatürk ve Milli Eğitim)

7. ETKİNLİK

“Atatürk” adının size çağrıştırdığı kavramları aşağıya yazınız
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 148 Ferman Yayıncılık (Atatürk ve Milli Eğitim)

Yazdığınız kavramlardan, yaşantınızdan, düşüncelerinizden ve hayallerinizden hareketle “yaratıcı yazma” yöntemine uygun olarak “Atatürk” konulu bir şiir yazınız.

Şiirinizi gözden geçirirken varsa şiirinizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız şiiri sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

ATATÜRK

Gözlerinde zafer, yüreğinde sevda,
Yılmaz bir kahraman, Türk’ün Başbuğ’u Ata.
Cesaretiyle doldurdu her nefesi,
Vatan aşkıyla yandı kalbi hep bu güzel ülkenin sesi.

Onun azmiyle göğsümüz kabardı,
Umutları yeşerten, geleceği aydınlatan bir lâle bahçesi.
Düşmana meydan okuyan, cesur bir komutan,
Atatürk, milletimizin kahramanı, önder ve başkan.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir