8. Sınıf Türkçe

Göç Destanı Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB)

Göç Destanı Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 8. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 178-180-181-182-183-184-185 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Göç Destanı Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 178-180-181-182-183-184-185. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Göç Destanı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 178 MEB Yayınları (Göç Destanı Metni)

Hazırlık Çalışmaları

1. Milletlerin hayatını etkileyen olaylar neler olabilir? Anlatınız
Cevap: Savaş, göç, doğal afetler gibi pek çok neden milletlerin hayatlarını etkileyebilir.

2. Destanların birey ve toplum üzerindeki etkileri ile ilgili düşüncelerinizi anlatınız
Cevap: Destanlar bizlerin geçmişini yansıtan hikayelerdir. Bu hikayelerde abartmalar da bulunur. Destanlar sayesinde tarihte yapılan başarısızlıklar, başarılar öğrenilerek buna uygun hareket edilir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 180 MEB Yayınları (Göç Destanı Metni)

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Sözcükleri cümlelerde kullanınız. Anlamı verilmeyen sözcüğün anlamını sözlükten bularak cümle içinde kullanınız
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 180 MEB Yayınları (Göç Destanı Metni)


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 181 MEB Yayınları (Göç Destanı Metni)

1. ETKİNLİK

“Göç Destanı” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız

1. Metindeki olaylar kimlerin başından geçmiştir?
Cevap: Uygur adında olan ilde yaşayan kişilerin başından geçmektedir.

2. Ağacın gövdesi yarılınca içinden ne çıkmıştır?
Cevap: Ağacın gövdesi yarıldığında içinden beş tane çocuk çıkmıştır.

3. Uygurlar Bugu Tigin’i hangi özelliklerinden dolayı hakan seçmişlerdir? Sizce bu karar doğru mu?
Cevap: Zeki, güzel ve diğer çocuklardan üstün kılan özelliği olduğu için hakan seçmiştir. O zaman da demokrasi olmadığı için bu yöntem en doğrusudur.

4. Hükümdar, oğlunu niçin Çin prensesi ile evlendirmeyi düşünmüştür?
Cevap: Çin ile arada olan savaşın son bularak barışa bağlanması için evlendirmek istenmiştir.

5. Çinliler prensese karşılık Uygurlardan ne istiyorlar? Niçin?
Cevap: Hükümeti zayıflatmak adına Kutlu Dağı adındaki kayayı istemişlerdir.

6. Çinliler kayayı ülkelerine nasıl götürmüşlerdir?
Cevap: Ateş ile yakıp üzerine sirke döküp parçalamışlar ve bu şekilde ülkelerine götürmüşlerdir.

7. Uygurlar niçin göç edip Beş Balıg’a yerleşmiştir? Uygurların buradaki yaşamı sizce nasıl devam etmiş olabilir?
Cevap: Kutlu Dağı verdikten sonra düzenleri bozulduğu için Beş Balıg’a yerleşmişlerdir. Burada huzurlu bir yaşam sürdüklerini düşünüyorum.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini bulunuz
Cevap:

Konu: Uygurların Çinliler ile barış sağlamak için seçtikleri yöntemin kötü sonuç doğurması.
Ana fikir: Kutsal, bizim için değerli olan her şeye sahip çıkmalıyız.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 182-183-184 MEB Yayınları (Göç Destanı Metni)

4. ETKİNLİK

“Göç Destanı” metninde geçen gerçek ve kurgusal unsurları bulunuz
Cevap:

Gerçek Unsurlar :

  • Bir gün Uygur tahtına yeni bir hükümdar oturdu.
  • Bu prenses, sarayını Hatun Dağı’nda kurdu. O çevrede Tanrı Dağı adında başka bir dağ ve onun cenubunda da Kutlu Dağ denilen büyük bir kaya vardı.

Kurgusal Unsurlar :

  • Ağacın gövdesi gittikçe kabarıyor, oradan güzel musiki sesleri geliyordu.
  • Bir gün ağacın gövdesi yarılarak içinden beş çocuk çıktı.

5. ETKİNLİK

“Göç Destanı” aşağıdaki özelliklerden hangilerini taşımaktadır? Belirlediğiniz maddelerin numaralarını noktalı yere yazınız.
Cevap: 1-2-5-6-9


6. ETKİNLİK

“Nasreddin Hoca’nın Hayat Hikâyesi” metnini okuyunuz. Koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterlerini bu şekilde kullanmanın amacının ne olabileceğini metnin altındaki alana yazınız
Cevap: Koyu renk ile yazılan sözcükler önemli bilgilerin olduğu ve okuyucunun dikkatini çekmesi amacı ile yazılmıştır.


7. ETKİNLİK

b) Fıkradaki mizahi ögelere dikkat ediniz. Siz de öyküleyici anlatımı kullanarak “misafirperverlik” konulu bir hikâye yazınız. Hikâyenizde mizahi ögelere yer veriniz ve yazınıza uygun bir başlık koyunuz
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 182-183-184 MEB Yayınları (Göç Destanı Metni)


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 185 MEB Yayınları (Göç Destanı Metni)

8. ETKİNLİK

Araştırdığınız destanlardan en beğendiğinizi anlatınız
Cevap: Ergeneokon Destanı Göktürkleri anlatan bir destandır. Türkler Ergenekon adlı bir bölgede 400 yıl yaşamışlardır. Buraya sığmamaya başladıkları zaman çevrelerini çevreleyen demir dağı eriterek bu yerden çıkmayı başarmışlardır.


9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri çatı özelliklerine göre inceleyiniz.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 185 MEB Yayınları (Göç Destanı Metni)


Gelecek Derse Hazırlık

Türkü hikâyelerini araştırınız. Beğendiğiniz türkü hikâyesini sınıfa getiriniz.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 185 MEB Yayınları (Göç Destanı Metni)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Destanlar bizim geçmişimizi anlatan hikayelerdir. Bu hikayelerde büyük oranda abartmalar bulunur. Destanlar sayesinde geçmişimizde yapılan hatalar öğrenilir ve bizlerde ona göre aynı hataları yapmayız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir