8. Sınıf Türkçe

Atatürk ve Müzik Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB)

Atatürk Ve Müzik Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 8. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 52-56-57-58-59 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Atatürk Ve Müzik Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe MEB)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 52-56-57-58-59. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Atatürk Ve Müzik

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 52 MEB Yayınları (Atatürk Ve Müzik Metni)

Hazırlık Çalışmaları

1. Kendinizi bir sanat dalıyla ifade etmek isteseniz hangi sanatı seçerdiniz? Niçin?
Cevap
: Resim sanatını seçerdim. Çünkü resim duygularımızı, düşüncelerimizi ifade edebildiğimiz ve kendimizden izler bıraktığımız sanattır.


2. Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi sizce neler olabilir?
Cevap
: Atatürk “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” demiştir. Sanatsız bir milletin gelişemeyeceğini düşünmüştür.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 56 MEB Yayınları (Atatürk Ve Müzik Metni)

1. ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.
Cevap
:

 • DAMGA VURMAK
 • EVRENSEL
 • TASDİKLEMEK
 • İHTİMAM
 • FASIL
 • AMATÖR
 • MALUM
 • İŞTİRAK ETMEK
 • NEZDİNDE
 • NABIZ YOKLAMAK
 • ENTERESAN
 • İCAT ETMEK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 MEB Yayınları (Atatürk Ve Müzik Metni)

2. ETKİNLİK

“Atatürk ve Müzik” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Musiki inkılabının en büyük hedefi nedir?
Cevap
: Musiki inkılabının hedefi çok sesli müziğin Türk halkına benzetilmesi ve klasik Trük müziğinin evrensel bir müzik türü haline gelebilmesidir.


2. Atatürk’ün müziğe ilgi duymasında etkili olan kimdir? Nasıl etkili olmuştur?
Cevap
: Fransız düşünür Montesque’dir. Montesque Kanunların Ruhu adlı kitabında müzikte yapılacak bir değişikliğin ülkenin ayarlarında da değişiklik ihtiyacı doğuracağını söylemesi Atatürk’ü etkilemiştir.


3. Atatürk’ün iyi bir müzik bilgisine sahip olmasında neler etkili olmuştur?
Cevap
: Harp Akademisi’ndeki bazı arkadaşları ile özel fasıllar yapmak ve bu fasıllarda amatör olarak şarkılar söylemek etkili olmuştur.


4. Atatürk’ün sevdiği türküler nelerdir?
Cevap
: “Aliş’imin Kaşları Kare, Atladım Bahçeye Girdim, Gide Gide Yarelerin Derildi, Ayağına Giymiş Sedef Nalini, Bülbülüm, Dağlar Dağlar, Köşküm Var Deryaya Karşı, Maya Dağ’dan Kalkan Kazlar, Manastır, Şahane Gözler, Yemenimin Uçları ve Zeynep” tir.


5. Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır? Açıklayınız.
Cevap
: Müzik inkılabını geliştirmek için müzik eğitimi verilmesin ve bu eğitimlerin verileceği kurumları açmıştır. 1934’te de konservatuar açmıştır.


6. Siz olsaydınız insanların sanata gereken önemi vermesi için hangi çalışmaları yapardınız?
Cevap
: Sanatla ilgilenebilmeleri için öncesinde halkı refah seviyesine ulaştırırdım. Tiyatro, sinema ve sergileri arttırarak maliyetini en aza indirir, ücretsiz günler belirlerdim.


3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki yargılardan okuduğunuz metnin tür özelliklerini yansıtanları işaretleyiniz.
Cevap
:

 • Metinde Atatürk’ün müzik ile ilgili düşünceleri anlatılmıştır. (X)
 • Metinde öznel yargılar ağır basmaktadır. ()
 • Yazar, düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmemiştir. (X)
 • Yazarın amacı okuyucuyu bilgilendirmektir. (X)
 • Yazar, alanında uzman kişidir. (X)
 • Yazar, metni karşılıklı konuşma havasında yazmıştır. (X)

b) Okuduğunuz metnin türü.
Cevap
: Metin anı türündedir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58 MEB Yayınları (Atatürk Ve Müzik Metni)

4. ETKİNLİK

Aşağıda Atatürk’ün özdeyişleri verilmiştir. Bu özdeyişlerin konusunu örnekteki gibi yazınız.
Cevap
:
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58 MEB Yayınları (Atatürk Ve Müzik Metni)


5. ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmalarla ilgili planlama tablosunu sunumunuzdan önce doldurup sunumunuzu gerçekleştiriniz.
Cevap
:

Sunumun konusu nedir?
⇒ Türk Dilinin Önemi

Sunumun mesajı ne olacak?
⇒ Türk dilini korumamız gerektiği.

Sunumu kimlere yapacaksınız?
⇒ Sınıf arkadaşlarıma.

Sunumu nerede yapacaksınız?
⇒ Sınıfta

Sunum için hangi araçları (etkileşimli tahta, projeksiyon, ses kayıt cihazı, fotoğraflar vb.) kullanacaksınız?
⇒ Akıllı tahta kullanacağım.

Sunum için hangi bilgi kaynaklarından (kitap, internetvb.) yararlanacaksınız?
⇒ Nutuk’tan ve internetten yararlanacağım.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 MEB Yayınları (Atatürk Ve Müzik Metni)

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümleri işaretleyiniz.
Cevap
:
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 MEB Yayınları (Atatürk Ve Müzik Metni)


7. ETKİNLİK

b) Yukarıdaki cümlelerde geçen yabancı sözcüklerin altını çiziniz. Bu sözcükleri ve Türkçe karşılıklarını alttaki boşluklara yazınız.
Cevap
:

“Vatan sevgisi konulu kitabımı başka bir perspektifle yazdım. Objektif bir değerlendirme yapılırsa trend kitaplar arasında yer alacağına inanıyorum.”

Perspektif: Görünge
Objektif: Nesnel
Trend: Yönelim


Gelecek Derse Hazırlık

• Çanakkale Savaşı konulu anılar derleyip sınıfa getiriniz.
Cevap
:
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 MEB Yayınları (Atatürk Ve Müzik Metni)


• Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi ile ilgili araştırma yapınız.
Cevap
: Çanakkale Savaşında Kurtuluş Savaşının temelleri atılmıştır. Türk ordusunun Çanakkale Cephesinde verdiği korkusuz mücadeleden sonra Tüm dünya Türk milletinin gücüne ve vatan sevgisine şahitlik etmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Kesinlikle resim yapmayı seçerdim. Kendini çizerek ifade etmek çok güzel bir yöntem. Renkleri de çok seviyorum. Onlara baktığım zaman aklıma hep bir şeyler geliyor. Herhalde ilk önce bunları çizerdim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir