6. Sınıf Türkçe

Göç Destanı Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe Anka)

Göç Destanı Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe Anka) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde Göç Destanı metnine ait cevapların yer aldığı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110-113-114-115-116-117-118 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Göç Destanı Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe Anka)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 110-113-114-115-116-117-118. Sayfa Cevapları Anka Yayıncılık Göç Destanı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 110 Anka Yayıncılık (Göç Destanı)

Düşünelim – Tartışalım

1. Getirdiğiniz resimleri arkadaşlarınız ile paylaşınız ve resimlerin ait olduğu bölgeler ile ilgili konuşunuz. goo.gl/zdzG3k genel ağ adresinden ya da dinleme izleme cd’nizden “Davet” adlı videoyu izleyiniz. Size hissettirdikleri üzerine konuşunuz.
Cevap: Videodan bu vatanımızın kolay kazanılmadığını, atalarımızın bu vatanı büyük mücadelelerle aldığını ve kıymetini bilmemiz gerektiği hissettirdi.


2. Üzerinde yaşadığımız bu topraklara “vatanımız” diyoruz. Bir toprak parçasını vatan yapan nedir?
Cevap: Bu toprak parçasını vatan yapan Türk milletinin uğruna canı pahasına savaşması ve düşman elinden kurtarmasıdır.


3. Bu topraklar üzerinde yaşayan ve kendini bu vatanın bir bireyi kabul eden insanların ortak özellikleri nelerdir?
Cevap: Bu topraklar üzerinde yaşayan ve kendini bu vatanın bir bireyi kabul eden insanların ortak özelliği vatansever, korkusuz, cesur ve özgürlük sevdalısı olmalarıdır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 113 Anka Yayıncılık (Göç Destanı)

1. Etkinlik

Anlamlarını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek sözlük defterinize yazınız ve metninizdeki anlamlarıyla cümle içinde kullanınız.
Cevap:

Ürpermek→ Üşümek, korkmak, titremek.
Cümlem: Soğuktan içim ürperdi.

Mukaddes→ Kutsal.
Cümlem: Elindekiler mukaddes bir değere sahip.

Mahsul→ Elde edilen ürün.
Cümlem: Dedem mahsullerini toplamış.

Tılsım→ Güç.
Cümlem: Annemin hediye ettiği tılsım kolye şansım oldu.

Ehli→ Evcilleştirilmiş.
Cümlem: Sokaktan getirdiği kediyi ehlileştirmiş.


2. Etkinlik

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki olayların hangi sırada gerçekleştiğini belirleyiniz, olay örgüsünü oluşturunuz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 113 Anka Yayıncılık (Göç Destanı)


3. Etkinlik

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Göç Destanı, hangi Türk ulusuna aittir?
Cevap: Göç Destanı, Uygur Türklerine aittir.


2. Hulin Dağı’nın üzerinde büyüyen kayın ağacını olağanüstü yapan nedir?
Cevap: Kayın ağacını olağanüstü yapan kutsal ışığının ağacın üzerinde aylarca kalması, ağacın gövdesinin büyümesi ve içerisinden 5 çocuğun çıkmasıdır.


3. Kayın ağacının içindeki odacıklarda kimler vardı? Halk ve halkın ileri gelenleri bu kişilere neden saygı göstermiştir?
Cevap:  Kayın ağacının içindeki odacıklarda çocuklar vardı. Halk ve halkın ileri gelenleri bu kişileri Allah’ın gönderdiğine inandıkları için saygı göstermişler.


4. Kutlu Dağ, Türkler için neden kutsal sayılmıştır?
Cevap: Kutlu Dağ, Türklerin saadetini ve bölünmez bütünlüğünü temsil ettiği için Türkler için kutsal sayılmıştır.


5. Kutlu Dağ’ın Çinlilere verilmesi nelere yol açmıştır?
Cevap: Kutlu Dağ’ın Çinlilere verilmesi kurdun, kuşun dile gelip haykırmasına, halkın huzurunun ve rahatının kaçmasına yol açmıştır.


6. Türk hakanının yerinde olsaydınız vatanınıza ait bir toprağı Çinlilere verir miydiniz? Neden?
Cevap: Türk hakanının yerinde olsaydım vatanımıza ait bir toprağı Çinlilere vermezdim. Çünkü topraklarımızın her karışı bizim için değerli ve şehitlerimizin kanıyla kazanılmıştır. Bizlere düşen onları korumak ve kollamaktır.


4. Etkinlik

Aşağıdaki dizede kullanılan söz sanatını bulunuz. Anlama yaptığı katkıyı açıklayınız.
Cevap:

Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü: Tezatlık (zıtlık) kullanılmıştır. Beyaz ve karanlık zıtlık anlamı vermektedir. 


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114 Anka Yayıncılık (Göç Destanı)

5. Etkinlik

a. Yukarıdaki paragrafın konusu ve ana düşüncesi nedir? Defterinize yazınız.
Cevap:

Konu: Dillerin yabancı dillerin tesiri altında kalması.

Ana düşünce: Dilimizi yabancı dillerin tesirinden kurtarmamız gerektiği.


b. Dilimize yabancı dillerden girmiş olan aşağıdaki kelimeleri Türkçeleri ile eşleştiriniz ve cümle içinde kullanınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114 Anka Yayıncılık (Göç Destanı)


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115 Anka Yayıncılık (Göç Destanı)

6. Etkinlik

Kendi başına anlamı olmayan, cümlede diğer kelime ve kelime öbekleriyle kullanıldığında anlam kazanan kelimelere “edat” denir.
Edatlar kelimeler arasında “neden-sonuç, benzetme, görelik, nasıllık, birliktelik” gibi anlam ilgilerini kurmaya yarar.
Öğrendiğiniz bu bilgilerin ardından aşağıdaki cümlelerde bulunan edatları belirleyiniz. Cümlenin başında verilen boşluğa yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115 Anka Yayıncılık (Göç Destanı)


7. Etkinlik

Aşağıdaki cümlelerde edatlar (ilgeçler) kırmızıyla yazılarak belirtilmiştir.
Kutucuklarda da bu edatların cümlelere kattığı anlamlar karışık olarak verilmiştir.
Cümlelerle edatların bu cümlelere kattığı anlamları örnekteki gibi eşleştirip yazınız.
Cevap:

1. Emmilerim hudutlarında
Senin için dövüşürken ölmüşler. (…….uğruna…….)

2. Bir andız fidanı gibi büyümüşüm. (…….benzetme…….)

3. Öpüp başıma koyduğum
Ekmek gibisin. (…….benzetme…….)

4. Arabayı haftaya getirmek üzere kiralayabilirsin. (…….şart…….)

5. Özel arabası ile Kırşehir’e kadar yol aldı. (……araç……..)

6. Ben de senin kadar gitar çalabiliyorum. (…….eşitlik…….)

7. İşini sevmediğinden ötürü her gün mutsuzdu. (…….sebep…….)


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116 Anka Yayıncılık (Göç Destanı)

8. Etkinlik

Aşağıdaki ürün hakkında verilen bilgilerden hareketle soruları cevaplayınız.

1. Ürünün ÜT’si ve SKT’si nedir?
Cevap: 

ÜT: 15.10.2017
SKT: 17.11.2017


2. Ürün hangi tarihten sonra kullanılmamalıdır?
Cevap: Ürün 17.11.2017 tarihinden sonra kullanılmamalıdır.


3. Ürün hangi koşullarda saklanmalıdır?
Cevap: Ürün serin ve rutubet olmayan yerde saklanmalıdır.


4. Ürünü alırken nelere dikkat etmek gereklidir?
Cevap: Ürünü alırken son kullanma tarihine, paketinin zarar görüp görmediğine, sağlık bakanlığından onaylanmasına dikkat etmek gerekir.


9. Etkinlik

Ülkemize özgü yiyeceklerden birinin tanıtımını yapmak amacı ile bir reklam metni yazınız ve metninizi arkadaşlarınıza anlatınız. Konuşmanız sırasında dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimelerin Türkçelerini kullanınız.
Cevap: Humus, Hatay yöresinin en gözde mezelerinden biridir. Bu meze yemeklerin yanında yapılır. Yapılışında nohutlar yumuşayana kadar haşlanır, haşlanan ve yumuşayan nohutlara limon tahin eklenerek robottan çekilir ve kremsi bir yapıya dönüştürülür. Üzerine yağda kızartılmış salça dökülerek tüketilir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116 Anka Yayıncılık (Göç Destanı)


10. Etkinlik

Ülkemizin belli bir bölgesini tanıtan afiş tasarlayınız. Tasarımınızı büyük ölçeklerde yaparak sınıf ya da okul panosunda sergileyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116 Anka Yayıncılık (Göç Destanı)1


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 117 Anka Yayıncılık (Göç Destanı)

11. Etkinlik

Aşağıda ülkemizde yetişen meyve çeşitlerinden bazılarının bölgelere göre yetiştirilme oranlarının grafikleri verilmiştir. Aşağıdaki soruları grafikleri inceledikten sonra cevaplayınız.

1. Üzüm, incir, elma ve fındık hangi bölgelerde daha çok yetiştirilmektedir?
Cevap: Üzüm ve incir en çok Ege bölgesinde, elma en çok İç Anadolu bölgesinde, fındık en çok Karadeniz bölgesinde yetiştirilmektedir.


2. Grafiğe baktığınızda aşağıdaki ürünler en çok hangi bölgelerde yetişmektedir?
Cevap:

Üzüm: Ege Bölgesi
İncir:  Ege Bölgesi
Elma: İç Anadolu Bölgesi
Fındık: Karadeniz Bölgesi


3. Bu ürünlerin yetiştikleri bölgelerde hangi sanayi kuruluşları kurulabilir?
Cevap: Bu ürünlerden üzümün yetiştirildiği bölgede pekmez ve sirke fabrikası, elmanın yetiştirildiği bölgede sirke ve şeker fabrikası, fındık yetiştirilen bölgelerde krema ve çikolata fabrikası, incirin yetiştirildiği bölgelerde reçel fabrikası kurulabilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 118 Anka Yayıncılık (Göç Destanı)

12. Etkinlik

Aşağıdaki iki metni biçim ve içerik açısından karşılaştırınız.
Cevap: Birinci metinde şiir ve şairin vatanına olan sevgisi anlatılırken ikinci metin düz yazı ve hizmetçinin hayalleri anlatılmıştır.


13. Etkinlik

a. Aşağıda verilen atasözü ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir paragraflık yazı yazınız.
Cevap: Atasözünde annemiz gibi vatanımızın da sadece bir, tek ve özel olduğu, annemizin ve vatanımızın yeri doldurulamayacağı anlatılmıştır. 


Sonraki Metne Hazırlık

Bilmece ve tekerlemeler öğreniniz.
Cevap:

Bilmece:

  • Tay tay gider, üstüne de yeller eser. Ayağı takılırsa, seni yerlerde sürükler.→ (At)
  • Benzerim bir topa, ama tadımı unutma. Yazın çalarım kapını, tatlandırırım ağzını.→ (Kavun)

Tekerleme

Makas, makas, makas,
Ali dayı, noktaya bas,
Trampetler çalınıyor,
Yüzbaşılar darılıyor,
Darılmayın yüzbaşılar,
Can yürekten ayrılmıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir