7. Sınıf Türkçe

Broşür Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB)

Broşür Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Broşür Metni etkinliklerinin bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 220-221-222-223-224-225 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Broşür Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe MEB)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 220-221-222-223-224-225. Sayfa Cevapları MEB Yayınları Broşür Metni

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 220 MEB Yayınları (Broşür Metni)

Hazırlık Çalışmaları

• Sağlıklı yaşamak için neler yapıyorsunuz?
Cevap: Sağlıklı yaşamak için; bol su tüketir, sağlıklı besinler tüketip, düzenli spor yapar ve uyku düzenime dikkat ederim.


• Doktorların karşılaştıkları sorunlar neler olabilir? Anlatınız.
Cevap: Doktorlar hastaların tedaviyi reddetmesi, hasta yakınlarından darp edilmek gibi sorunlarla karşılaşabilirler.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 221 MEB Yayınları (Broşür Metni)

1.Etkinlik

“Broşür” adlı metni dinlerken metnin devamına ilişkin tahminlerde bulunmanızı sağlayacak sorular sorulacaktır. Tahminlerinizi verilen boşluklara yazınız.
Cevap: 

1. soruya verdiğim cevap: Eline broşür tutuşturulan köy halkı şaşırmış ve merakla broşürleri okumuştur. 

2. soruya verdiğim cevap: Ayşe Hanım kasabaya varır varmaz soluğu hastanede aldı ve durumu anlattı. Kendisiyle ilgilenen Mustafa doktor duydukları karşısında ümitlenmiş ve mutlu olmuştu. Broşürlerinin birilerinin hayatına dokunmuş olmasının heyecanıyla bebeğe müdahale etti. 


2.Etkinlik

a) Dinlediğiniz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz.
Cevap: 

Broşür: Az sayfalı kitapçık.
Fakülte: Üniversite.
Kırsal: Yeşil boş alan.
Müdahale: Karışmak, yön vermek.
Yetki: Bir güce hakkı olmak.
Formül: Bir durumun kuralı.
Ahali: İnsan topluluğu.


b) Kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe sözlükten bularak aşağıya yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.
Cevap: 

Broşür: Bir konu hakkında bilgi veren az sayfalı kitapçık.
Fakülte: Üniversite.
Kırsal: Az insanın barındığı yeşil alan.
Müdahale: Araya girmek, karışmak.
Yetki: Bir güce sahip olmak.
Formül: Bir şeyin kuralı.
Ahali: Yerli insan topluluğu.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 222 MEB Yayınları (Broşür Metni)

c) Kelimelerden üç tanesini seçerek kelimeleri anlamlarına uygun şekilde birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

  • Merkezimizin broşürünü mahallelere dağıttık. 
  • Tıp Fakültesi’nden yeni mezun oldu.
  • Tüm formülleri ezberledim.

3.Etkinlik

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Mustafa, Anadolu’nun bir kasabasına doktor olarak atanırken hangi duygu ve düşünceler içindedir?
Cevap: Mustafa, Anadolu’nun bir kasabasına doktor olarak atanırken çok heyecanlı ve mutluymuş.


2. Mustafa, hastanedeki ilk günlerinde neyin farkına varmıştır?
Cevap: Mustafa, hastanedeki ilk günlerinde hasta çocukların hastaneye geç getirildiğini fark etmiş. 


3. Doktor Mustafa’yı diğer doktorlardan aldığı hangi cevaplar üzmüştür?
Cevap: Doktor Mustafa’yı diğer doktorlardan aldığı ” insanlar kırsal kesimlerde yaşadıklarından dolayı doktora gelmiyor kendi tekniklerini kullanıyor” cevabı üzmüştür.
 


4. Pazar yerinde broşür dağıtan Doktor Mustafa’ya halkın verdiği tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Pazar yerinde broşür dağıtan Doktor Mustafa’ya halkın verdiği tepkiyi bilinçsiz bir halk olarak değerlendiriyorum. 


5. Doktor Mustafa’nın arkadaşlarından biri olsaydınız ona yardım etmek için neler yapardınız?
Cevap: Doktor Mustafa’nın arkadaşlarından biri olsaydım hazırladığı broşürlerde yardım ederek başka neler yapabiliriz diye istişare ederdim.


6. Doktor Mustafa’nın dağıttığı broşür, Ayşe Hanım’a nasıl ulaşmıştır?
Cevap: Doktor Mustafa’nın dağıttığı broşürü Osman Ağa alarak çakmak taşlarını sarar ve eve götürür. İşi bittikten sonra buruşturarak atar ancak torunu Ömer görür ve alarak uçak yapar. Yaptığı uçak Şerife Teyzenin bahçesine gider. Bahçede ip saracak olan Şerife teyze kağıdı alarak ipi ona sarar ve sardığı ipi Hatice Hanım’a götürür. Hatice Hanım iple kalan patikleri örer ve kağıdı torunu Saniye alarak içine nohut koyar. Tarlaya gittiğinde nohutlardan yerken Ayşe Hanım’a da ikram eder. Ayşe Hanım nohutları yedikten sonra broşürdeki yazıları görür.


7. Doktor Mustafa’nın yerinde olsaydınız halkı bilinçlendirmek için broşür dağıtmanın dışında hangi etkinlikleri yapardınız?
Cevap: Doktor Mustafa’nın yerinde olsaydım her köye seminer verir halkı hastalıklar hakkında bilinçlendirirdim. 


4.Etkinlik

Dinlediğiniz metni kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetleyiniz.
Cevap: Doktor Mustafa yeni mezun olarak bir köye atanır. Doktorluğunun ilk günlerinde köy halkının, çocukları hastaneye çok geç getirdiğini fark eder. Diğer doktorlara sorarak köy halkının kendi yöntemlerini kullandığını öğrenir. Bu durumu düzeltebilmek için broşür basar ve dağıtır. Köy halkı broşüre önem vermez ve okumaz. Bu durum karşısında Doktor Mustafa çok üzülür. Doktor Mustafa’nın dağıttığı broşürlerden biri Osman Ağa’dan Ayşe Hanım’a kadar ulaşır ve broşürdeki belirtilerin çocuğunda da olduğunu fark eder. Apar topar çocuğunu hastaneye getiren Ayşe Hanım’ı gören Mustafa Hoca bu duruma vesile olduğu için mutlu olur ve çocuğa zamanında müdahale edilir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 223 MEB Yayınları (Broşür Metni)

5.Etkinlik

Gelecekte seçmek istediğiniz meslek ve bu mesleğin çalışma koşullarıyla ilgili yaptığınız araştırmadan hareketle düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız.
Cevap: Gelecekte avukat olmayı düşünüyorum. Avukatlar davalarda müvekkilini karşı davacıya karşı savunarak, delil ve ispatlarla davayı kazanmayı sağlar. Avukatlığın en önemli basamağı doğru sözlü ve adil olmaktır. 


6.Etkinlik

“Broşür” metninin tutarlılığını (mantık kurallarına uyması, duygusal ve düşünsel çelişkiler taşımaması, konudan sapılmaması) sorgulayarak düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: Broşür metni mantık kurallarına uymuş ve konudan sapılmadan anlatılmıştır. Duygusal ve düşünsel çelişkiler bulunmamaktadır.  


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 224 MEB Yayınları (Broşür Metni)

8.Etkinlik

b) Aşağıdaki metni okuyarak bir broşürün hazırlanması için gereken iş ve işlem basamaklarını maddeler hâlinde yazınız.
Cevap: 

  • Doğru bir araştırma süreci,
  • Farklı çözüm önerileri,
  • Fikirler ve çözümler tartılarak sonuca varmak. 
  • Kurumun amblemi, logosu, adresi, iletişim bilgileri vs. öğrenilmesi.
  • Kullanılacak metnin hazırlanması
  • Kullanılacak görsellerin hazırlanması

9.Etkinlik

Aşağıda “Broşür” metninden bir bölüm verilmiştir. Verilen bölümde yer alan basit zamanlı fiilleri bulup ek fiil yardımıyla birleşik zamanlı fiillere çevirerek birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

Attı→ atmıştı→ Bütün kalemlerini bir tarafa atmıştı.

Başladı→ başlamıştı→ Derslerini yapmaya başlamıştı.

Uçtu→ uçmuştu→ Kuşu bir anda uçmuştu.

Aldı→ almıştı→ Annesine çiçek hediye almıştı.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 225 MEB Yayınları (Broşür Metni)

10.Etkinlik

b) İncelediğiniz dilekçede yer alan soruna ilişkin çözüm önerileri bularak yazınız.
Cevap: Çözüm olarak polisleri arayarak haber verilebilir ya da okuldaki çocuklara alma yasağı koyabilirler.


c) Verilen dilekçe örneğinden hareketle yaşadığınız bir soruna ilişkin dilekçe yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 225 MEB Yayınları (Broşür Metni)

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bu broşür metni gerçekten ilginçti. Bazı soruları cevaplamak benim için zorlayıcıydı, ama cevap anahtarından yardım alarak başardım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir