5. Sınıf Türkçe

Deprem Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

Deprem Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 5. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 5. sınıf türkçe ders kitabı sayfa 85-88-89-90-91-92-93 cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Deprem Metni Cevapları (5. Sınıf Türkçe Anıttepe)

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 85-88-89-90-91-92-93. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Deprem

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 Anıttepe Yayınları (Deprem Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Aşağıdaki görsellerden doğal afetler sonucu oluşanları belirleyip işaretleyiniz.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 Anıttepe Yayınları (Deprem Metni)


2. Araştırmanızda deprem sırasında yapılması gerekenler ile ilgili neler öğrendiniz?
Cevap
:

 • Sabitlenmemiş eşyalardan ve pencerelerden uzak durulmalı.
 • Sabit ve sağlam eşyaların altına girilerek hayat üçgeni oluşturulmalı.
 • Baş iki el arasına alınmalıdır.
 • Merdivenlere koşulmamalı.
 • Balkonlara çıkılmamalı.
 • Güvenli bir yere çök, kapan, tutun hareketi yaparak sarsıntının geçmesini beklemeliyiz.
 • Telefonları ve iletişim araçlarını yanımızda bulundurmalıyız.

3. Kobe ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap
: Kobe 1,5 milyon nüfusu ile Japonya’nın en büyük şehirlerindendir. Bu kozmopolit liman kenti Osaka ve Kyoto ile birlikte Keihanshin metropol alanını oluşturmaktadır.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88 Anıttepe Yayınları (Deprem Metni)

1. ETKİNLİK

Anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını yazınız. Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlükten bulunuz. Bunları öğrendiğiniz anlamıyla birer cümlede kullanınız. Öğrendiğiniz kelimeleri kendi oluşturduğunuz sözlüğünüze de yazınız.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88 Anıttepe Yayınları (Deprem Metni)


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız

1) Yazarın babası deprem sırasında ne yapmıştır?
Cevap
: El feneri ile gelerek onları mutfak masasının yanına götürmüş.


2) Yazarın babasıyla gurur duymasını sağlayan olay nedir?
Cevap
: Göçük altında kalan komşularını kurtarmasıdır.


3) Deprem sonrasında yazar ve ailesi nerede kalmıştır?
Cevap
: Babasının çalıştığı fabrikada kalmıştır.


4) Yazarın babasının böyle bir felaket sonrasında diğer insanların yardımına gitmesini nasıl değerlendirirsiniz? Arkadaşlarınızla tartışınız.
Cevap
: Yazarın babasının insanların yardımına gitmesi çok güzel ve doğru bir davranıştır.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni aşağıdaki unsurlara göre inceleyiniz.
Cevap
:

OLAY: Kobe’de yaşanan depremde çocuğun yaşadıkları.
METİNDEKİ KAHRAMANLAR: Çocuk, annesi, babası, arkadaşları, görevliler
YER: Kobe
ZAMAN: Belirtilmemiş.
ANLATICI: Çocuk


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 89 Anıttepe Yayınları (Deprem Metni)

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyarak soruları cevaplayınız

a) Altı çizili kelimeler cümleye nasıl bir anlam katmıştır, cümlenin anlamında bir değişikliğe sebep olmuş mudur? Yazınız.
Cevap
: Altı çizili kelimeler karşıt anlamdaki cümleleri birleştirmiştir ve cümlelerde bir değişikliğe sebep olmuştur.


b) Okuduğunuz metinde yönlendirici ifadelerin olduğu cümleleri yazınız. Bu cümlelerdeki yönlendirici ifadeleri işaretleyiniz.
Cevap
:

 • Bu sayede felaketin büyüklüğünü görebiliyorduk.
 • Bütün bunlarda yetmiyormuş gibi canavar kükremesine benzer korkunç bir ses kulaklarımda çınlamaya başladı.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki grafiği inceleyiniz ve soruları cevaplayınız

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 89 Anıttepe Yayınları (Deprem Metni)

1) Grafik ne hakkında bilgi vermektedir?
Cevap
: 2021’deki Türkiye ve yakın çevresindeki deprem hareketliliği hakkında bilgi vermektedir.


2) Grafiğe göre deprem en çok hangi ayda olmuştur?
Cevap
: En çok ağustos ayında olmuştur.


3) Grafiğe göre deprem en az hangi ayda olmuştur?
Cevap
: En az kasım ayında olmuştur.


4) Depremin en çok olduğu ay ile en az olduğu ay arasındaki aylar hangileridir?
Cevap
: Eylül ve Ekim aylarıdır.


5) Temmuz ayında kaç deprem olmuştur?
Cevap
: Temmuz ayında 26 deprem olmuştur.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 Anıttepe Yayınları (Deprem Metni)

b) Grafiği örnek alarak siz de okuduğunuz kitapların sayısını aylara göre gösteren bir grafik çiziniz.
Cevap
:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 Anıttepe Yayınları (Deprem Metni)


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleler neden–sonuç bildirmektedir. Cümlelerin neden ve sonuç bölümlerini yazınız.
Cevap
:

• Bu tatbikatlar bana hep sıkıcı gelirdi çünkü Kobe çok sağlam ve güzel bir şehir.
Neden: Kobenin çok sağlam ve güzel şehir olması.
Sonuç: Tatbikatların hep sıkıcı gelmesi.

• Daha beş yaşında olduğu için çok korkmuştu.
Neden: Daha beş yaşında olması.
Sonuç: Çok korkması.

• Çok aç olduğumdan yemeğin ne olduğu umurumda değildi.
Neden: Çok aç olması.
Sonuç: Yemeğin ne olduğu umurumda olmaması.

• Evimize gitmemiştik çünkü ne elektriğimiz vardı ne de suyumuz.
Neden: Elektriğin ve suyun olmaması.
Sonuç: Evlerine gitmemeleri.


7. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Konuşma sırasında bu ifadeleri, hangi duygularınızı anlatmak için kullanırsınız? Açıklayınız.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90 Anıttepe Yayınları (Deprem Metni)1


b) Yukarıdaki görsellerden istediğiniz birini seçiniz. Beden dilinizi kullanarak bu ifadeye uygun kısa bir konuşma yapınız.
Cevap
: Düşünmek insanoğlunun var oluşundan ölümüne kadarki sürede isteyerek veya bilinçsiz olarak devamlı kafasında bir şeylerin geçmesidir. Daha bebeklik zamanlarımızda bunu bilinçsizce yaparız. Çocuklukta öğrenerek düşünmeye başlar ve bunu isteyerek yaparız.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 Anıttepe Yayınları (Deprem Metni)

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki köklere, verilen ekleri getiriniz. Oluşan kelimeyi tekrar yazınız ve bu ek sayesinde yeni kelime türeyip türemediğini işaretleyiniz.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 Anıttepe Yayınları (Deprem Metni)


9. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Soruları cevaplayınız

a) Bu cümlede kesme işareti niçin kullanılmıştır?
Cevap
: Özel isim olduğu için kesme işareti kullanılmıştır.


b) Aşağıdaki kesme işaretinin kullanım alanları ile bunlara verilen örnek cümleleri eşleştiriniz.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91 Anıttepe Yayınları (Deprem Metni)1


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92 Anıttepe Yayınları (Deprem Metni)

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere kesme işareti koyunuz. Cümleleri yeniden yazınız.
Cevap
:

Denilir ki Karacaoğlanın bazı türkülerinde başka başka yer adları vardır.
→Denilir ki Karacaoğlan’ın bazı türkülerinde başka başka yer adları vardır.

Bursaya yapılacak gezimiz 27 Nisana ertelendi.
→ Bursa’ya yapılacak gezimiz 27 Nisan’a ertelendi.

Çocuklar bugün TBMMyi ziyaret etti.
→ Çocuklar bugün TBMM’yi ziyaret etti.

Okulumuz yarışmada 2nci oldu.
→Okulumuz yarışmada 2’nci oldu.


11. ETKİNLİK

Aşağıdaki giriş bölümünün bir kısmı verilen hikâyeyi siz tamamlayınız. Yazınızda yabancı dillerden alınmış dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Yazınıza bir başlık koymayı unutmayınız.
Cevap
:
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92 Anıttepe Yayınları (Deprem Metni)


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 93 Anıttepe Yayınları (Deprem Metni)

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Ağaçların önemi ile ilgili atasözü ve özdeyişler bulunuz. Bunların anlamlarını öğreniniz.
Cevap
:

 • Ağaç (yaş iken) kesen baş keser.
 •  ‘’Yeşil görmeyen gözler, renk zevkinden yoksundur”.

2. “Tohumlar Fidana” şarkısını dinleyiniz. Şarkının sözlerini ezberleyiniz.
Cevap
:


3. Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinden “Geleceğe Nefes” kampanyasını araştırınız. Bakanlığın internet sitesinin adresini defterinize not alınız.
Cevap
: Geleceğe Nefes kampanyasında fidan bağışları ve fidan sahiplendirme yapılmaktadır.


4. İstediğiniz bir ağaçla ilgili kitap ya da dergiden bilgi toplayınız. Araştırmanızda kaynak olarak kullandığınız yayının künyesini (kitabın yazarının soyadı, adı, kitabın adı, yayınevi, yayın yeri, yayın yılı) defterinize not alınız.
Cevap
: Çam ağaçları yaz kış yaprak dökmez daime yeşildirler. Yaprak dökmeyen tek ağaç türüdür. Uzun süre yaşayan dayanıklı ve çok büyüyen bir ağaçtır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı geleceğe nefes kampanyasından fidan bağışı ve fidan sahiplendirme işlemleri yapılmaktadır. Buradaki asıl hedef ülkemizdeki ağaçlandırmayı artırmaktır. Ve bu sayede de doğamızı korumaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir