8. Sınıf Türkçe

Ergenekon Destanı Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

Ergenekon Destanı Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Ergenekon Destanı konusunun yer aldığı 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 104-108-109-110-111-112 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Ergenekon Destanı Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104-108-109-110-111-112. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık Ergenekon Destanı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 104 Ferman Yayıncılık (Türkiye’m)

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Sizi çok etkileyen bir olayla ilgili yazı yazmak ister misiniz? Yazarsanız hangi türü tercih edersiniz? Neden?
Cevap: Beni çok etkileyen olayla ilgili bir yazı yazmak isterdim. Yazacağım  yazı o zaman da yaşadıklarım ve bundan nasıl etkilendiğim hakkında olurdu. Yani bir anı yazısı yazardım. 


Metinde anlatılan olay nedir?
Cevap: Türkler dış güçlerin saldırılarından dolayı bir dağın arasına sığınıyorlar buraya Ergenekon adını veriyorlar. Burada 400 yıl yaşıyorlar. Çoğalıp o yer küçük geldiği zaman demir dağı eritip Ergenekon’dan çıkıyorlar. Ergenekon’dan çıkınca düşmanlarıyla savaşıp kanlarının öcünü alıyorlar. 

Metindeki karakterler kimlerdir?
Cevap: metindeki karakterler İl Han oğlu Kayan, yeğeni Tukuz. Kayan’ın çocukları Kayat, Tukuz’un çocukları. Börte Çene.

Metinde anlatılan olay ne zaman, nerede geçmektedir?
Cevap: Göktürkler zamanında Orta Asya’da geçmektedir. 

Metnin serim, düğüm ve çözüm bölümünde neler anlatılmaktadır?
Cevap: Metnin Serim bölümünde Göktürklerin dış güçlerin saldırılarından dolayı Ergenekon’a sığınmalı, düğüm bölümünde Ergenekon’da kurdukları düzen, çözüm bölümünde Ergenekon’dan çıkışı ve düşmanlardan alınan öç anlatılmaktadır. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108 Ferman Yayıncılık (Türkiye’m)

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Kavim
Cümlem: Orta Asya’dan göç eden kavim Türklerdir

Kelime/Kelime Grubu: Hendek
Cümlem: Savaşta kazılan hendeğe birçok düşman asker düştü

Kelime/Kelime Grubu: yaman
Cümlem: Sınavdan kötü alırsam halim yaman. 

Kelime/Kelime Grubu: çeri
Cümlem: Düşman çerileri üzerimize doğru geliyordu. 

Kelime/Kelime Grubu: Yalın
Cümlem: Söylediği sözleri yalın bir şekilde ifade etti

Kelime/Kelime Grubu: Körük
Cümlem: Mangal ateşini körükleyince etler daha iyi pişti. 

Kelime/Kelime Grubu: bellemek
Cümlem: Edebiyat sınavı için konuları belledim. 

Kelime/Kelime Grubu: kıskaç
Cümlem: Bağlanan teli kıskaçla kopardı. 

Kelime/Kelime Grubu: mukaddes
Cümlem: Mukaddes emanetlerin bir kısmı Ankara’da muhafaza edilmektedir. 

Kelime/Kelime Grubu: öç
Cümlem: Düşmanlarından öç almak için daha çok güçlendi


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109 Ferman Yayıncılık (Türkiye’m)

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Metinde birlik ve beraberliği sağlamak için yapılanlar nelerdir?
Cevap: Metinde birlik ve beraberlik için yapılanlar düşman devletlerin birleşerek Gök Türklere saldırması, Gök Türklerin savaşta birlikte hendek kazmaları, birlikte savaşmaları, yurt arayışında birlik olmaları, demirden dağı eritirken birlikte çabalamaları örnek verilebilir. 

2. Türkler savaşta neden yenilmiştir?
Cevap: Düşmanların yapmış oldukları hileden dolayı yenilmişlerdir. Düşmanlar ilk saldırmış daha sonra kaç taktiği uygulamışlar ve Göktürkleri tuzağa düşürmüşlerdir. 

3. Savaştan kurtulan Türkler kimlerdir ve nasıl bir yere yerleşmişlerdir?
Cevap: Savaştan kurtulan Türkler İlhan’ın oğlu Kayan ve yeğeni Tukuz’dur. Yerleştikleri yer ise Ergenekon’dur. 

4. Ergenekon’dan çıktıktan sonra Börtü Çene ve Gök-Türkler neler yapmıştır?
Cevap: Börte Çene elçi göndermiş ve geldiklerini bildirmiştir. Düşmanlarından öç almışlardır. 

5. Türklerin dağdan çıktıkları ve her gün bayram olarak kutlanan gün, hâlâ kutlanmaktadır. Yukarıdaki metinde söz edilen günün hangi gün olabileceğini tahmin edebilir misiniz? Tahminlerinizi sözlü olarak ifade ediniz
Cevap: Kutladıkları bayram “Nevruz” olabilir. 


3. ETKİNLİK

w.eba.gov.tr” genel ağ adresinden “Ergenekon Destanı”nın sesli anlatımını dinleyiniz. Okuduğunuz metin ile dinlediğiniz metni kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönünden karşılaştırınız. Tespit ettiğiniz benzer ve farklı yönleri aşağıya yazınız
Cevap:

Benzer Yönleri: Anlatılan olay, zaman ve mekan aynıdır. 
Farkı Yönleri: Farklılıkları olayın anlatım şekli, anlatıcının bakış açısıdır. 


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayarak okuduğunuz metnin türünü belirleyiniz

1. Metinde bir toplumu ya da milleti derinden etkilemiş bir olay mı anlatılmaktadır?
Cevap:  Toplumu derinden etkileyen bir olay anlatılmıştır. Anlatılan olayda Tüm Türk halkının öldürülmesi ve kurtulan dört kişinin olması anlatılmaktadır. 

2. Metinde abartılı, olağanüstü unsurlar bulunmakta mıdır?
Cevap: Olağanüstü olay bulunmaktadır. Demirden dağın eritilmesi. 

METNİN TÜRÜ: Destan


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 110 Ferman Yayıncılık (Türkiye’m)

5. ETKİNLİK

Yukarıdaki örneklerden yararlanarak okuduğunuz metinde amaç-sonuç, neden-sonuç ve koşul ilişkisi içeren cümleler bularak aşağıya yazınız.
Cevap:

Gök-Türklere hile yapmazsak işimiz yaman olur → Amaç-Sonuç
Gök-Türkleri görünce birden geri döndüler → Neden-Sonuç
Eğer ayağını yanlış bassa parça parça olurdu. → koşul


6. ETKİNLİK

Yukarıdaki örnekten yararlanarak okuduğunuz metinde abartma sanatı içeren cümleleri tespit ederek aşağıya yazınız.
Cevap:

Dağın üstünü, arka yanını, beri yanını (böylece) doldurduktan sonra yetmiş deriden körük yapıp yetmiş yerde kurdular. (Ateşleyip) Körükledile
Tanrı’nın gücü ile ateş kızdıktan sonra demir dağ eriyip akıverdi


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111 Ferman Yayıncılık (Türkiye’m)

1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerden yüklemi isim ya da isim soylu kelime olanların altına “isim cümlesi”, fiil olanların altına “fiil cümlesi” yazınız
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111 Ferman Yayıncılık (Türkiye'm)

b) Okuduğunuz metinden isim ve fiil cümlelerine üçer örnek yazınız.
Cevap:

İsim Cümlesi:

  • Eğer, ile varalım desek; dört taraftaki illerin hepsi bize düşman.
  • Bizim yurdumuz eskiden o yerlerde imiş…
  • “Burada bir demir madeni var.

Fiil Cümlesi: 

  • Gök-Türklerden öç almaya yürüdüler. 
  • Yazın sütünü içtiler, derisini giydiler
  • Hepsi bu sözü beğenip çıkmaya yol izlediler, bulamadılar

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112 Ferman Yayıncılık (Türkiye’m)

8. ETKİNLİK

“Ergenekon Destanı” adlı metni okuduktan sonra anlamını öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak metinde geçen kültürel unsurları anlatan bilgilendirici bir metin hazırlayınız. Hazırladığınız metinden yararlanarak sınıfınızda bu kültürel unsurlarla ilgili bir konuşma yapınız
Cevap:

Destanın ana konusu, Türk milletinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalışı ve ardından yeniden doğuşudur. Ergenekon adı verilen demirden bir dağa hapsolmuş olan Türk milleti, bin yıl süren zorlu bir sürecin ardından özgürlüğüne kavuşur. Bu destan, Türk milletinin direncini, dayanıklılığını ve birlik ruhunu simgelemektedir. Ergenekon Destanı’ndaki kültürel unsurlar arasında atalar kültürü, ahiret inancı ve kahramanlık gibi unsurlar yoğundur. Okuyucular destanda anlatılan kahramanların cesaretini ve fedakarlığını öğrenirken, destanda yer alan mitolojik figürler, efsaneler ve çeşitli semboller de Türk kültürünün derinliklerine işlemiştir.


9. ETKİNLİK

Destanlarla ilgili bir araştırma yapınız. Araştırma sırasında yararlandığınız bilgi kaynaklarının adı, yazarı, basım yılı, basım yeri, yayınevini; genel ağ üzerinden yaptığınız araştırmalar için de genel ağ adresi, genel ağ adresine erişim tarihini aşağıya not ediniz. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri yazılı hâle getirmeden önce bir taslak hazırlayınız. Taslağınızda giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine yer vermeniz gerektiğini unutmayınız
Cevap:

Destanlar, insanlık tarihinin ilk zamanlarında sıklıkla anlatılan öykülerle dolu eşsiz bir edebi türdür. Destanlar, toplumlarda kültürel mirasın nesilden nesile aktarılmasını sağlamıştır. Destanlar genellikle kahramanlık, aşk, onur ve macera gibi konulardan oluşur. Destanlarda konular anlatılırken anlatırken, toplumun değerlerini yansıtır. Genellikle ağızdan ağza aktarılan destanlar, zamanla değişime uğrayabilir ve farklı versiyonları ortaya çıkabilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir