8. Sınıf Türkçe

Forsa Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

Forsa Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Forsa Metni Cevapları konusunun bulunduğu 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 20-26-27-28-29 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Forsa Metni Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 20-26-27-28-29. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık Forsa

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 Ferman Yayıncılık (Forsa Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Yaşadığınız yerden uzun süre ayrı kalsaydınız neler hissederdiniz? Düşüncelerinizi anlatınız.
Cevap: Yaşadığım yerden uzun süre ayrı kalsaydım üzülür oraya özlem duyardım. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26 Ferman Yayıncılık (Forsa Metni)

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: mitoloji
Tahminî Anlamı: Doğa üstü olayları inceleyen bilim.
Cümlem: Mitoloji hakkında bilgiler edindim.

Kelime/Kelime Grubu: cenk
Tahminî Anlamı: Savaş
Cümlem: Kardeşler meydanda cenk ettiler. 

Kelime/Kelime Grubu: Kambur
Tahminî Anlamı: Sırtta ve göğüste olan tümsek
Cümlem: Yaşlandıkça babam kamburlaşmaya başladı. 

Kelime/Kelime Grubu: Rutubet
Tahminî Anlamı: Yaşlık
Cümlem: Ev rutubetli olduğu için eşyalar küflenmeye başladı.

Kelime/Kelime Grubu: Mıhlı
Tahminî Anlamı: Çivili
Cümlem: Öğretmenin anlattıklarını beynime mıhladım. 

Kelime/Kelime Grubu: Donanma
Tahminî Anlamı: Savaş gemileri
Cümlem: Devletin donanmaları çok iyi olarak eğitilmiş.  

Kelime/Kelime Grubu: Perişan
Tahminî Anlamı: dağınık, düzensiz
Cümlem: Hastalığı yüzünden tüm aile perişan oldu. 

Kelime/Kelime Grubu: Tufan
Tahminî Anlamı: yoğun yağan yağmur
Cümlem: Tufan bütün şehri yerle bir etti. 

Kelime/Kelime Grubu: Kavuk
Tahminî Anlamı: Çukur, oyuk başlık
Cümlem: Yeni kavuğu başına takmıştı. 

Kelime/Kelime Grubu: Çakşır
Tahminî Anlamı: Erkek şalvarı
Cümlem: Çakşır giymeyi daha çok tercih ediyor. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 27 Ferman Yayıncılık (Forsa Metni)

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Kara Memiş kimdir? Malta korsanlarına ne zaman esir düşmüştür?
Cevap: Kara Mmeiş Türk gemicilerinden biridir. Malta korsanlarına 40 sene önce esir düşmüştür. 

2. Askerlerin Kara Memiş’i hemen tanımalarının nedeni söyleyiniz.
Cevap: Askerler Kara Memiş’i hemen tanımalarının sebebi ismini ve nereli olduğunu olduğunu söylediği içindir. 

3. Turgut, Kara Memiş’in babası olduğunu nasıl anlamıştır?
Cevap: Turgut Kara Memiş’in babası olduğunu sağ kolunda bulunan yaradan dolayı anlamıştır. 

4. Esir düşmesine rağmen namazını kılmaya devam etmesi Kara Memiş’in hangi kişilik özelliğine sahip olduğunu göstermektedir?
Cevap: Kara Memiş’in imanının ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. 

5. Kara Memiş’in gençleşmiş bir kaplana benzetilmesinin nedeni nedir?
Cevap: Cenk edeceği zaman biranda gençleşmiş ve güçlenmiştir. Bundan dolayı gençleşmiş bir kaplana benzetilmiştir. 


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Forsa” adlı metindeki hikâye unsurlarını belirleyerek aşağıya yazınız.
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 27 Ferman Yayıncılık (Tuzağa Düşen Ceylan Metni)


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 28 Ferman Yayıncılık (Forsa Metni)

4. ETKİNLİK

Aşağıya okuduğunuz metinle ilgili üç soru yazınız. Yazdığınız soruları arkadaşlarınıza sorarak onlardan cevaplamalarını isteyiniz.
Cevap:

1. Soru: Türk denizci kaç yaşında Malta korsanlarına esir düşmüştür? 
Cevap: Türk denizci otuz yaşında Malta korsanlarına esir düşmüştür. 

2. Soru: İhtiyar limana bakıldığı zaman ne görmüştür?
Cevap: İhtiyar limana baktığı zaman donanma görmüştür.

3. Soru: Turgut Bey, ihtiyarın babası olduğunu anlayınca ne yapmıştır?
Cevap: Turgut bey, ihtiyarın babası olduğunu anlayınca ellerine sarılıp öpmeye başlamıştır. 


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metne uygun yeni başlıklar bularak bu başlıkları aşağıya yazınız
Cevap:

İhtiyarın 40 Yıl Bekleyişi
Sağ Koldaki Yara İzi


6. ETKİNLİK

Aşağıda okuduğunuz metinden bir paragraf verilmiştir. Yazar bu paragrafta öyküleyici anlatımdan yararlanmıştır. Siz de okuduğunuz metinden öyküleyici anlatım örneği bularak noktalı alana yazınız.
Cevap: İhtiyar, kaftanın altından kolunu çıkardı, sıvadı. Bey’e uzattı. Pazısında haç şeklinde derin bir yara izi vardı. Bu yarayı, gecesi altı ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. Bey, ellerine sarıldı, öpmeye başladı.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 29 Ferman Yayıncılık (Forsa Metni)

7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni özetleyerek aşağıya yazınız. Özetinizi yazarken tekrar edilen ifadelere ve gereksiz olduğunu düşündüğünüz ayrıntılara yer vermeyiniz.
Cevap: Kara Memiş otuz yaşındayken Malta korsanlarına esir düşmüştür. 40 sene esir kalan Kara Memiş, 20 sene Malta korsanlarının kadırgalarında çalışmış, 20 sene sonra iş yapamaz olduğu için bir çiftçiye köle olarak satılmıştır. Çiftçinin yanında bir kuru ekmek için 10 sene çalışmıştır. Kara Memiş 40 sene sonra limana yaklaşan bir donanma görür. Kara Memiş, Türk gemilerine seslenip onlara doğru koşmaya başlar. Asker Kara Memiş’i durdurup kim olduğu sormuştur. Kara Memiş’te kendisini tanıtır. Askerler beylerini çağırırlar. Turgut Bey ihtiyara Kara Memiş olduğunu ispatlaması için sağ kolunu açmasını söyler. Kara Memiş sağ kolunu gösterir. Turgut Bey yarayı görünce ona sarılıp ellerini öper. Turgut Bey babasını gemide bırakıp cenk yapmak için inecekken Kara Memiş’te biranda güçlenip kendinin de cenk edeceğini söyler. Beraber karaya cenk etmeye inerler.


8. ETKİNLİK

“Kara Memiş’in yerinde siz olsaydınız yaşadığınız bu olaylar karşısında neler hisseder, neler yapardınız?” sorusundan hareketle sınıfınızda hazırlıklı konuşma yapınız. Konuşmanızda empati kurma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygularken kendinizi olaydaki kahramanın yerine koyarak neler hissettiğini, yaşadığını, düşündüğünü anlatmaya çalışınız.
Cevap: Kara Memiş’in yaşadığı olayları ben yaşamış olsaydım belki bu kadar güçlü kalamazdım: Onun vatanına karşı olan sevgisi, özlemi, iman gücü ve ailesine olan özlemi ayakta tutmuştur. Ben oradan kaçmanın yollarını arardım. Özlemim, sevgim olduğu için çözüm üretmeye çalışırdım. 


9. ETKİNLİK

“Forsa” adlı metnin konusundan ve ana fikrinden hareketle defterinize hikâye edici bir metin yazınız. Yazdığınız metne uygun bir başlık bulunuz. Metninizi gözden geçirirken varsa yazım ve noktalama hatalarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap: 

Yıllar yılı kovalamış, Mehmet yirmisine ulaştığında Çanakkale Savaşı’na katılmak için halife seferberlik ilan etmiş bizim Mehmet hazırlanmaya koyulmuş. Mehmet, annesinin yalvarmasına karşın cepheye gitmek için hazırlığını sürdürmüş. Mehmet, Çanakkale’ye gitmek üzere yola koyulacakken ayağında bir çarığı ve bir haftalık erzağıyla yola çıkmıştı. Oysa Mehmet’in köyünden Çanakkale’ye gitmek iki haftayı bulacaktı. Mehmet bunu bildiği halde annesini zora sokmamak için bu şekilde yola çıkmış. Mehmet, yola koyulduğu zaman sürekli dua edermiş, edermiş ki cepheye bir an önce varıp düşmanı memleketinden hemen kovmak istermiş.

Mehmet yolda açlığa, susuzluğa rağmen cepheye ulaşmış ve silahını almıştır. Komutanının öncülüğünde düşmanlarla en ön safta savaşmak üzere cephenin ön hattına gitmişler. Mehmet, hiç korkmadan komutanının emirlerini yerine getiriyor, öğrettiklerini hızlıca kavramaya çalışıyordu. Bu hareketleriyle Mehmet, diğer askerlerin beğenisini kazanmıştı. Fakat daha kaynaşamadan hareket başlamıştı. 

Mehmet, düşmanın saldırmasıyla öğretildiği gibi düşmana silahını doğrultup ateşlemeye başlamış, silahı bozulunca süngüsünü çıkartıp saldırmaya koyulmuş. Mehmet, bir kaç düşmanını devirdikten sonra yaralanıp düşmana esir düşmüş. Mehmet, düşmana karşı tavrını hiç bozmamış, tedaviyi bile reddetmişti. Mehmet, kendisini tedavi etmeye çalışan askerlere sürekli saldırıyor ancak günden güne yarasıda büyüyordu. En sonunda düşman askerler Mehmet’in bu saldırgan halinden dolayı onu boş bir araziye bırakmış. Mehmet bunun üzerine yarasının üstüne basa basa iki günlük yolu gitmiş ve kendi birliğine katılmıştır. Tedavi altına alınan Mehmet, altı ay boyunca hasta yatağından kalkamamış bu sürede savaşın bittiğini öğrenmiştir. Bunun üzerine hem savaşa katılamadığı için üzülmüş hem de kazandıkları için çok sevinmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Forsa adlı metni özetlemek istedim ama aklımın ucundan bir şey bile geçmedi. Benim de aklıma direk internetten bakıp yazmak geldi. Burdan bakınca biraz değiştirerek yazmayı deniyecem.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir