7. Sınıf Türkçe

Hürriyet Güneşi: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

Hürriyet Güneşi: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Hürriyet Güneşi: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi metninin bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 70-72-73-74-75 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Hürriyet Güneşi 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 70-72-73-74-75. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık Hürriyet Güneşi: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 70 Dörtel Yayıncılık (Hürriyet Güneşi: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Demokrasi” kelimesi sizde hangi duygu ve düşünceleri uyandırıyor? Sınıfta beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Demokrasi kelimesi bana özgürlüğü, halkın devletini yönetecek kişileri seçtiğini hatırlatıyor.


2. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde neler oldu? Sınıfta bilgi paylaşımı yapınız.
Cevap: 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde darbe girişimi yapılmıştır. Milletimiz ise bu darbe girişimi el birliği ile def ederek ülkesinin yanında olmuştur. 


3. Genel ağdan ve televizyondan “15 Temmuz Demokrasi Zaferi” ile ilgili bilgileri ve metinleri değerlendiriniz.
Cevap: 15 Temmuz’da darbe girişimi yapılmıştır. Ancak kadın çocuk demden herkes anıt meydanlarında toplanarak darbeyi kabul etmediğini göstermiş ve vatanımızı bu sayede kurtarılmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 Dörtel Yayıncılık (Hürriyet Güneşi: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi)

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin ve kelime gruplarının anlamlarını sözlüklerinizden bulup yazınız.
Cevap:

Demokrasi:  Tüm vatandaşların eşit görülerek yöneticilerini özgürce seçtikleri yönetim biçimi.

Milli ruh: Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde olmak.

İpotek: Alacaklısı olduğumuz bir şeye teminat göstermek.

Kaos: Karışıklık, kargaşa.

Güzide: Seçilmiş.

Milli irade: Milletin hiçbir baskı altında kalmadan istediğini söyleme ve yapması.

Kuşak: Gelecekteki nesil.


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde italik yazılan bölümleri inceleyiniz. Niçin italik yazıldığını yorumlayınız.
Cevap: İtalik yazı ile yazılan kısım İstiklal Marşı’mızdan alındığı için italik yazı tipiyle yazılmıştır.


3. ETKİNLİK

Genel ağdan okuduğunuz veya televizyondan izlediğiniz “15 Temmuz Demokrasi Zaferi” ile ilgili bilgileri sınıfta anlatınız. Bu bilgilere, hangi bilgi kaynaklarını kullanarak ulaştığınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: 15 Temmuz günü darbe girişimi yapılmıştır. Türk halkı olarak darbe kabul edilmeyerek ayaklanma olmuştur. 250 den fazla sivil darbe girişiminde bulanan askerler tarafından vurularak şehit edilmiştir. Günler süren darbe girişimi Türk halkı sayesinde defedilmiştir. 


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselde insanlar ne yapmaya çalışıyorlar? Hangi duygular içinde olabilirler? Değerlendiriniz.
Cevap: Görseldeki insanlar vatanlarının yanında olduklarını göstermek için sokaklara dökülmüş veya zafer kutlaması yapılıyor olabilir. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 73 Dörtel Yayıncılık (Hürriyet Güneşi: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi)

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayınız. Sonra bu soruları sınıfta arkadaşlarınızla cevaplayınız.
Cevap:

Soru: 15 Temmuz gecesi neler yaşanmış olabilir?
Cevap: 15 Temmuz gecesi askeri birlikler tarafından her yer tutulmuştur. Türk milleti sokaklara ve anıt meydanına toplanarak bu girişimi reddettiklerini göstermiştir. 

Soru: Darbe girişimi kime karşı yapılmış bir hainliktir?
Cevap: Darbe girişimi Türk milletine karşı yapılmıştır.

Soru: Türk halkı darbe girişimine nasıl karşılık vermiş?
Cevap: Türk halkı darbe girişimini reddederek sokaklara ve anıt meydanlarına koşmuştur.

Soru: 15 Temmuz gecesi siz olsaydınız neler yapardınız?
Cevap: 15 Temmuz gecesi bende her vatandaş gibi anıt meydanlarına giderek ülkemi savunurdum.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin fiillerini yapı ve anlam yönünden inceleyiniz.
Cevap: 

 • Halkı hiçe sayanlara, halkın tercihlerini görmezden gelenlere 15 Temmuz günü sonsuza kadar unutamayacakları bir ders verildi.
  Yapısına göre: Türemiş fiil
  Anlamına göre: İş fiili
 • Demokrasi dışı yollarla milletin iktidarını ele geçirmek istediler.
  Yapısına göre: Basit fiil
  Anlamına göre: Kılış fiili
 • Herkes o kara geceye bir güneş gibi doğdu.
  Yapısına göre: Basit fiil
  Anlamına göre: Oluş fiili
 • Karanlığı yara yara ilerleyen bu millî ruh, millî bir zaferde beden buldu.
  Yapısına göre: Basit fiil
  Anlamına göre: Oluş fiili
 • Millet yeniden yazdı “Diriliş” destanını.
  Yapısına göre: Basit fiil 
  Anlamına göre: İş fiili
 • Milletimiz, millî egemenlik uğruna tankların önüne duruverdiler.
  Yapısına göre: Bileşik fiil
  Anlamına göre: Oluş fiili

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74 Dörtel Yayıncılık (Hürriyet Güneşi: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi)

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri kullanarak deyimler oluşturunuz. Deyimlerin, kullanıldığı metne katkısı neler olur? Yazınız.
Cevap: Deyimler kullanıldığı metnin anlamını desteklemektedir.

 • Toprağa düşmek
 • Destan yazmak
 • Güneş gibi doğmak
 • Göğüs germek
 • Yolunu değiştirmek

8. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden büyük harflerin kullanıldığı örnek cümleleri tespit ediniz. Sonra bu örneklerde büyük harflerin niçin kullanıldığını belirleyerek aşağıya yazınız.
Cevap: 

 • 15 Temmuz günü sonsuza kadar unutamayacakları bir ders verildi. (Belirli bir tarihi bildirdiği için büyük yazılmıştır.)
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde de belirttiği üzere, (Özel bir isim olduğu için büyük yazılmış.)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75 Dörtel Yayıncılık (Hürriyet Güneşi: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi)

9. ETKİNLİK

“15 Temmuz Demokrasi Zaferi”nin kazanıldığı gece ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanınız. Yazınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz.
Cevap:

15 Temmuz 2016, Türkiye’nin tarihine kahramanlıkla yazılmış bir gece olarak geçti. Bu karanlık gecede Türk milleti, demokrasiye olan bağlılığını ve özgürlük sevdasını tüm dünyaya gösterdi. Hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalan toplum, ülkesinin geleceği için tek yürek oldu ve büyük bir direniş sergiledi.

Bu kritik gece, insanların içindeki şaşkınlığı ve infiali tetikledi. Uzun yıllardır demokratik değerlerin kök saldığı bir ülkede, darbe teşebbüsü gerçekleştirenlerin varlığına inanmak zor geldi. Ancak halk, bu ihanet karşısında sessiz kalmadı.


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Atatürk’ün hayatıyla ilgili bir araştırma yapınız.
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik’te dünyaya gelmiştir. Annesi Makbule Hanım, babası Ali Rıza Efendi’dir. İlk öğrenimine annesinin isteği ile mahalle mektebinde başlamıştır. Daha sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebine geçmiştir. Bir süre sonra babası Ali Rıza Efendi’yi kaybetmiştir. Öğrenimine daha sonra Selan
ik Mülkiye Rüştiyesinde devam etmiş ve 1893 yılında Selanik Askerî Rüştiyesine daha sonra Manastır Askerî İdadisine,  İstanbul’da Harp Okuluna, Harp Akademisine girerek öğrenimini bitirmiştir.


Anı türüyle ilgili bilgiler toplayınız.
Cevap: Anı, yaşandıktan sonra üzerinden belirli bir zaman geçmiş ve yazılmış türlerdir.


Atatürk, Millî Mücadele yıllarında neler yapmış? Araştırınız.
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele yıllarında Türk milletini uyandırmış ve milli mücadele ruhunu ortaya koymuştur. Türk Milletine azmi, kararlılığı, cesareti ve önderliği ile örnek olarak bağımsızlığımızı kazanmamızı sağlamıştır. 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. 15 Temmuz hakkında çok fazla bir şey yazamadığım için burdan bakıp iyice okuyup anlamaya çalıştım. Ardından biraz değiştirip kendi cümlelerimle yazdım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir