7. Sınıf Türkçe

Karanfiller Ve Domates Suyu Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

Karanfiller Ve Domates Suyu Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10-14-15-16-17-18-19 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Karanfiller Ve Domates Suyu Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe ÖZGÜN)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 10-14-15-16-17-18-19. Sayfa Cevapları ÖZGÜN Yayınları Karanfiller Ve Domates Suyu

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 10 ÖZGÜN Yayınları (Karanfiller Ve Domates Suyu Metni)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çalışkanlığıyla tanıdığınız hayvanlar var mı? Bu hayvanların özelliklerini anlatınız.
Cevap: Çalışkanlığıyla  tanıdığım hayvanlardan karınca ve arı var. Bu hayvanlar planlı çalışır. Geleceği düşünerek hareket ederler. Kötü günlere hazırlık yaparlar.


2. Okuyacağınız metnin başlığının ve görsellerinin size hatırlattıklarını söyleyiniz.
Cevap: Metnin başlığı ve görseller metnin kışa hazırlık ile ilgili bir konu işlediğini düşündürttü.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 ÖZGÜN Yayınları (Karanfiller Ve Domates Suyu Metni)

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen bilmediğiniz sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Sözlük, atasözleri, deyimler sözlüğü vb. kaynaklardan bu sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını öğrenip tahminlerinizle karşılaştırınız.
Cevap: 

Hudut
Tahminim: Sınır.
Anlamı: Sınır.

Tabiat
Tahminim: Doğa.
Anlamı: Doğa, doğal işleyiş.

Lodos
Tahminim: Rüzgar.
Anlamı: Güney veya güneybatıdan esen kuru rüzgar.


c. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yerleştiriniz.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14 ÖZGÜN Yayınları (Karanfiller Ve Domates Suyu Metni)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15 ÖZGÜN Yayınları (Karanfiller Ve Domates Suyu Metni)

2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldığını belirleyiniz. Gerçek anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “G”, mecaz anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına ”M” yazınız.
Cevap: 

(G) Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.
(M) Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı.
(G) Parmakları kalın geldiği zaman tırnakları ile toprağı tırmalardı.
(M) Günlerden beri kafamı bir adam kaplıyor.
(M) İşte Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanın ruh hâletini içine sindirmiş.
(G) Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor.


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki atasözlerinden hangileri metnin ana fikri ile uyumludur? İşaretleyiniz.
Cevap: 

[X] İşleyen demir ışıldar.
[] Sakla samanı, gelir zamanı.
[X] Emek olmadan yemek olmaz.

[] Lafla peynir gemisi yürümez.
[X] Akan su, yosun tutmaz.
[] Ayağını yorganına göre uzat.


4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Kitaplar bir zamanlar yazara neler öğretmiş?
Cevap: İnsanları sevmesi gerektiğini, insanları sevince tabiatı, tabiatı sevince dünyayı sevebileceğini ve böylelikle yaşama sevinci duyulacağını öğretmiştir.


2. Kör Mustafa’nın fiziksel özellikleri nasılmış?
Cevap: Bir gözü sola doğru kaymış, sağ tarafının beyazı ile göz kapağı arasında kırmızı bir et parçası olan ve bu arızalı gözünü diğerinden daha parlaktır.


3. Kör Mustafa’nın görmeyen gözü yazara neyi hatırlatmış?
Cevap: Kör Mustafa’nın görmeyen gözü yazara kamburları hatırlatmıştır.


4. Kör Mustafa hangi işlerde çalıyormuş?
Cevap: Bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam aktarır ve kuyu kazarmış.


5. Yazarın köyünde hangi ağaçlar yetişirmiş?
Cevap: Kocayemişler, fundalar, yabani meşe palamutları ve çalı süpürgeleri yetişirmiş.


6. Mustafa, toprakla nasıl bir mücadeleye girişmiş?
Cevap: Denize diklemesine inen çalılıkları tırnakları pahasına ayıklamış, akşam olunca kazmasını alıp gün ağarıncaya kadar koparıp, söküp, kazıyormuş.


7. Mustafa’nın taşlık yerle mücadelesi nasıl sonuçlanmış?
Cevap: Canla başla girdiği mücadelede galip gelmiş ve kendine bir ekim yeri yapmıştır.


8. Yazarın, Mustafa’yı takdir etmesinin nedeni nedir?
Cevap: Çünkü Mustafa kimsenin yapmayacağı ve yapamayacağı bir şeyi azimle özveriyle yapmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 ÖZGÜN Yayınları (Karanfiller Ve Domates Suyu Metni)

5. ETKİNLİK

Metinden, birinci kişili anlatımın yapıldığı örnek cümleler bulup aşağıya yazınız.
Cevap: 

1. Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum. Günlerden beri kafamı bir adam kaplıyor

2. İşte böyle bir yerde köyün insanlarını düşünüyorum.

3. Kitaplar, bir zaman bana, insanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmiştiler. Hayır, şimdi insanları kitapların öğrettiği şekilde sevmiyorum.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni, “Karanfiller ve Domates Suyu” metni ile biçim ve içerik yönünden karşılaştırınız.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16 ÖZGÜN Yayınları (Karanfiller Ve Domates Suyu Metni)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17 ÖZGÜN Yayınları (Karanfiller Ve Domates Suyu Metni)

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloya metinde geçen ikilemeleri bulup yazınız. Bu ikilemeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17 ÖZGÜN Yayınları (Karanfiller Ve Domates Suyu Metni)


8. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yazımını inceleyiniz. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımından hareketle ilgili açıklamaları örnekteki gibi tamamlayınız.
Cevap: 

• Yer yer esmer, pembe, kül rengi toprağa saye salar.
İkileme oluşturan sözcükler birbirinden ……ayrı……. yazılır.

• Su buldun mu, su?
“Mi” soru eki, kendisinden önceki ve sonraki sözcükten …..ayrı……. yazılır.

• Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır?
“Şey” sözcüğü, kendisinden önceki sözcükten …….ayrı…… yazılır.

• Göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz…
“Biraz” sözcüğü her zaman ……..bitişik……. yazılır.

• Üç çocuk garip birtakım taşlar, tahtalar, saclarla bir şeyler yaparlar.
“Birtakım” sözcüğü, “bazı” anlamında kullanılırsa ……..bitişik……. yazılır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 ÖZGÜN Yayınları (Karanfiller Ve Domates Suyu Metni)

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz. Fiil olanları sarı, isim olanları yeşil yaprağa örnekteki gibi yazınız.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18 ÖZGÜN Yayınları (Karanfiller Ve Domates Suyu Metni)


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 ÖZGÜN Yayınları (Karanfiller Ve Domates Suyu Metni)

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre uygun kutucuklara yazınız.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 ÖZGÜN Yayınları (Karanfiller Ve Domates Suyu Metni)


11. ETKİNLİK

“Karanfiller ve Domates Suyu” metninden hareketle “çalışmanın önemi” ile ilgili bir afiş hazırlayınız. Hazırlayacağınız afişin taslağını aşağıda oluşturunuz.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 ÖZGÜN Yayınları (Karanfiller Ve Domates Suyu Metni)


SONRAKİ METNE HAZIRLIK

“Yardımlaşma” hakkında gazete ve dergi haberleri derleyiniz. Yardımlaşmanın önemiyle ilgili bir konuşma hazırlayınız.
Cevap: Yardımlaşma insanı insan yapan bir özelliktir. İster insan isterse de hayvan olsun yardıma ihtiyacı olan bir canlı gördüğümüzde yardım etmemiz gerekir. Yardımlaşmak insanlarla olan iletişimimizi güçlendirir, içten bir huzur ve mutluluk verir. Yardımlaşarak güven duygumuz güçlenir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19 ÖZGÜN Yayınları (Karanfiller Ve Domates Suyu Metni)1

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Çalışkanlığıyla bilinen hayvan dendiği zaman aklıma ilk önce karınca geliyor. Karınca ve ağustos böceği hikayesini biliyoruz. Karınca yaz boyu tatil yapmadan kışın aç kalmamak için çalışır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir