6. Sınıf Türkçe

İdare Lambası Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

İdare Lambası Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 6. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde İdare Lambası metnine ait cevapların yer aldığı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76-77-78-79-80-81 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

İdare Lambası Metni Cevapları (6. Sınıf Türkçe MEB)

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 76-78-79-80-81. Sayfa Cevapları MEB Yayınları İdare Lambası

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 76 MEB Yayınları (İdare Lambası)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Büyükleriniz hangi eşyalara manevi değer yüklemiştir? Niçin?
Cevap:  Aileden kalan miraslara, hediye edilen eşyalar  veren kişiyi hatırlattığı için manevi değer yüklemiştir.

2. Sizin için manevi değeri olan bir eşya var mı? Bu eşyanın neden değerli olduğunu arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: Evet var eski resimlerim ve eski anılarımdan bir sürü eşya saklarım ve bunlar benim için çok değerlidir.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 78 MEB Yayınları (İdare Lambası)

1. ETKİNLİK

a) Altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi verilen boşluğa yazınız.

hazne: Sıvının biriktirildiği yer.
kâtip: Yazman
hora tepmek: Ayaklarını yere vurmak
kandil: Aydınlatma aracı.

b) Tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz, kelimeleri ve kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.

Hazne: Sıvı biriktirilen kap.
Katip: Mahkemede söylenen her şeyi kayıt altına alan kişi.
Hora tepmek: Ayaklarını yere vurmak.
Kandil: Aydınlatma aracı

Haznenin içindeki yağ bitmiş.
Katipler kendi aralarında kutlama yapıyorlardı.
Evin içinde hora tepiyordu.
Kandiller eski zamanların aydınlatma araçlarındandır.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız.
1. Yazar, niçin kendini bir uyku bölücü olarak anlatmaktadır?
Cevap: Erken saatlerde uyutulduğu için annesinin uykusunu bölermiş.

2. Yazar, geceleri uyandığında neden korkmaktadır?
Cevap: Köpek ulumaları, rüzgarın uğultusu, dalların çıtırtısı. 

3. Yazar, gecelerini aydınlatan idare lambasını nasıl tanımlıyor?
Cevap: Can çekişen cılız bir ışık.

4. Siz de geceleri yazarın yaşadığı duyguları yaşar mısınız? Kendinizi güvende hissetmek için ne yaparsınız?
Cevap: Kendimi güvende hissetmek için annemin yanına giderdim.

5. Yazar, idare lambalarına niçin ilgi duymaktadır?
Cevap: Duvarlarda dans eden, çeşit çeşit gölgelere ilgi duymaktadır.

6. Size, gelecekte bugünlerinizi hatırlatacak hangi eşyaları saklamak istersiniz? Neden?
Cevap: Resimlerimi saklamak isterdim. Her mutlu olduğum zamanları tekrardan yaşayabilmek isterdim.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79 MEB Yayınları (İdare Lambası)

3. ETKİNLİK

Metinde yapılan benzetme ve karşılaştırmaları bularak yazınız.
Cevap:

  • Yaşlılar ve hastalar gibi
  • cılız bir ışık.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlı en küçük parçalarını bulunuz. Ek almışsa aldığı eklerin türünü örnekteki gibi belirtiniz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79 MEB Yayınları (İdare Lambası)

b) Aşağıdaki sözcükleri yapısı bakımından inceleyiniz. Sözcüklerin basit ya da türemiş olduğunu nedenleri ile örnekteki gibi belirtiniz.

duvarlarda: Türemiş bir sözcük değildir çünkü yapım eki almamıştır.
tutumlu: Türemiş bir sözcüktür -um ve -lu eki almıştır.
dolmuş: Türemiş bir sözcüktür -muş eki almıştır.
antikacıların: Türemiş bir sözcüktür -cı eki almıştır.
depocuklar: Türemiş bir sözcüktür -cuk eki almıştır.
geceleriniz: Türemiş bir sözcük değildir çünkü yapım eki almamıştır.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 80 MEB Yayınları (İdare Lambası)

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki fıkrayı okuyunuz. Soruları yanıtlayınız.

1. Nasrettin Hoca kavuğunu alan çocuklara nasıl davranmıştır?
Cevap: Çocuklara iyi davranmıştır, kızmamıştır.

2. Nasrettin Hoca’nın eşine verdiği yanıt onun hangi kişilik özelliğini yansıtır?
Cevap: Şakacı ve hazırcevap oluşunu yansıtır.

3. Metinde karşılaştırma anlamı içeren cümlenin altını çiziniz.
Cevap: Bey, sen kavuğunu hiç başından çıkarmazdın.

4. Siz Nasrettin Hoca’nın yerinde olsaydınız çocuklara nasıl davranırdınız?
Cevap: Sinirlenir kızardım çünkü yaşlı bir insana böyle davranmaları çok saygısızca.

5. Yukarıdaki metin ile “İdare Lambası” adlı metni olay örgüsü açısından karşılaştırınız.
Cevap: Fıkrada olay örgüsü vardır, İdare Lambası’nda ise olay örgüsü yoktur.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 81 MEB Yayınları (İdare Lambası)

6. ETKİNLİK

Günümüzde idare lambası yerine hangi aydınlatma araçları kullanılmaktadır? Bunlardan bildiklerinizi betimleyerek arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap: İdare lambası yerine gece lambaları kullanılmaktadır.


7. ETKİNLİK

Yazar, çocukluk yıllarında toplumun daha tutumlu şimdi ise daha tüketici olduğunu belirtmiştir. Tüketim sorununa çözüm önerilerinizi kendi hayatınızdan örnekler vererek aşağıya yazınız.
Cevap: Tüketim sorunu için tasarruflu  davranmalıyız. Ne alıyorsak yetecek kadar almalı, fazla tüketimden kaçınmalıyız.


8. ETKİNLİK

Manevi değeri olan bir eşyanızın sizde uyandırdığı duyguları yazınız.
Cevap: Annemin aldığı kolye bende sürekli onun beni ne kadar sevdiğini hatırlatıyor.


GELECEK DERSE HAZIRLIK

Farklı ülkelerdeki çocukların ev ve okul yaşamları ile ilgili araştırma yapınız.
Cevap: Farklı ülkelerde  çocukların ev okul yaşamları daha fazla teknolojiye bağlıdır. Evlerde telefonlar, bilgisayarlar, arabalar mutlaka vardır. Tatile mutlaka giderler.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir