7. Sınıf Türkçe

Martı Jonathan Livingston Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

Martı Jonathan Livingston Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Martı Jonathan Livingston metnine ait cevaplarında bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 226-229-230-231-232-233-234-235 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Martı Jonathan Livingston Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 226-229-230-231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık Martı Jonathan Livingston


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 226 Dörtel Yayıncılık (Martı Jonathan Livingston)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Uçmak nasıl bir duygudur? Beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Uçmak bence özgür ve mutlu hissettirir. 

2. Martıların en belirgin özellikleri nelerdir?
Cevap: Martıların en belirgin özellikleri cesur olmalarıdır. Martıların uzun gagası ve perdeli ayakları bulunur. İri ve hantal gövdeye sahiptirler. 

3. Yardım almadan başarılı olduğunuz bir işin sonunda neler hissettiniz? Anlatınız.
Cevap: Yardım almadan başarılı olduğum bir işin sonunda çok mutlu olup kendime güvenmeye başladım. Benimde tek başıma üstesinden geleceğim işlerin olduğunu öğrendim. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 229 Dörtel Yayıncılık (Martı Jonathan Livingston)

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anahtar kelimeleri kavram ağacına yazınız. Sonra bu kelimelerin metinde geçtiği cümle içinde kazandığı anlamı belirleyip yazınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 229 Dörtel Yayıncılık (Martı Jonathan Livingston)

Yukarıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız.
Cevap:

Martı: İri gövdesi, perde ayakları, uzun gagası ve hantal gövdesi olan kuş.
Mutluluk: Sevinç duymak
Hedef: Ulaşılmak istenen yer, amaç
Beceri: Yetenek.
Başarı: Yapılan iş.
Zeka: Akıl,
Gelişim: Büyümek, ilerlemek.
Farklılık: Ayrı olmak.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 230 Dörtel Yayıncılık (Martı Jonathan Livingston)

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metne hangi başlıkları uygun görürsünüz? Yazınız.
Cevap:

  • Azmin Gücü
  • Martının Hedefi

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayınız. Hazırladığınız soruları sınıfta arkadaşlarınızla cevaplayınız.
Cevap: 

Soru: Martı Jonathan hedefi nedir?
Cevap: Martı Jonathan, diğer martılara göre daha yükseğe uçup, denizin en derinlerine dalıp burada en leziz balıkları avlamayı hedeflemiştir. 

Soru: Martılar neden karanlıkta uçamazlar?
Cevap: Martıların gözleri karanlığa göre değil, kanatları ise kısa olmadığı için gece uçamazlar.

Soru: Martı Jonathan en fazla hızı kaç olmuştur? 
Cevap: Martı Jonathan, iki yüz on dört mil hıza ulaşmıştır. 

Soru: Martı Jonathan neler öğrenmiştir?
Cevap: Martı Jonathan, havada daire çizmeyi, takla atmayı, yavaş ve tersine dönmeyi öğrenmiştir. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 231 Dörtel Yayıncılık (Martı Jonathan Livingston)

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız.
Cevap:

Metnin Konusu: Martı Jonathan diğer martılardan farklı olmak için yapmak istedikleri ve başarıları anlatılmaktadır. 

Ana fikri: Her zaman hedefimiz olmalı ve bu yolda pes etmeden çalışmalıyız. 

Yardımcı fikirler

  • Hedefimize ulaşmak için çok çalışmamız gerekir
  • Her zaman başkalarına uyarak yaşamamalı kendimize hedef belirlemeliyiz
  • Yeniliklere her zaman açık olmalı ve başarılı olmaktan korkmamalıyız. 

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını (olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu) belirleyip yazınız.
Cevap:

Şahıs ve varlık kadrosu: Martılar ve martı Jonathan Livingston.
Zaman ile ilgili bilgiler: Gece vakti ve güneş doğduktan sonra.
Mekan ile ilgili özellikler: Deniz kenarı, deniz ve gökyüzü.
Olay örgüsü: Yaşadığı hayatın sıradanlığından sıkılıp yenilikler peşinde olup başarılı olmak için uğraşan Jonathan’ın başından geçenler anlatılmaktadır. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 232 Dörtel Yayıncılık (Martı Jonathan Livingston)

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğini yorumlayınız.
Cevap:

Yazarın olaylara bakış açısı yönünden: Yazar, çevresindeki kişilerin sınırları aşması ve zorlaması gerektiğini ve başarının imkansız olmadığına inanmaktadır. 

Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımlar yönünden: Nesnel olarak martıların yaşamı hakkında bilgi verilmiştir. Öznel yargı olarak ise Martı Jonathan’ın hedefleri ve yorumu katılmıştır. 

Örnek ve ayrıntılar yönünden: Martı Jonathan’ın kişilik özellikleri ve yapmak istedikleri ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. 


7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki parçada hangi anlatım biçimlerinden ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılmıştır? Yazınız.
Cevap: 

Anlatım Biçimleri: 

  • Öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım.

Düşünceyi Geliştirme Yolları: 

  • Sayısal verilerden yararlanma, benzetme. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 233 Dörtel Yayıncılık (Martı Jonathan Livingston)

8. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde hangi söz sanatlarından (kişileştirme, konuşturma, tezat, mübalağa) yararlanılmıştır? Metinden örnekler vererek yazınız.
Cevap:

Kişileştirme → Sürü içinde sıradan bir martı olmaya karar vermek, kendini daha iyi hissetmesine neden olmuştu
Konuşturma → “İki yüz fit yerine beş yüz fitten daldığımda hızım ne olur, çok merak ediyorum.”
Tezat → Bu tür sözleri ancak sıradanlığı onaylayan martılar verir. Farklı olmayı öğrenmiş birinin ise böyle sözler vermeye ihtiyacı yoktur.
Mübalağa → Yüz fite indiğinde heybetli bir rüzgâr kanat uçlarını tok bir sesle titretiyordu


9. ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri yapı yönünden (basit, türemiş, birleşik) inceleyiniz. Tespitlerinizi altlarına yazınız.
Cevap:

Martılar karanlıkta uçamaz.
→ Uçamaz: Birleşik fiil

Kontrollü bir uçuşta saatte yüz kırk mil hız yapmıştı.
→ Yapmıştı: Basit fiil

Biraz önce alınan karar unutulmuş, rüzgârla birlikte hızla savrulup gitmişti. Verdiği sözden
→ Gitmişti: Basit fiil, Savrulup gitmişti: Birleşik fiil

dönmek onu yine kendisi yapmıştı ve kendisini hiç de suçlu hissetmiyordu.
→ Yapmıştı: Basit fiil, Hissetmiyordu: Birleşik fiil

O, gözlerini kapatmaktan başka bir şey yapamadı.
→ Yapamadı: Birleşik fiil

Martı sürüsünün tam ortasına dalıverdi.
→ Dalıverdi: Birleşik fiil


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 234 Dörtel Yayıncılık (Martı Jonathan Livingston)

b. Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfları tespit ediniz. Bu zarfların cümlenin anlamına nasıl etki ettiklerini açıklayınız.
Cevap:

O, korkuyu yenmenin gururuyla, haz alarak yaşıyordu.
→ Haz alarak: Durum anlamı.

Dimdik aşağı doğru, saatte iki yüz kırk mil hızla uçuyordu.
→ Dimdik: Durum anlamı, Saatte iki yüz kırk mil hızla: Durum anlamı.

Jonathan, günbatımına kadar sürekli uçtu.
→ Günbatımına kadar: Zaman anlamı, Sürekli: Durum anlamı

Yorgunluktan perişan bir hâldeydi ama yine de bir takla atarak inişe geçti ve bir tüy gibi süzülerek
keyifle kumsala indi.
→ Yorgunluktan: Sebep anlamı, Bir takla atarak: Durum anlamı, Yine: Yineleme anlamı, Bir tüy gibi süzülerek: Durum anlamı.

Martı sürüsünün tam ortasına hızlıca dalıverdi.
→ Hızlıca: Durum anlamı


10. ETKİNLİK

Tek başınıza karar verip, araştırıp uyguladığınız ve başarılı olduğunuz bir konuyu, projeyi, buluşu anlatan, tanıtan yazı yazınız. Yazınıza bir başlık koymayı unutmayınız.
Cevap: Okulumuzun kütüphanesindeki kitap eksikliği için çalışmalar yaptım. Okulumuzun kütüphanesinde aradığım bir kitabı bulamadığımda çok üzülmüştüm aynı zamanda kütüphanenin çok boş olduğunu hissettim. Bu yüzden arkadaşlarımla bir araya gelerek mahallemizdeki muhtarlığa, komşularımıza, sokakta gördüğümüz insanlara bu durumu anlatarak fazla kitaplarını okul kütüphanemize bağışlamalarını ve bunu da çevresindeki insanlara söylemelerini rica ettik. Bu şekilde kulaktan kulağa yayılan kitap bağışı kampanyası büyük bir ilgi toplamıştı ve kütüphanemiz kısa süre içerisinde dolmuştu.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 235 Dörtel Yayıncılık (Martı Jonathan Livingston)

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Günlük hayatınızda hangi teknolojik ürünleri kullanıyorsunuz? Listeleyiniz.
Cevap: Günlük hayatımda sıklıkla telefon ve bilgisayarı çok kullanıyorum. Bunun yanı sıra evde çamaşır ve bulaşık makinasını sıklıkla kullanıyoruz. 

Bisiklet sürmeyi seviyor musunuz? Bisiklete binince neler hissediyorsunuz? Konuşmak için hazırlık yapınız.
Cevap: Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Bisiklete bindiğim zaman kendimi çok özgür hissediyorum.

Teknolojik bir ürünün tarihî gelişimini araştırınız.
Cevap: Televizyon, İskoç mühendis Logie Baird, 1923 yılında çok sayıda çark ve parçadan oluşan mekanik televizyon icat etmiştir. 1894 yılında Alman mühendis Paul Nipkow tarafından geliştirilmiştir. 1940’larda renkli televizyon için çalışmalar hız kazanmaya başlamıştır. Renkli televizyon ilk olarak 1950’lerde ABD’de çıkmış ve televizyon 1960’larda ABD’de geniş kitlelerce kullanılmaya başlanmıştır. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir