7. Sınıf Türkçe

Vatandaşlık Görevleri Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

Vatandaşlık Görevleri Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Vatandaşlık Görevleri konusunun yer aldığı 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131-133-134-135-136 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

Vatandaşlık Görevleri Metni Cevapları (7. Sınıf Türkçe Dörtel)

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 131-133-134-135-136. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık Vatandaşlık Görevleri


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 131 Dörtel Yayıncılık (Vatandaşlık Görevleri)

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Hak” ve “görev” kavramları sizde neyi çağrıştırıyor? Açıklayınız.
Cevap: Görev kelimesi yapılması gereken kişinin üzerine düşen vazife, hak ise bana canlıların yaşamları boyunca sahip olması gerekenleri çağrıştırıyor.

2. Bir vatandaş olarak görev ve haklarınızı biliyor musunuz? Bunları nasıl öğrendiniz?
Cevap: Evet, biliyorum. Seçme ve seçilme gibi haklarımız var. Bunları ailemden ve okuldan öğrendim.

3. Her Türk vatandaşı istediği zaman muhtar, belediye başkanı, milletvekili seçilebilir mi? İnsanların, bu tür isteklerini hak veya görev olarak değerlendirebilir miyiz? Nasıl?
Cevap: Evet her Türk vatandaşı bu görevlere seçilebilir. Bu tür istekleri hak ve görev ve hak olarak değerlendirebiliriz. Çünkü her kişi seçme ve seçilme hakkıyla doğar ve bu görev olarak üstlenilebilir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133 Dörtel Yayıncılık (Vatandaşlık Görevleri)

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni oluşturan anahtar kelimeleri belirleyip yazınız. Sonra bu kelimeleri metindeki anlamına uygun biçimde cümlelerde kullanınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 133 Dörtel Yayıncılık (Vatandaşlık Görevleri)


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını önce tahmin ediniz. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlüklerinizden bulup yazınız. Tahminlerinizle sözlük anlamlarını karşılaştırınız.
Cevap:

Kelime ve kelime grupları: Hak
Tahminim: Kişinin sahip olduğu şartlar.
Sözlük anlamları: Hukuka uygunluk.

Kelime ve kelime grupları: Görev
Tahminim: Sorumluluk
Sözlük anlamları: Vazife

Kelime ve kelime grupları: Seçmen
Tahminim: Seçilen kişi.
Sözlük anlamları: Oy kullanma hakkı olan kişi.

Kelime ve kelime grupları: Kamu hizmeti
Tahminim: İnsanlara verilen hizmet.
Sözlük anlamları: Devletin insanlara sunduğu hizmet.

Kelime ve kelime grupları: Kanun
Tahminim: Yasa.
Sözlük anlamları: Devletin zorunlu kuralları.

Kelime ve kelime grupları: İrade
Tahminim: Güç.
Sözlük anlamları: Verilen kararlar.

Kelime ve kelime grupları: Asker ocağı
Tahminim: Askeriye.
Sözlük anlamları: Askerlik yapılan yer.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 134 Dörtel Yayıncılık (Vatandaşlık Görevleri)

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde anlatılanları kendi cümlelerinizle özetleyiniz.
Cevap: 


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Okuduğunuz metnin konusu nedir?
Cevap: Devletin verdiği görev ve haklar.

2. Metinde sözü edilen vatandaşlık görevleri nelerdir?
Cevap: Vergi verme, askerlik yapma, seçme ve seçilme haklarından söz edilmiştir.

3. Her vatandaş bu görevleri neden isteyerek yapmalıdır?
Cevap: Toplumun düzenini, birliğini sağlamak için yapmalıdırlar.

4. Şu anda bir vatandaş olarak hangi görevi yerine getirebiliyorsunuz? Niçin? Açıklayınız.
Cevap: 18 yaşını doldurmadığım için şuan eğitim görme görevini yerine getirebiliyorum.

5. Vatandaş olarak herkes vergi vermek zorunda mıdır? Neden?
Cevap: Evet, herkes vergi vermek zorundadır. Çünkü bu vergiler devlet hazinesine katkı sağlar.

6. Her Türk vatandaşı seçimlerde istediği kişiye oy verebilir mi? Bu da bir vatandaşlık hakkı mıdır?
Cevap: Evet her Türk vatandaşı seçimlerde istediği kişiye oy verebilir. Bu bir vatandaşlık hakkıdır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 135 Dörtel Yayıncılık (Vatandaşlık Görevleri)

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin ana fikri ve yardımcı fikirleri aşağıda karışık olarak verilmiştir. Ana fikrin yanına “AF”, yardımcı fikirlerin yanına “YF” yazınız.
Cevap:

[YF] Toplumu oluşturan her vatandaşın seçme ve seçilme hakkı vardır.

[YF] Demokrasiye inanan toplumlarda her birey kanunlar karşısında eşit haklara sahiptir.

[AF] Her vatandaşın yaşadığı toplum içinde yerine getireceği sorumlulukları ve kullanacağı hakları vardır.

[YF] Demokratik toplumlarda her birey elde ettiği gelir oranında vergi verir.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimeler, cümleyi hangi yönden etkilemiştir? Altlarına yazınız.
Cevap:

İyi bir vatandaş vergisini zorlanmadan yatırmalıdır.
→ Cümle durum bakımından etkilenmiştir.

Türk milleti bağımsızlığını binlerce yıl korumuştur.
→ Cümle zaman bakımından etkilenmiştir.

İçeri girince herkes ona baktı.
→ Cümle yer-yön bakımından etkilenmiştir.

Vergi olarak ödenen paralar, bize hizmet ve iyilik olarak geri dönüyor.
→ Cümle yer-yön bakımından etkilenmiştir.

İyi bir vatandaş vergi borcunu vaktinde öder.
→ Cümle zaman bakımından etkilenmiştir.

Herkes kanun hükümlerine niçin uymalıdır?
→ Cümle soru bakımından etkilenmiştir.

Ben de fazla çalıştım bu sınava.
→ Cümle miktar bakımından etkilenmiştir.

Az kazanan az verir, çok kazanan çok verir vergiyi.
→ Cümle miktar bakımından etkilenmiştir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136 Dörtel Yayıncılık (Vatandaşlık Görevleri)

7. ETKİNLİK

Vatandaşlık görevleriyle ilgili getirdiğiniz görselleri arkadaşlarınıza gösteriniz. Arkadaşlarınızdan, görsellerle ilgili hazırlıksız konuşmalarını isteyiniz. Konuşmalarınızı; yaratıcı, eleştirel, tartışmacı konuşma yöntemlerinden yararlanarak kelimeleri anlamlarına uygun biçimde, beden dilini etkili bir şekilde kullanarak sununuz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136 Dörtel Yayıncılık (Vatandaşlık Görevleri)


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış kelimeleri bulup altını çiziniz.
Cevap:

Hak olan yerde mutlaka görev de vardır.

Memleket işlerinden hepimiz derece derece sorumluyuz.

Asker ocağı herkes için okul gibiydi.

Devlet memurlarına bizim yardımcı olmamız vatandaşlık görevimizse vatandaşlarına dürüst ve anlayışlı davranmaları da onların asıl görevidir.


9. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki cümleleri cümlenin anlamına uygun olarak tamamlayınız.
Cevap:

Toplum içinde yaşayan bir kimsenin vicdanına ve kanunlara göre yapmak zorunda olduğu işlere __görev__ denir.
Seçim yolu ile vatandaş memleket __yönetimine__ katılır.
İyi bir vatandaş __vergi__ borcunu vaktinde öder.
20 yaşına giren bütün genç erkekler __askere__ giderler.
Yurdumuzda kanun yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi __TBMM__’ dedir.


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Bir arkadaşınızın sorumluluğuna kefil oldunuz mu? Niçin?
Cevap: Evet oldum. Çünkü arkadaşlarımın sorumluluklarını bilen güvenilir biri olduğundan emindim.

Çevrenizde çocuk yaşta çalışmak zorunda olan tanıdık kişiler var mı? Araştırınız.
Cevap: Çevremde böyle tanıdıklarım yok ama etrafta böyle örnekler görüyorum.

“Çocuk Hakları Sözleşmesi”ni araştırıp sınıfa getiriniz.
Cevap:  20 Kasım 1989 yılında BM tarafından yürürlüğe geçirilmiştir. Çocukların hak ve özgürlüklerini savunur. Yaşama ve gelişim hakkı, eğitim görme hakkı, dilediğince oyun oynayabilme gibi hakları bulunur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir