8. Sınıf Türkçe

2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 8. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde 2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme konusuna ait çalışmaların bulunduğu 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 82-83-84-85-86-87 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (8. Sınıf Türkçe Ferman)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 82-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları Ferman Yayıncılık 2. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82 Ferman Yayıncılık (2. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme)

A. Aşağıdaki soruları “Kuş Bakışı” adlı metne göre cevaplayınız.

1. Kuş bakışı ve kroki nedir?
Cevap: Kuş bakışı, bir yerin tepeden bakışıdır. Kroki ise, bu kuş bakışının çizime dökülmesidir. 


2. Krokilerden nasıl yararlanabiliriz?
Cevap: Krokilerden bir yeri tarif edecekken ve harita çiziminde yararlanırız.


3. Kroki çizerken hangi şekiller kullanılabilir?
Cevap: Kroki çizerken üçgen, daire, dikdörtgen ve kare kullanılabilir.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 83 Ferman Yayıncılık (2. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme)

B. Aşağıdaki cümleleri, harf ile verilen düşünceyi geliştirme yollarıyla eşleştirerek harfleri yay ayraçların içine yazınız.
Cevap:

(d) 1. İsmin önüne gelerek onu niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat denir.
(c) 2. Türkçemize sahip çıkan birçok şairimiz var: Yunus
Emre, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin vb.
(b) 3. Ömer Seyfettin olay hikâyesi, Sait Faik Abasıyanık ise durum hikâyesi yazmıştır.
(ç) 4. Kitapların önemini birçok yazarımız güzel sözleriyle dile getirmiştir. Bunlardan biri de Cemil Meriç’in “Kitap, zekâyı kibarlaştırır.” cümlesidir ki kitap okumanın önemini çok güzel ifade eder.
(a) 5. 2021 yılı verilerine göre Türkiye’nin okuma oranının 180 ülke arasında 140. sırada olduğu açıklandı.


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini yazınız.
Cevap:

1. Dün akşam misafirliğe gitti …….oysaki…… bizi sinemaya götürecekti.
2. Yirmi beş yıllık mesleğim sona erdi …….başka bir deyişle…… emekli oldum.
3. Ankara’dan dönmeden önce …..son olarak…… kitapçılara uğrayacağım.
4. Konuşmama …..ilk olarak…….. kendimi tanıtmakla başlayacağım.
5. Çiçekleri severim …..özellikle….. kır çiçeklerini.


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Gözyaşları gibi ulu dağlardan
Enginden engine çağlayan sular
Derin derin derelerden dönerek
Arayıp aslını ağlayan sular.
Altı çizili dize başvurulan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Kişileştirme


2. Kayalar arasındaki dik ve dar bir patikadan inince Kızılkeçili deresiyle karşılaştık. İki sırtın birleştiği dar boğazda kayadan kayaya atlayarak köpüren sular, kulakları dolduran büyük bir gürültü çıkarıyordu. Suyun kenarındaki dar yolda, çok kere taştan taşa atlayarak yürümeye başladık. Kâh derenin kıyısına iniyor, kâh tekrar sırta tırmanarak beyaz köpüklü çağlayanlara yüksekten bakıyorduk.
Bu parçada kullanılan anlatım biçimleri hangileridir?
Cevap: B) Betimleme-Öyküleme


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84 Ferman Yayıncılık (2. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme)

3. Dünya üzerinde ne kadar insan varsa o kadar da kişilik vardır. Nasıl her insanın dış görünüşü farklıysa iç dünyası ve kişiliği de farklıdır. Aynı durum iki kardeş arasında da gözlenebilir. Kardeşimde her zaman mantık ön plandadır. Herhangi bir konuda karar vermeden önce uzun uzun düşünür. Ben ise sabırsız yapımdan dolayı hemen karar veririm ve genellikle de hata yaparım.
Bu parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Örnekleme


4. Sinema da tiyatro gibi sanatın bir türüdür. Ancak sinemanın izleyicisi, tiyatro izleyicisinden daha fazladır. Bunun nedeni sinemanın olanaklarının daha geniş olmasıdır. Sinemada uçsuz bucaksız çöller, balta girmemiş ormanlar, dağ zirveleri… gözünüzün önüne serilir.
Bu parçada karşılaştırılan kavramlar, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: D) Sinema-tiyatro


5. Batuhan Öğretmen, cümlenin ögeleri konusunu anlattıktan sonra öğrencilerine bir çalışma kâğıdı hazırlamıştır. Çalışma kâğıdını kontrol ederken bir öğrencisinin yanlış yaptığını belirlemiştir.
Cevap: D) 4

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84 Ferman Yayıncılık (2. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme)


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85 Ferman Yayıncılık (2. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme)

6. “Ben atımdan inerek bu ihtiyarın elini öptüm.” cümlesinde bulunmayan öge, aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Dolaylı tümleç


7. “Limana girdiğimiz vakit, şehre çıkmak isteyen yolcuların kâğıtlarına bakmak için birkaç subay geldi.” cümlesinin öznesi, aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Birkaç subay


8. Osman Hamdi Bey’in “İstanbul Hanımefendisi” tablosu, Avusturya’nın başkenti Viyana’da açık artırmayla satıldı.
Cevap: B) Emrah


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 86 Ferman Yayıncılık (2. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme)

9. “Üç tarafı ambarlı büyük kilerin tavanına kancalı büyük çiviler takılmıştı.” cümlesinin ögeleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: B) Dolaylı tümleç-özne-yüklem


Verilen broşüre göre deprem sonrasındaki hangi davranışımız yanlış olur?
Cevap: A) Deprem sonrasında küçük de olsa yangın çıkmışsa müdahale etmem, itfaiyeyi ararım.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87 Ferman Yayıncılık (2. Ünite Ölçme Ve Değerlendirme)

Âşık Veysel’in “Orman yurdun temelidir / Nesillerin evvelidir / Her sanatın ilkeli’dir / Ormandaki varlığa bak” dörtlüğünden ve bu temada edindiğiniz bilgilerden yararlanarak doğa sevgisi konulu bir bilgilendirici metin yazınız.
Cevap:

Doğa ile iç içe olmak, ruhumuzu besler ve zihnimizi dinlendirir. Bir ormanda yürüyüşe çıktığınızda, kuşların şarkılarını duyar, ağaçların yeşilini hissedersiniz. Bu deneyim sizi anında rahatlatır ve stresi azaltır. Araştırmalar, doğada geçirilen zamanın depresyonu hafiflettiğini, konsantrasyonu artırdığını ve genel yaşam kalitesini iyileştirdiğini göstermektedir. Doğa sevgisi, çevre bilincini de beraberinde getirir. Doğayı seven insanlar, doğal kaynakları koruma konusunda daha hassas olurlar. Nesli tükenmekte olan canlıları korumak, su ve enerji tasarrufu yapmak gibi çevresel sorumluluklarını yerine getirirler. Ekosistemlerin dengesini korumak için sürdürülebilir yaşam tarzları benimserler.

Sonuç olarak, doğa sevgisi yaşamımızda büyülü bir güçtür. Doğayı sevmek, bizi yeniler, iyileştirir ve yaratıcılığımızı besler. Aynı zamanda çevre bilincini artırır ve sosyal bağları güçlendirir. Doğayı korumak ve onunla uyum içinde yaşamak, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmamız için önemlidir. Her birimizin doğaya olan sevgisini beslemesi ve doğanın güzelliklerini keşfetmesi, daha sürdürülebilir ve anlamlı bir yaşam için bir adımdır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Aşık Veyselin doğa sevgisi hakkında bir metin yazamadım. Onun için burdan bakıp yazmaya çalışıyorum. Bu benim için yeterli oluyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir